Archief

Archief

Overzicht van onderwerpen waar Milieudefensie actief op is geweest. Op alfabetische volgorde:
17 februari 2011 01 oktober 2012
80 km op de stadssnelweg

80 km op de stadssnelweg

Verlaging van de maximumsnelheid op stadssnelwegen is een bewezen, efficiënte methode voor het verbeteren van de luchtkwaliteit. In 2005 hebben we hiervoor campagne gevoerd. Met zichtbare acties, lokale afdelingen én in de rechtbank.

Lees verder...

A4  Leiderdorp

A4 Leiderdorp

Ondanks alle bezwaren, onder andere van Milieudefensie, heeft de Raad van State in 2010 groen licht gegeven voor de verbreding van de A4 bij Leiderdorp. Verslechtering van de luchtkwaliteit zal hiervan het gevolg zijn. De luchtkwaliteit voldeed al niet aan de normen. Daarom blijven wij de luchtkwaliteit zelf monitoren.

Lees verder...

A4 Midden-Delfland

A4 Midden-Delfland

Het duurste stukje asfalt van Nederland. De A4, dwars door Midden-Delfland. Deze strook asfalt is zeer controversieel. Samen met andere organisaties heeft Milieudefensie zich decennia lang verzet tegen de aanleg, lange tijd met succes. Helaas is in 2010 definitief besloten dat de weg aangelegd mag worden.

Lees verder...

Bestrijdingsmiddelen

Bestrijdingsmiddelen

Verse groenten en fruit horen thuis in een gezonde voeding. Maar vaak bevatten ze resten van bestrijdingsmiddelen. Wij gaan voor schoon, gifvrij voedsel en alternatieve, schone bestrijdingsmiddelen.

Lees verder...

Bossen

Bossen

Milieudefensie ondersteunt mensen in de regenwouden bij hun strijd tegen megaplantages. Ook voeren we in Nederland en Europa campagne tegen de toenemende vraag naar palmolie.

Lees verder...

Centrale As

Centrale As

Dwars door het Nationaal Landschap de Noordelijke Wouden is een weg gepland tussen Dokkum en Drachten, de Centrale As. De Provincie Friesland wil de Centrale As aanleggen om Noordoost Friesland veiliger te maken, de leefbaarheid in de dorpen te vergroten en om bij te dragen aan een betere economie door goede bereikbaarheid. Milieudefensie en andere natuur- en milieuorganisaties vinden dat de weg forse schade toebrengt aan de Noordelijke Wouden. Wij hebben ons lange tijd met succes verzet tegen de aanleg.

Lees verder...

De Haagse Veerkaden

De Haagse Veerkaden

Er zijn maar weinig binnenstadswegen in Nederland waar zich zoveel verkeer doorheen wurmt als de Haagse Veerkaden. Uit metingen van de luchtkwaliteit blijken forse overschrijdingen van alle normen. Milieudefensie en de bewonersgroep Verboden Doorgang eisen maatregelen, zoals het weren van vrachtauto’s en het afsluiten van de op- en afritten tussen de snelweg A12 en de Veerkaden.

Lees verder...

Eindhovense Ruit

Eindhovense Ruit

April 2006 besloot het nieuwe gemeentebestuur van Eindhoven om de voorgenomen aanleg van een weg door het Dommeldal en het buitengebied van Geldrop en Nuenen te schrappen. Aanleg van deze nieuwe autoweg is een aanslag op natuur en milieu én peperduur. Door recente verbeteringen aan de bestaande Ring Eindhoven stroomt het verkeer in de regio nu al goed door. De aanleg van de weg staat momenteel echter weer ter discussie.

Lees verder...

EKO-tellingen

EKO-tellingen

De EKO-tellingen zijn een meerjarenonderzoek waarbij het aanbod biologische en fairtrade producten van supermarktfilialen gemeten wordt. Met behulp van trendanalyses kunnen uitspraken gedaan worden over de inspanningen van de supermarkten op dit gebied. Met de tellingen stimuleert Milieudefensie de supermarkten om het aanbod van biologische en verantwoorde producten te vergroten.

Lees verder...

IJmeer

IJmeer

Het IJmeer vormt samen met het Markermeer een waardevol open landschap in het sterk verstedelijkte noordelijke deel van de Randstad én een volgens de Europese Vogelrichtlijn beschermd natuurgebied. Milieudefensie vindt dat we moeten investeren in behoud en kwaliteitsverbetering van dit waardevolle natuur- en recreatiegebied. Het tegendeel dreigt te gebeuren. Er zijn plannen het gebied te verstedelijken door de bouw van een buitendijkse woonwijk bij Almere en de aanleg van een IJmeerbrug dwars door het IJmeer. In 2009 heeft het Kabinet besloten tot een westelijke oriëntatie voor Almere. Dat betekent dat de dreiging van bouwen in het IJmeer alleen maar toe neemt. Het Kabinet heeft nog niet besloten tot een IJmeerverbinding; deze is te duur en heeft geen goede kosten/baten- balans. Maar een werkorganisatie gaat verder studeren hoe zo'n IJmeerverbinding wel te realiseren valt. Voor Milieudefensie alle reden om de campagne voort te zetten onder het motto: 'Houd het IJmeer open.'

Lees verder...

Koelkast dicht!

Koelkast dicht!

Open koelingen in supermarkten vreten stroom. Thuis zou u de deur van uw koelkast nooit open laten staan. Het verspilt energie en het kost geld. Voor supermarkten is dit niet anders. Bij een gemiddelde supermarkt komt 62% van het elektriciteitsverbruik voor rekening van koelen en vriezen. Het afsluiten van een koeling zou 45-55% aan energie besparen.

Lees verder...

Megastallen

Megastallen

Nederland telt nu 116 miljoen landbouwdieren. Dieren in een megastal komen nooit buiten, kunnen niet wroeten en zien (vrijwel) geen daglicht. Staarten worden zonder verdoving afgeknipt en hoektanden ingekort. Deze manier van veeteelt heeft weinig meer met landbouw te maken.

Lees verder...

Week van de Vooruitgang

Week van de Vooruitgang

De Autovrije zondag heeft jarenlang symbool gestaan voor duurzame mobiliteit en een gezonde, veilige en klimaatvriendelijke leefomgeving. Het verkeer levert namelijk de grootste bijdrage aan de uitstoot van fijnstof (PM), stikstofoxide (NOx) en koolstofdioxide in stedelijke gebieden. Zelfs de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) ziet deze bedreigingen en ondersteunt de Autovrije dag. Sinds 2000 doet Nederland officieel mee aan de Europese autoloze dag. De autovrije zondag is uitgebreid naar een actieweek voor duurzame mobiliteit: de Week van de Vooruitgang. De organisatie hiervan is in handen van Stichting LOAZ.

Lees verder...

Zelf meten is zeker weten!

Zelf meten is zeker weten!

Op veel plaatsen voldoet de luchtkwaliteit niet aan de gezondheidsnorm. De overheid gebruikt echter allerlei rekenmodellen die net doen alsof er niets aan de hand is. Op basis van deze gunstige uitkomsten neemt de overheid te weinig maatregelen. De bewoners langs vieze straten zijn de pineut. Milieudefensie hielp bewoners door samen met hen de luchtkwaliteit te meten. Op basis van deze gemeten waarden pleit Milieudefensie voor effectieve maatregelen voor een betere luchtkwaliteit.

Lees verder...