Onze geschiedenis

De milieubeweging is een succesvolle beweging die veel heeft bereikt. Dankzij de milieubeweging zijn er nu milieuwetten en drijven er geen dode vissen meer in onze rivieren. Sinds 1971 zijn wij de schrik van vervuilers en de aanjager van oplossingen. Dit is ons verhaal.

We kunnen wel een dik boek schrijven over onze roemrijke geschiedenis. Toch hebben we het geprobeerd het kort te houden. Geloof jij in onze missie en wil je ook onderdeel worden van een organisatie die zich met hart en ziel in zet voor een beter klimaat? Word dan lid of steun ons met een gift.

  1. De eerste jaren: het milieu wordt op de kaart gezet 
  2. De jaren 80: het milieu wordt een begrip bij het publiek
  3. De jaren 90: langlopende publiekscampagnes bepalen het beeld
  4. De nieuwe eeuw: grote problemen op de agenda
  5. Vanaf 2015: van speler tot klimaatleider

Neem ook een kijkje in ons archief.

1. De eerste jaren: het milieu wordt op de kaart gezet

De milieubeweging ontstaat in Nederland bijna tegelijk met de publicatie in 1972 van The limits to growth. In Nederland beter bekend als Het rapport van de club van Rome. Een van de Nederlandse leden van de Club van Rome, Wouter van Dieren, is mede-oprichter van Milieudefensie.

Startkapitaal van prins Bernhard

Milieudefensie wordt opgericht op 6 januari 1971 als de Raad voor Milieudefensie. Het was geen club van actievoerders, maar van wetenschappers. In het adviescollege zitten niet minder dan twaalf professoren.

ALV Milieudefensie

Het startkapitaal van 5.000 gulden (bijna 2.300 euro) kwam van prins Bernhard. Als Milieudefensie eind 1972 8.000 leden heeft, worden we een vereniging. Vereniging Milieudefensie wordt in datzelfde jaar lid van het wereldwijde milieunetwerk van Friends of the Earth International.

Vervuiling van de Rijn8_poster melkfles.jpg

In de eerste jaren protesteert Milieudefensie met succes tegen de vervuiling van de Rijn. We voorkomen de afsluiting van de Oosterschelde. En we planten een protestbos tegen de aanleg van een nieuwe startbaan bij Schiphol.

Ook de strijd tegen wegwerpverpakkingen is tekenend voor die jaren. Milieudefensie koos voor de glazen (statiegeld) melkfles en tegen het (wegwerp) melkpak.

Autoloze zondag

In 1973 krijgt Nederland te maken met een oliecrisis. Olie gaat op de bon omdat enkele Arabische landen geen olie meer aan Nederland willen leveren. Dat gebeurt omdat Nederland Israël steunt in de Jom Kipoeroorlog.

De Nederlandse regering voert een autoloze zondag in om energie te besparen. De autoloze zondag bevalt veel Nederlanders verrassend goed. Als Milieudefensie na de oliecrisis actie voert voor een maandelijkse autoloze ‘Zonderdag’ doen 160.000 mensen mee.

Vele jaren later herhaalt Milieudefensie de autoloze zondag, de campagne voor de melkfles en het protestbos bij Schiphol. Best handig om je geschiedenis te kennen!

2. De jaren 80: het milieu wordt een begrip bij het publiek

‘Iets voor het milieu doen’ wordt heel gewoon. Steeds meer mensen gaan opzoek naar informatie. En Milieudefensie zorgt daarvoor. En we komen op voor de bescherming van ons milieu.

De milieubeweging in Nederland verzet zich in de late jaren 70 en de vroege jaren 80 hevig tegen kernenergie. We organiseren grote demonstraties. Dankzij dat brede verzet wil niemand in Nederland meer kernenergie.

Ramp met kerncentrale in Tsjernobyl

Tot halverwege de jaren 80 richt Milieudefensie zich vooral op onderwerpen dichtbij huis. Denk aan: gif in het plantsoen, glasbakken en statiegeld. Voorlichting is belangrijk.

De aandacht van het publiek gaat uit naar oorlog en vrede (kruisraketten), bezuinigingen en werkloosheid. Milieudefensie verliest voor het eerst in haar bestaan leden. Dat verandert in 1986 door de ramp met de kerncentrale bij Tsjernobyl. Het milieu en de milieubeweging staan opnieuw volop in de belangstelling. En het aantal leden van Milieudefensie verdubbelt in korte tijd.

PVC, CFK’s en cadmium

Milieudefensie komt verder in actie tegen CFK's in spuitbussen (ozonlaag), giftig PVC in verpakkingen en giftig cadmium in de (toen nog) gele bierkratten van Heineken. Cadmium is de kleurstof die de kratten geel maakt. De kratten van Heineken zijn nu groen en ongevaarlijk. Dankzij Milieudefensie! Al duurde het wel tot 2003 voor het zover was.

Milieutelefoon
Milieutelefoon

In 1987 richt Milieudefensie de Milieutelefoon op. Steeds meer mensen zoeken informatie over alles wat met het milieu te maken heeft. De Milieutelefoon geeft antwoord.

De Milieutelefoon is zeer succesvol. Op het hoogtepunt beantwoordt de Milieutelefoon duizenden milieuvragen per jaar. Andere landen nemen het initiatief over. In 1998 gaat de Milieutelefoon zelfstandig verder als Milieu Centraal. Milieu Centraal bestaat nog steeds.

Regenwoud en FSC-keurmerk

In 1988 start de campagne 'Hart voor het regenwoud'. We halen 400.000 handtekeningen op om het regenwoud te beschermen door het gebruik van tropisch hout te verminderen.

Het FSC-keurmerk is het blijvende resultaat van deze campagne. Milieudefensie speelde een belangrijke rol bij de oprichting van FSC. De eerste directeur van FSC in Nederland werkte daarvoor bij Milieudefensie.

Verder werkt Milieudefensie aan schone landbouw (en tegen ‘gifpiepers’), groene stroom en recycling. Om zure regen te stoppen, komen er acties voor minder en schoner autoverkeer. En Milieudefensie pakt wegwerpverpakkingen aan. Vrijwilligers plakken in warenhuizen en supermarkten stickers op verpakkingen die slecht zijn voor het milieu.

Stickeren verpakkingen

3. De jaren 90: langlopende publiekscampagnes bepalen het beeld

Milieudefensie maakt naam in de internationale milieubeweging met het Actieplan Nederland Duurzaam. Dit plan verschijnt in 1992. Het laat zien dat alle mensen op aarde een prettig leven kunnen leiden zonder de aarde uit te putten en te vervuilen. Het Actieplan vindt zijn weg over de hele wereld.

Maar het beeld van Milieudefensie wordt in die jaren vooral bepaald door langlopende publiekscampagnes. Met name de campagnes over de groei van Schiphol, het volbouwen van Nederland met bedrijventerreinen, en voor biologische producten in de supermarkt vallen op.

Schiphol is groot genoegBoomplantdag

Nederlandse regeringen geven in de jaren 90 veel ruimte aan het vervoer. Er worden nieuwe havens en wegen aangelegd en Schiphol mag groeien.

Daarom start Milieudefensie in 1993 de campagne 'Schiphol is groot genoeg'. Een campagne die 10 jaar duurt.

We kopen twee stukken grond waar Schiphol de nieuwe startbaan wil aanleggen. De grond verkopen we in kleine stukjes door aan het publiek. Op deze grond planten we het 'Bulderbos'. Dat gebeurt op 6 november 1994 tijdens een speciale boomplantdag.

Ongeveer 8.000 mensen kopen bomen en 6.000 mensen komen naar het Bulderbos om hun eigen boom te planten.

In 1995 organiseert Milieudefensie een van de grootste Nederlandse demonstraties voor het milieu, met 12.000 deelnemers. We blokkeren een startbaan, ook in 1995. We gaan op een vliegtuig zitten, in 1998.

De acties en protesten brengen Milieudefensie uiteindelijk aan de onderhandelingstafel. Maar het door de regering georganiseerde overleg met Schiphol levert niets op.

Als er geen mogelijkheden meer zijn om de nieuwe startbaan tegen te houden, wordt het Bulderbos in 2001 onteigend. Een tweede stuk grond is nog altijd van Milieudefensie. Dit Bulderbos wordt door vrijwilligers onderhouden. Het ligt net naast de Polderbaan.

Bezetting vliegtuig

Brievenbussticker

In de jaren 90 voert de milieubeweging steeds vaker actie voor duurzame alternatieven. Met Philips maakt Milieudefensie in 1997 afspraken over het recyclen van elektrische apparaten.

Samen met Gamma zorgen we dat er duurzaam hout naar Nederland komt. Met de verspreiders van reclamefolders maken we afspraken om papierverspilling te voorkomen. De ja/nee- en de nee/nee-sticker worden geboren. In 2023 verdwijnt de nee/nee-sticker en kun je online aangeven of je verlost wil worden van reclamefolders.

Biologische producten

In 1998 start Milieudefensie met ‘EKO-tellingen’. Het idee is simpel: jaarlijks tellen vrijwilligers in supermarkten in het hele land hoeveel biologische producten ze verkopen. Zo zorgen we voor de opmars van biologische producten in de supermarkten.

In 2013 stopt Milieudefensie wegens succes met de EKO-tellingen. In 2005 past Milieudefensie hetzelfde idee toe bij tuinmeubelen. Daarbij gaat het om het opsporen van goed en fout hout. Ook dit is heel succesvol. Na 5 jaar verkopen bouwmarkten en tuincentra veel minder fout hout en veel meer duurzaam hout.

Volbouwen van Nederland

In 1999 pakt Milieudefensie het volbouwen van de open ruimte in Nederland aan. Overal worden bedrijventerreinen aangelegd. Het motto van Milieudefensie is: 'Trek de Groene Grens; rust en ruimte daar moeten we zuinig op zijn'. De campagne krijgt gelijk veel steun van het publiek. De campagne duurt alles bij elkaar 10 jaar en voorkomt veel bouwplannen.

4. De nieuwe eeuw: grote problemen op de agenda

De DijkDe nieuwe eeuw begint met een opvallende actie die de wereld overgaat. In 2000 wordt in Den Haag een grote internationale klimaattop van de Verenigde Naties gehouden. Milieudefensie bedenkt en organiseert samen met Friends of the Earth International (FoEI) 'de dijk tegen klimaatverandering'. Milieudefensie is lid van FoEI.

Bijna 6.000 actievoerders uit veertig landen bouwen bij het congrescentrum een 400 meter lange dijk van zandzakken. De dijk krijgt veel internationale en nationale belangstelling en zorgt voor druk op de onderhandelende landen. Maar tot een klimaatakkoord komt het deze keer nog niet.

Met het klimaat, het gedrag van onze grote bedrijven in het verre buitenland, luchtvervuiling en vlees zetten we onderwerpen op de agenda die schuren. Lapmiddelen helpen hier niet. Maar de politiek wil er nog niet aan. Daarom vragen we regelmatig aan de rechter om in te grijpen.

Shell en de olieramp in Nigeria

Met Shell hebben we voortdurend ruzie. Dat gaat vaak over de enorme olievervuiling in Nigeria. Jarenlang vragen we bij de aandeelhouders en het hoofdkantoor van Shell om aandacht voor de vervuiling en de slachtoffers. Dat levert wel veel aandacht op van journalisten. Maar de olie blijft liggen.

Daarom begint Milieudefensie in 2008 samen met vier Nigeriaanse boeren en vissers een rechtszaak tegen Shell. Voor het eerst moet een Nederlands bedrijf zich voor een Nederlandse rechter verantwoorden voor vervuiling in het buitenland. De rechter oordeelt in 2013 dat Shell verantwoordelijk is voor de vervuiling in 1 van de 3 dorpen. Zowel Milieudefensie als Shell gaan in hoger beroep. Het duurt uiteindelijk tot 2021 voor er een definitieve uitspraak ligt.

Deze rechtszaak is gemakkelijk te verwarren met de rechtszaak die Milieudefensie in 2018 tegen Shell aanspant. In de laatste rechtszaak staat het klimaat centraal. Deze zaak is beter bekend als de Klimaatzaak.

Shell rechtszaak

Luchtvervuiling samen aanpakken

In 2004 blijkt dat de lucht boven Nederland tot de meest vervuilde van Europa behoort. Daarom start Milieudefensie de campagne 'Nederland in ademnood'. We trekken de aandacht met een lijst van de smerigste straten van Nederland.

In 2012 gaat deze campagne verder onder de naam 'Samen voor gezonde lucht'. Nu zijn het de mensen in het land die, met steun van Milieudefensie, zelf in actie komen. De deelnemers aan de campagne meten zelf of de lucht in hun straat vervuild is. Ze stappen naar hun gemeente met de resultaten en vragen om actie.

Luchtvervuiling wordt dankzij de campagne een veelbesproken onderwerp in gemeenteraden en in de Tweede Kamer. Maar de lucht wordt maar langzaam schoner. Daarom stapt Milieudefensie in 2017 met succes naar de rechter. De regering moet zo snel mogelijk aan het werk om de luchtvervuiling te verminderen. Het geld voor de rechtszaak wordt door het publiek bij elkaar gebracht.

Lees het hele verhaal over de rechtszaak tegen luchtvervuiling.

Burgerinitiatief over vlees

In 2006 start Milieudefensie het burgerinitiatief 'Stop fout vlees'. Een burgerinitiatief is een voorstel dat je aan de Tweede Kamer kunt voorleggen. Ons voorstel wordt het eerste burgerinitiatief dat het haalt.

Milieudefensie stelt aan de Tweede Kamer voor dat Nederland kiest voor een duurzame en diervriendelijke manier om koeien, varkens en kippen te houden. Zonder veevoer uit Zuid-Amerika, waarvoor regenwoud wordt gekapt. 106.975 mensen steunen het voorstel.

De campagne valt op door de ‘Miss Piggies’, vrijwilligers verkleed met varkenssnuitjes, pruiken en galajurken. Op 13 december 2007 bespreekt de Tweede Kamer het initiatief. Onze campagneleider, Wouter van Eck, mag de Tweede Kamer toespreken. Het voorstel haalt het niet.

Miss Piggies

Geen schaliegas in Nederland

In 2011 richt Milieudefensie Schaliegasvrij Nederland op. Daarin werken buurtgroepen en milieuorganisaties samen die zich verzetten tegen schaliegas. We starten een petitie. En we vragen gemeenten en provincies zichzelf schaliegasvrij te verklaren. 70.000 mensen tekenen de petitie, 223 van de 388 gemeenten en 10 van de 12 provincies verklaren zichzelf schaliegasvrij.

Milieudefensie brengt de tegenstanders bij elkaar en zorgt dat de boodschap door het parlement en de regering gehoord wordt. Met groot succes. Op 10 juli 2015 maakt de regering bekend dat er 5 jaar niet geboord wordt naar schaliegas. Februari 2018 valt het doek definitief; er wordt in Nederland niet meer geboord naar schaliegas.

Lees ook de veelgestelde vragen over schaliegas.

Geen TTIP maar eerlijke handel

In 2014 begint Milieudefensie een campagne tegen TTIP. Dit handelsverdrag tussen de EU en de VS stelt de winst van grote bedrijven boven het milieu en mensen. Als Milieudefensie aan de campagne begint, weet bijna niemand wat TTIP is. Met dank aan tv-programma Lubach op Zondag verandert dat compleet.

Als Milieudefensie op 10 oktober 2015 samen met Greenpeace en de FNV een demonstratie organiseert, doen 7.000 mensen mee. Het verzet tegen TTIP groeit. Steeds meer organisaties, boeren en ondernemers sluiten zich aan. De kans dat het verdrag er ooit nog komt is klein.

Eerlijke melk

In 2017 start Milieudefensie een campagne voor eerlijke melk. Boeren krijgen te weinig voor hun melk betaald, vindt Milieudefensie. Als ze meer krijgen, kunnen ze makkelijker verduurzamen. Supermarkten kunnen daarvoor zorgen.

Op 17 november is het eerste succes binnen. Jumbo verkoopt vanaf 2022 alleen nog duurzame melk. En als er één schaap over de dam is... Al snel sluiten ook Albert Heijn en Aldi zich bij de campagne aan. Dat is goed nieuws voor het milieu omdat duurzame melk minder vervuilend is dan gewone melk. Consumenten kunnen nu makkelijker duurzaam kiezen.

Behalve aan eerlijke melk, heeft Milieudefensie ook aan ‘oerwoudvrije’ kaas en eieren gewerkt. Dat deden we samen met boeren. Lees meer over deze unieke samenwerking.

5. Vanaf 2015: van speler tot klimaatleider

In 2015 sluit de wereld het Klimaatakkoord van Parijs. Van de ene op de andere dag staan de kranten vol met verhalen over de opwarming van de aarde. Alsof de knop is omgezet.

Dat gebeurt ook bij Milieudefensie. Klimaat was altijd al een onderwerp, maar vanaf nu is het klimaat het enige onderwerp. De urgentie is zo groot, dat we niet anders meer kunnen. Alles is erop gericht meer mensen aan ons te binden om zo meer invloed te hebben en gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen.

De invloed van Milieudefensie groeit in deze periode snel en dat valt op. Onze directeur Donald Pols verovert een plek in de top 200 van invloedrijkste Nederlanders van de Volkskrant. In 2019 staat hij op plek 62. In 2020 maakt hij een sprong omhoog naar plek 39. Eind 2021 wordt de nieuwe lijst bekend gemaakt. We verwachten weer een stijging.

Eerlijk klimaatbeleid wint terrein

In 2017 vraagt Milieudefensie aandacht voor eerlijk klimaatbeleid. We publiceren onderzoek van CE Delft dat inslaat als een bom. Burgers en kleinere bedrijven blijken veel meer te betalen voor de vergroening dan de grote bedrijven. Grote vervuilers als Shell, Tata Steel en energiebedrijf RWE betalen bijna niets, maar krijgen miljarden om door te gaan met vervuilen.

Bovendien profiteren vooral mensen met een hoger inkomen van de subsidies voor duurzame oplossingen als zonnepanelen en elektrische auto’s. Mensen met een lager inkomen hebben niets aan die subsidies, want die dekken maar een deel van de kosten. De rest moeten ze zelf ophoesten.

Donald Pols, de dan nog nieuwe directeur van Milieudefensie, waarschuwt dat het klimaat een splijtzwam dreigt te worden. En we hebben juist iedereen nodig om de klimaatcrisis op te lossen. Als het klimaatbeleid niet eerlijk wordt, lukt dat niet. Dan zullen grote groepen mensen zich ervan afkeren.

RS465_MD-SGT-Duurzame-straat-01.jpg

Eerlijk klimaatbeleid noemen wij ook wel klimaatrechtvaardigheid. Het betekent dat de vervuiler betaalt en dat groene oplossingen beschikbaar zijn voor iedereen. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Hier lees je meer over klimaatrechtvaardigheid.

Klimaatrechtvaardigheid wint dankzij Milieudefensie terrein in politiek Den Haag. Geen politicus kan er anno 2021 meer omheen. Er wordt druk over gepraat en het staat in bijna alle partijprogramma’s. Maar in de praktijk zijn we er nog lang niet.

Zo werkt klimaatrechtvaardigheid
30 grote bedrijven zijn verantwoordelijk voor 40% van de Nederlandse CO2-uitstoot. Zij krijgen elk jaar 8,3 miljard euro toegestopt om door te gaan met vervuilen. Maar met 8,3 miljard kan je ook iets nuttigs doen:

- 6,5 miljoen huishoudens voorzien van windenergie (81% van de bevolking).
- 2,1 miljoen huishoudens voorzien van zonnepanelen (25% van de bevolking).
- Bijna 2 miljoen ov-jaarkaarten met onbeperkt reizen uitdelen.

En dat elk jaar weer! Daar profiteert iedereen van. Dat noemen wij klimaatrechtvaardigheid.

Nederland krijgt een Klimaatwet

In 2019 krijgt Nederland zijn Klimaatwet. Op initiatief van Milieudefensie en onze jongerenorganisatie JMA voert de milieubeweging al sinds 2007 campagne voor een Klimaatwet. Milieudefensie schreef samen met Natuur & Milieu zelfs een complete wettekst. Die tekst vormt de basis voor het voorstel dat PvdA en GroenLinks in 2016 aan de Kamer voorleggen. De wet die in 2018 naar de Tweede en de Eerste Kamer gaat, is minder concreet dan onze wet. Maar dit voorstel heeft wel de steun van 7 politieke partijen. Ook van CDA en VVD.

Met deze wet neemt Nederland zich voor de CO2-uitstoot in 2050 met 95% te verminderen (ten opzichte van 1990). Het tussendoel voor 2030 is minder ambitieus (49%), en geen verplichting maar een streven.

Klimaatakkoord eerlijker door Milieudefensie

Hoe de doelen in de Klimaatwet gehaald gaan worden, staat niet in de wet. Daarover wordt in 2019 onderhandeld tussen overheden, consumentenorganisaties, industrie, boerenorganisaties, netbeheerders, vakbonden, werkgevers, milieuorganisaties. Milieudefensie zit ook aan tafel. En dat is maar goed ook.

Dankzij Milieudefensie is het Nederlandse klimaatakkoord een stuk eerlijker geworden. Huishoudens draaien minder op voor de vergroening van grote vervuilers dan die grote vervuilers hadden gewild. Daar zijn we natuurlijk trots op. Maar er is te veel mis met het akkoord om het te tekenen.

Belangrijke onderwerpen blijken door de politiek taboe verklaard: de veestapel, het vliegverkeer, rekeningrijden en een algemene CO2-heffing. Ook de internationale klimaatimpact van Nederland blijft buiten beschouwing. En er worden geen doelstellingen genoemd waar de regering op kan worden afgerekend. Bovendien wil Nederland niet verder gaan dan 49% minder CO2-uitstoot in 2030, terwijl veel meer nodig is om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen.

Beluister de podcast met onze directeur Donald Pols. Een uniek kijkje achter de schermen van het klimaatakkoord.

Operatie Klimaat: in gesprek over eerlijk klimaatbeleid

In 2019 organiseert Milieudefensie Operatie Klimaat. Met Operatie Klimaat geven we een stem aan mensen die normaal niet gehoord worden in het klimaatdebat. We trokken van deur-tot-deur, maar gingen ook langs buurthuizen, maaltijdclubs en MBO-scholen. Van Diemen tot Rosmalen en van Leeuwarden tot Vlissingen. Wie niet thuis was kon online meepraten.

In totaal deden ruim 30.000 mensen mee. Bij meer dan 3.000 mensen stonden we voor de deur. De rest haakte online aan. Conclusie: Nederland wil eerlijk klimaatbeleid waarbij de vervuiler betaalt, waar iedereen naar draagkracht bijdraagt, en de overheid investeert in duurzame oplossingen voor iedereen. In 2020 presenteert Milieudefensie de resultaten aan de politiek, samen met de vrijwilligers die de gesprekken huis-aan-huis gedaan hebben.

RS65787_MD-MD-DEUR TOT DEUR 011.JPG

Maar Operatie Klimaat was veel meer. Want uit deze campagne zijn meer dan 30 lokale klimaatgroepen voortgekomen die ook vandaag nog actief zijn. Deze groepen zorgen ervoor dat Milieudefensie juist op lokaal niveau zichtbaar is met eerlijk klimaatbeleid.

Klimaatmars zet politiek onder druk

In 2019 neemt Milieudefensie het initiatief voor de grootste klimaatdemonstratie die ons land tot dan toe gekend heeft, de Klimaatmars in Amsterdam. Uiteindelijk haken bijna alle milieuorganisaties, vakbonden en andere maatschappelijke organisaties aan. Het doel is aan de politiek te laten zien dat er meer dan genoeg draagvlak is voor eerlijk en ambitieus klimaatbeleid.

Op 10 maart is het zover. 40.000 mensen trotseren de stromende regen. Met natte sokken, doorweekte spandoeken, kippenvel en klappertandend, maar vol vuur. Stel je eens voor hoeveel dat er zouden zijn geweest als de zon geschenen had... En de mars heeft gelijk al resultaat, want premier Rutte voelt zich geroepen om zich achter een CO2-heffing voor de industrie te scharen. En die is er uiteindelijk ook gekomen. Maar veel minder mooi dan wij zouden willen, want de industrie mag nog jaren gratis blijven vervuilen en betaalt daarna maar voor een deel van de uitstoot.

Milieudefensie wint rechtszaak tegen Shell over olievervuiling in Nigeria

Het heeft 13 jaar geduurd. 2 van de aanklagers uit Nigeria, boeren en vissers, zijn dan al overleden. Maar de uitspraak begin 2021 is een doorbraak. Voor het eerst wordt een multinational in eigen land veroordeeld. De rechter oordeelt dat het hoofdkantoor van Shell meer had moeten doen om lekkages te voorkomen. En Shell Nigeria moet 3 van de 4 eisers compenseren voor hun schade. Over de 4de boer is nog geen uitspraak gedaan.

Donald Pols, de directeur van Milieudefensie reageert: "Het is enorme winst dat Shell eindelijk zijn rotzooi moet opruimen. Dit is ook een waarschuwing voor alle Nederlandse multinationals die betrokken zijn bij onrecht wereldwijd. Slachtoffers van milieuvervuiling, landroof of uitbuiting hebben door deze uitspraak meer kans om een juridische strijd te winnen tegen betrokken bedrijven."

Op 28 april 2021 blijkt dat de zaak nog een staartje krijgt. Shell gaat in cassatie bij de Hoge Raad over een deel van de uitspraak.

Hier lees je meer over deze historische uitspraak.

Politiek: zet het klimaat op 1

Rondom de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 richt Milieudefensie de pijlen op de politiek en de kiezers. We roepen de kiezers op te stemmen voor onze kinderen. Want zij betalen de prijs als we gevaarlijke klimaatverandering niet weten te voorkomen.

65.000 mensen tekenen onze oproep aan de politiek. Nog eens 60.000 mensen bezoeken onze kieswijzer, en 35.000 mensen doen mee aan het Klimaatalarm in 44 steden in heel Nederland. En dat wordt gehoord in politiek Den Haag. In elk debat gaat het over hoe we onze aarde doorgeven, en over de toekomst van onze kinderen.

RS67003_MD klimaatop1-1.jpg

Ook na de verkiezingen loopt de campagne door.  Nu richten we ons niet langer op de kiezers, maar op de gekozen politici. En we vragen: zet het klimaat op 1. Op 10 juni doen we dit bijvoorbeeld met paginagrote advertenties in verschillende kranten. Het geld voor de advertenties wordt door het publiek zelf bij elkaar gebracht.

Op het moment dat deze advertenties in de krant staan fietsen vrijwilligers uit het hele land naar de Hofvijver in Den Haag. Daar gaan ze het gesprek aan met de nieuwe Tweede Kamerleden. Tegelijkertijd staan andere vrijwilligers met een spandoek bij 10 grote bedrijven. Ook zij hebben een oproep aan Den Haag: vergeet deze grote vervuilers niet.

Milieudefensie doet het onmogelijke: Klimaatzaak gewonnen van Shell

"We snakken met zijn allen naar goed nieuws over het klimaat. Naar een doorbraak. Zodat we weten dat het goed komt met de toekomst van onze kinderen. En vandaag is die doorbraak er. Vandaag schrijven we geschiedenis." Dat zetten we op onze website op 26 mei 2021. Shell moet vergroenen van de rechter. De grootste vervuiler van Nederland en 1 van de grootste vervuilers van de wereld moet veel meer doen om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen.

RS66824_bhklimaatzaakShell21.jpg

Het is een uitspraak die ongekend is. Die wereldwijd dagenlang het nieuws beheerst. Die alle voorpagina’s van Nederland haalt, en ver daarbuiten. En waarvan de impact wordt vergeleken met het Parijsakkoord zelf. Milieudefensie en 17.000 mede-eisers doen het onmogelijke en dwingen 1 van de grootste en machtigste bedrijven ter wereld op de knieën. Hier zie je hoe de Klimaatzaak het wereldnieuws beheerst.

Er wordt niet alleen gedanst en gejuicht, er zijn ook tranen.

RS66828_bhklimaatzaakShell17.jpg

Het is het grootste succes in de geschiedenis van Milieudefensie. Door de uitspraak verandert alles. Het staat nu zwart op wit: de grootste vervuilers zijn ook zelf verantwoordelijk voor het voorkomen van gevaarlijke klimaatverandering. Direct na de uitspraak worden overal op de wereld vergelijkbare zaken opgestart tegen multinationals. Voor het eerst is er serieus zicht op een doorbraak. Hier lees je meer over de consequenties van de Klimaatzaak.

Van speler tot klimaatleider

Milieudefensie was heel lang een speler in het milieu- en later het klimaatdebat. Soms een opvallende speler, met opvallende acties. Maar Milieudefensie is uitgegroeid tot een zeer invloedrijke speler; tot de meest invloedrijke klimaatorganisatie van Nederland.

Wij geloven in de kracht van mensen. Als mensen zich organiseren en samen opkomen tegen onrecht en voor verandering, kunnen ze de wereld veranderen. Daarom investeren we vooral in mensen. Onze verandermacht groeit en maakt ons elke dag sterker. Samen krijgen we treuzelende politici en bedrijven die niet willen veranderen in beweging. En zorgen we dat onze kinderen en alle kinderen wereldwijd, straks ook een mooie toekomst hebben. 

Doe je mee? Sluit je aan bij de meest invloedrijke klimaatorganisatie van Nederland en maak ons nog sterker.


Onze geschiedenis stopt hier. Maar Milieudefensie gaat gewoon door. Voor een duurzame en eerlijke wereld. Samen krijgen we het voor elkaar. Doe je mee?

Meer over Milieudefensie

Loading...