english

Vereniging en bestuur

Milieudefensie is een onafhankelijke vereniging met 35 lokale afdelingen en meer dan 100.000 leden en donateurs. Lokale afdelingen, medewerkers en leden hebben invloed op het beleid van onze vereniging.

Op de halfjaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) stellen leden en bestuur het beleid formeel vast. Een presidium zit de algemene ledenvergaderingen voor. Bij conflicten tussen leden en Milieudefensie treedt op verzoek een geschillencommissie in werking.

Lees ons bestuursverslag 2021

Het bestuur van vereniging Milieudefensie bestaat uit 7 leden:
Marty Smits, voorzitter
Deny de Jong, algemeen bestuurslid
Theo van Stuijvenberg, penningmeester
Tamira Combrink, algemeen bestuurslid, op bindende voordracht van de OR
Eugene Verwiel, algemeen bestuurslid namens de Lokale Afdelingen
Kim Nackenhorst, algemeen bestuurslid
Sara Schneemann, algemeen bestuurslid aandachtsgebied jongeren

Wil je contact met het bestuur? Stuur dan een mail naar bestuur@milieudefensie.nl
Liever per post? Bestuur Milieudefensie, Postbus 19199, 1000 GD Amsterdam.

Hier vind je meer informatie over:

Meer over Milieudefensie

Loading...