Een organisatie en beweging waar iedereen zich welkom voelt

Mensen zijn verschillend. Bij Milieudefensie vinden we dat verschil ertoe doet en bijdraagt aan de strijd tegen de klimaatcrisis. Daarom streven we bijvoorbeeld naar een diverse samenstelling van ons personeel. Hier lees je meer over het waarom en hoe.

>In dit verband worden vaak de woorden diversiteit, inclusiviteit en intersectionaliteit gebruikt. Hier lees je wat die woorden betekenen.

> Ben je benieuwd naar onze focus op diversiteit, inclusiviteit en intersectionaliteit in 2022? Lees hier het verslag.

Je welkom voelen

We hebben verschil nodig: verschillende meningen, achtergronden, kennis en ervaringen zorgen ervoor dat onze publiekscampagnes nog beter worden. En dat nog meer mensen zich aansluiten en welkom voelen bij de klimaatbeweging. Daarom streven we bijvoorbeeld naar een diverse samenstelling van ons personeel. En proberen we groepen die ondervertegenwoordigd zijn binnen de klimaatbeweging meer te betrekken.

Je welkom voelen gaat ook over hele praktische zaken die nog niet altijd vanzelf spreken, zoals:

  • Een gebarentolk op het podium bij demonstraties;
  • Bijeenkomsten organiseren die toegankelijk zijn per rolstoel (en de toiletten ook);
  • Optimale leesbaarheid van onze website. 


Een voorbeeld

In de afbeelding hieronder kijken 3 kinderen van verschillende lengte naar een voetbalwedstrijd. Een houten schutting blokkeert het zicht van 2 van de 3 kinderen. Dat probleem kun je op verschillende manieren oplossen, maar niet alle oplossingen zijn even eerlijk. Bij welke oplossing voel jij je het meest welkom?

inclusie.png

Links worden de kinderen gelijk behandeld (ze krijgen allemaal hetzelfde kistje), maar daar is de kleinste van het stel niet mee geholpen. En de langste heeft het kistje helemaal niet nodig. Een gelijke behandeling lijkt eerlijk, maar is het vaak niet.

In het midden krijgen alle kinderen de ondersteuning die ze nodig hebben om over de schutting heen te kunnen kijken (daarom heeft de langste geen kistje en staat de kleinste op 2 kistjes). Ze zien nu evenveel. Dat is al eerlijker. Maar nog steeds moet iemand voor die kistjes zorgen. Dat maakt je afhankelijk.

Rechts is de oorzaak van de ongelijkheid weggenomen (de schutting is vervangen door een hek van gaas). Nu kan iedereen de wedstrijd zien zonder ondersteuning of aanpassingen. Zo voelt iedereen zich welkom. Dat wordt ook wel inclusief genoemd.

Klimaatrechtvaardigheid

Zorgen dat mensen met verschillende achtergronden, kennis en ervaringen zich welkom voelen, draagt ook bij aan ons ultieme doel: een eerlijke en klimaatrechtvaardige wereld voor iedereen. In een klimaatrechtvaardige samenleving worden macht en kansen eerlijker (her)verdeeld.

>Lees meer over onze visie op klimaatrechtvaardigheid 

Maar zover is het nog niet. Mensen hebben nu op basis van hun onderlinge verschillen meer of minder macht en kansen. Daar hebben we in onze campagnes extra aandacht voor. Want het is mooi om te zeggen dat het belangrijk is dat mensen hun huizen isoleren, maar wat als ze daar helemaal geen geld voor hebben of hun huisbaas niet meewerkt?

Daarom zeggen wij dat we de klimaatcrisis alleen kunnen oplossen als iedereen meedoet, dus juist ook de grote vervuilers. En dat iedereen mee moet kunnen doen, dus juist ook de mensen die het geld niet hebben om te verduurzamen. Daarom werken we bijvoorbeeld samen met de Woonbond en FNV.

Het goede voorbeeld geven

Een klimaatbeweging waar verschillen ertoe doen en iedereen zich welkom voelt, begint bij een organisatie die het goede voorbeeld geeft. Maar vanzelf gaat dat niet. Daarom zorgen we er als organisatie samen voor dat Milieudefensie en de klimaatbeweging plekken zijn waar iedereen zich thuis-, veilig, gezien en gewaardeerd voelt.

We hebben diversiteit, inclusiviteit en intersectionaliteit benoemd als speerpunt. Dat betekent dat alle onderdelen van de organisatie en iedereen die er werkt hieraan een bijdrage leveren. Denk aan onze communicatiemensen die zorgen dat de teksten op onze website leesbaar en begrijpelijk zijn voor (bijna) iedereen. Of aan onze organizers die samenwerking zoeken met groepen die nu nog ondervertegenwoordigd zijn binnen de klimaatbeweging.

We leren nog elke dag

We zetten vanaf 2022 onze eerste stappen op weg naar een inclusieve en diverse organisatie en beweging. Dat gaat met vallen en opstaan. Met leren. Heb je vragen? Zie je dingen die we kunnen verbeteren? Doen we het helemaal verkeerd? Of wil je ons juist complimenteren? Bel of mail ons gerust. We nodigen je van harte uit. Ook dit doen we samen, net als al ons werk.

Onze servicelijn is van maandag t/m donderdag telefonisch bereikbaar: 020 6262 620.
Maar je kan ook mailen: service@milieudefensie.nl

Wat betekenen de woorden diversiteit, inclusiviteit en intersectionaliteit?

Voor wie de woorden diversiteit, inclusiviteit en intersectionaliteit niet kent of niet precies weet wat ermee bedoeld wordt, leggen we ze hier kort uit:

Diversiteit: diversiteit gaat over de mate waarin mensen met verschillende kenmerken vertegenwoordigd zijn in een organisatie of bijvoorbeeld de klimaatbeweging. Denk bijvoorbeeld aan: leeftijd, gender, huidskleur, seksuele gerichtheid, beperkingen, sociaaleconomische klasse, religie, opleidingsniveau of geografische spreiding. Je zou ook kunnen zeggen: de mate waarin we een afspiegeling zijn van de samenleving.
>Dit filmpje legt het snel en simpel uit.

Inclusiviteit: alleen door diverse mensen aan te nemen, ben je er nog niet als organisatie. Aangenomen worden betekent nog niet direct dat je er ook bij hoort. Inclusiviteit gaat over het gevoel erbij te horen en het gevoel jezelf te kunnen zijn. Om diversiteit écht te kunnen laten werken, is een cultuur nodig waarin elke werknemer, vrijwilliger, lid/donateur of deelnemer zich thuis- en gewaardeerd voelt. Een omgeving waarin iedereen erbij hoort en de vrijheid en veiligheid ervaart om zichzelf te zijn. En waar niemand wordt buitengesloten.
>Dit filmpje legt het snel en simpel uit.

Intersectionaliteit (kruispuntdenken): niemand bestaat uit maar 1 kenmerk. Je identiteit is opgebouwd uit meerdere kenmerken. Oog hebben voor deze verschillende identiteiten, en hoe die samenhangen, noemen we intersectionaliteit, of kruispuntdenken. Mensen ervaren discriminatie en uitsluiting op basis van een heel verschillende factoren. Bijvoorbeeld omdat ze vrouw zijn én van kleur.
Voor ons betekent het ook dat je de klimaatcrisis niet kan oplossen als je racisme, seksisme en andere vormen van discriminatie en uitsluiting negeert. Hoe dat precies zit, vertellen we hier.
>Best ingewikkeld nog? Dit filmpje legt het snel en simpel uit.

[Foto bovenaan, fotograaf Marten van Dijl: 6 mensen lopen lachend van een duin af. Het zijn mensen die van elkaar verschillen. Dat is te zien aan hun huidskleur, uiterlijke trekken, geslacht en kleding. 1 van hen is zwanger.]

Loading...