Maximumsnelheid omlaag

Tussen 2010 en 2016 hadden we onze handen vol aan de plannen van de regering om de maximumsnelheid op veel wegen te verhogen. Het ging om snelwegen die dwars door onze grote steden gaan, zoals de A10 bij Amsterdam en de A13 bij Rotterdam. Daar moest de snelheid omhoog van 80 naar 100 kilometer per uur. En het ging om een groot aantal andere snelwegen waar de snelheid omhoog moest van 100 naar 130 kilometer.

Hogere snelheid is ongezond

Milieudefensie heeft zich stevig verzet tegen de snelheidsverhogingen, omdat die weinig opleveren en veel kosten. De tijdwinst voor automobilisten is minimaal. Maar voor klimaat en milieu is een hogere snelheid slecht nieuws. De gezondheid van mensen die in de buurt van zo’n snelweg wonen heeft er direct onder te lijden.

Vuile was buiten hangen

We trokken samen op met bewonersgroepen uit de omgeving van die snelwegen, en met de gemeenten Amsterdam en Rotterdam. Samen met bewoners vroegen we aandacht in de media en bij de politiek. Bijvoorbeeld door de vuile was (vuil geworden door de roet) buiten te hangen op het Binnenhof in den Haag.

Succes bij de rechter

Samen met de gemeente Amsterdam (A10 West) en Rotterdam (A13 Overschie) gingen we in 2012 en 2013 naar de rechter. Dat had het gewenste effect. De snelheidsverhoging van 80 naar 100 kilometer werd door de rechter teruggedraaid. De rechter vond in beide gevallen de gezondheid van omwonenden een stuk belangrijker dan de voordelen van een hogere snelheid. En daar konden en kunnen wij het alleen maar heel hartelijk mee eens zijn. Lees meer over de gevolgen voor de gezondheid bij de A10. Lees de uitspraak van de rechter over de A13.

Alleen de snelheidsverhoging op de A12 (Voorburg) blijft gehandhaafd. Niet omdat hier andere argumenten gelden, maar omdat er meetgegevens ontbreken. Daardoor is niet duidelijk wat de gezondheidseffecten zijn.

Ook de verhoging naar 130 kilometer per uur op veel snelwegen hebben we niet tegen kunnen houden. Toch stapelt het bewijs zich op dat meer uitstoot zorgt voor meer schade aan klimaat, natuur en onze gezondheid. Dat bleek bijvoorbeeld uit onderzoek van TNO en RIVM uit 2016. Lees ook onze zienswijze op de verhoging naar 130.

Milieudefensie komt nog altijd op voor de gezondheid van mensen. Dat doen we samen met bewoners, met name in de grotere steden. Onze Luchtwachters controleren bijvoorbeeld of de overheid de luchtvervuiling echt aanpakt. Daartoe zijn ze door de rechter verplicht na een andere succesvolle rechtszaak van Milieudefensie. Wij vonden en vinden dat we recht hebben op gezonde lucht. Kijk hier voor meer informatie over onze campagne en doe met ons mee.

Zorg voor elkaar en de toekomst

Het gaat nu maar om 1 ding: het oplossen van de coronacrisis. Samen kunnen we deze crisis aan. Toch is het verstandig om ook alvast vooruit te kijken: naar de economische crisis en de klimaatcrisis. Want hoe willen we verder? Door nu naar de toekomst te kijken, komen we hier samen beter uit.

Loading...