Milieudefensie en ANBI

Milieudefensie is een 'algemeen nut beogende instelling'. Dit betekent dat we geen belasting hoeven te betalen over nalatenschappen of schenkingen.

Je geld wordt dus helemaal gebruikt om ons werk te steunen! Bovendien kun je als lid of donateur zelf je gift aan Milieudefensie aftrekken van de inkomstenbelasting.

Ons RSIN/fiscaalnummer in het ANBI-register is: 0025.65.006

Meer informatie

Loading...