Gedragscode Milieudefensie

Vereniging Milieudefensie wil een bijdrage leveren aan het oplossen en voorkomen van milieuproblemen en aan het behouden van cultureel erfgoed. Onze vereniging streeft naar een duurzame samenleving op mondiaal, landelijk, regionaal en lokaal niveau.

Als vereniging zetten we ons samen met burgers, organisaties en bewegingen in voor de systeemveranderingen die hiervoor nodig zijn.

We kunnen alleen slagen in deze ambitie als we de verbinding zoeken met anderen en samen strijdvaardig zijn. Dat doen we met een heldere boodschap over een eerlijke en rechtvaardige wereld en met allerlei activiteiten die daar aandacht voor vragen.

Ook bínnen onze vereniging willen we eerlijk en rechtvaardig samenwerken. Zodat vereniging Milieudefensie voor leden, medewerkers van de werkorganisatie, vrijwilligers en leden van lokale afdelingen en bestuursleden een prettige club is. En zodat we een betrouwbare partij zijn voor iedereen die met ons samenwerkt en die met ons te maken heeft. Een gedragscode is hiervoor een randvoorwaarde.

Hier kun je terecht:
Externe vertrouwenspersoon: Lieke Marinusse, lieke@dezaakhermelink.nl
Integriteitsadviseur en -meldpunt: Niek van der Spek, niek.van.der.spek@milieudefensie.nl

Dit document bevat drie gedragscodes:

  1. Voor de leden van de verenging.
  2. Voor iedereen die namens en samen met Milieudefensie activiteiten uitvoert.
  3. Voor de medewerkers van de werkorganisatie (opgenomen als bijlage 2).

 

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Gedragscode Milieudefensie'
Gedragscodes en meldingsprocedure Vereniging Milieudefensie.pdf — 132 KB
Loading...