Directeur Donald Pols laat blij het vonnis in de Klimaatzaak tegen Shell zien aan pers en publiek
Jaarverslag
2022

Samen met veranderaars zetten we 166.000 keer druk op grote vervuilers
Shell betaalt 15 miljoen schadevergoeding voor de olievervuiling in Nigeria
We zijn al 50 jaar succesvol voor het milieu en het klimaat
Alle hoogtepunten in 2022
jaarverslag 2022

Onze hoogtepunten in 2022:

In mei 2021 deed de rechter uitspraak in onze historische Klimaatzaak tegen Shell. Daarna vroegen andere grote vervuilers zich af of ook zij aan de slag moeten met het vergroenen van hun beleid. In januari 2022 gaven wij daarop ons antwoord met ‘de brief die alles verandert’.

Deze brief verstuurden we naar 29 vervuilende bedrijven in Nederland. Onze oproep: verminder je CO2-uitstoot met 45% in 2030. Ook vroegen we om een klimaatplan, in te leveren voor 15 april.

Om ons verzoek kracht bij te zetten klopten onze Operatie Klimaatgroepen samen met Milieudefensie Jong aan bij de poorten van deze bedrijven. Met resultaat want alle 29 bedrijven deelden hun klimaatplan met ons. Daardoor konden we voor het eerst de groene beloften van de bedrijven beoordelen.

Klimaatzaak: We houden druk op Shell

Op 25 april 2022 viel onze brief op de mat bij Shell. In deze brief wezen wij de bestuursleden op hun aansprakelijkheid. Want: een jaar na onze Klimaatzaak tegen Shell voeren zij het vonnis van de rechter nog steeds niet uit. Dat is niet alleen een enorm risico voor henzelf, maar voor ons allemaal.

Met de brief spraken we de bestuursleden aan op hun persoonlijke verantwoordelijkheid. Ruim 25.000 mensen deden met ons mee en stuurden een kaartje. In oktober bezorgde een Operatie Klimaatgroep deze kaartjes bij het hoofdkantoor van Shell in Den Haag.

Daan van der Werf van Operatie Klimaat:

"Als Shell blijft doorgaan met CO2 uitstoten, blijven wij doorgaan met onze acties om onze zorgen te uiten. Het klimaat raakt ons allemaal.”

Eindelijk! 4 Nigeriaanse boeren en hun gemeenschappen ontvangen 15 miljoen euro schadevergoeding vanwege de olievervuiling door Shell in hun dorpen. En: het bedrijf moet een lek- en detectiesysteem aanleggen. Hiermee komt definitief een einde aan de rechtszaak die in 2008 begon.

Samen met Milieudefensie maakten de boeren het onmogelijke mogelijk. Voor het eerst in de geschiedenis werd het hoofdkantoor van een internationaal bedrijf verantwoordelijk gehouden voor de schade die een dochterbedrijf in het buitenland aanrichtte. Met deze rechtszaak toonden we aan dat Shell ernstige klimaatschade en grove schendingen van mensenrechten veroorzaakt.

Veranderaars in actie voor het Wad

Shell wil vanaf 2024 naar gas boren onder de Waddenzee. Wij vinden dat een heel slecht idee. Het Waddengebied is een Natura 2000-gebied én heeft de status van UNESCO Werelderfgoed. Samen met de Waddenvereniging voerden we daarom campagne tegen de boringen.

Veranderaars stuurden Shell een sms en in november bouwden we, met meer dan 500 mensen uit heel Nederland, een dijk van zandzakken in het Friese Holwerd. Ook vormden we, hand in hand, een lint om de Wadden te beschermen. Een week na deze actie werden Kamervragen gesteld over de plannen van Shell.

Ellen Bakker woont in Ternaard en verzet zich met hart en ziel tegen de boringen:


“Ik woon hier nu 15 jaar, en ik ben helemaal verliefd geworden op het Wad. Het is een eeuwenoud natuurgebied, zo mooi. Ik vraag altijd aan NAM-medewerkers en politici of ze al eens hebben gekeken daar, achter de dijk. Het is er nog niet van gekomen, antwoorden ze zonder uitzondering. Dus je gaat een natuurgebied vernielen en je neemt niet eens de moeite er van tevoren te gaan kijken? Je moet er gewoon van afblijven, punt.”

Goed nieuws! Albert Heijn wordt duurzamer. In 2030 zal de CO2-uitstoot van de supermarkt 45% lager zijn. Dit geldt voor de hele keten, van product tot schap. Het leek onmogelijk maar nu blijkt het toch te kunnen: als supermarkt je hele productieketen in beeld brengen én verduurzamen.

Dit is niet alleen een succes van Milieudefensie, maar ook van Milieudefensie Jong.


Milieudefensie Jong is onze jongerenafdeling die zich inzet voor klimaatrechtvaardigheid. Hoe? Door bedrijven en overheid vol passie en humor te bewegen tot groene stappen. Met hun acties spreken zij een grote groep jongeren aan, tussen de 16 en 28 jaar oud.

Gestopt: steun voor olie- en gasprojecten in het buitenland

Tijdens de Klimaattop in Glasgow in 2021 beloofde onze regering voor het einde van 2022 te stoppen met subsidies voor internationale fossiele projecten (de ‘Glasgowverklaring’). In november 2022 publiceerde zij eindelijk de uitwerking van deze belofte.

Hieruit blijkt dat we nog niet klaar zijn: Nederland wil nog niet metéén stoppen én wil teveel uitzonderingen op het verbod. Daar gaan we in 2023 mee aan de slag. Maar toch: Nederland heeft nu beleid dat ervoor zorgt dat ons land stopt met fossiele exportsteun. En dat was jarenlang onmogelijk. Deze grote stap vooruit laat zien dat onze volhardende lobby succes heeft.  

Milieudefensie is financieel gezond. De groei van de inkomsten zet door (+18,6% ten opzichte van 2021) en we sluiten 2022 af met een positief resultaat: het saldo vóór bestemming was €1.144.930 en na resultaatbestemming €334.701 positief.

Dit is € 370.000 meer dan de begroting van 2022 met € 35.300 negatief. Het positieve resultaat wordt toegevoegd aan de continuïteitsreserve die daarmee uitkomt op € 2.933.820 Deze reserve bedraagt daarmee circa 147% van het minimale bedrag van € 2 miljoen euro dat werd vastgesteld op basis van de risicoanalyse in het najaar van 2020. Het onderliggende financieel resultaat uit de normale activiteiten van VMD in 2022 bedraagt € 106.445

Waar komt een donatie van 1 euro terecht?

Van elke ontvangen euro in 2022 besteedden we 90 cent direct aan onze doelstellingen (inclusief baten van alliantiepartners). Een uitleg over de exacte besteding vind je in de jaarrekening.Over Milieudefensie

Hoe geef jij onze aarde door?

Dat is misschien wel de belangrijkste vraag van dit moment. Om te voorkomen dat de klimaatcrisis uit de hand loopt, moeten grote vervuilers en de politiek nú aan de slag. Maar uit zichzelf doen ze dat niet.

Het komt dus op ons aan! Op iedereen die zich zorgen maakt over klimaatverandering en daar wat aan wil doen. Maar in je eentje begin je niet zoveel. Daarom brengt Milieudefensie mensen samen en maakt daar een krachtige beweging van. Samen spreken we de CEO‘s van de grote vervuilers aan, en premier Rutte en andere politici. Wat doen zij om de aarde beter door te geven? En doen ze dat op een rechtvaardige manier?

Samen zijn we een 'verandermacht' en zijn we sterker dan grote vervuilers en treuzelende politici. Dat hebben we laten zien met onze historische overwinning in de rechtszaak tegen Shell. En dat laten we zien door nog eens 29 grote vervuilers aan te pakken.


Een goed leven voor ons allemaal op een gezonde aarde is mogelijk. Om het voor elkaar te krijgen hebben we ook jouw steun nodig. Hoe geef jij onze aarde door?

Milieudefensie:
al 50 jaar supporter van veranderaars

Wij geloven in de kracht van mensen. Als mensen samenwerken kunnen ze de wereld veranderen. Dankzij de steun van zo'n 170.000 mensen in het hele land is Milieudefensie uitgegroeid tot de meest invloedrijke klimaatorganisatie van Nederland.

In 2022 vierden we het 50-jarig bestaan van onze vereniging.

De mensen van het eerste uur zagen dat het de verkeerde kant opging met het milieu. Daarom werd in 1971 de Raad voor Milieudefensie opgericht. Deze zelfbenoemde raad adviseerde de overheid en bedrijven over wat er mis was en nodig moest veranderen. Het is de tijd van het spraakmakende Rapport van de Club van Rome, Grenzen aan de groei. Maar invloed kreeg Milieudefensie pas echt toen we een vereniging werden met actief betrokken mensen. Dat gebeurde in december 1972. En dat vieren we!

Onze Verandermacht

Hoeveel mensen hebben in 2022 meegedaan met de activiteiten van Milieudefensie?