Autovrije zondag en Week van de Vooruitgang

Al in 1973 voerde Milieudefensie actie voor een autoloze zondag. In 1999 organiseerden we zelf de eerste autovrije zondag van Nederland. De daarop volgende jaren groeide de autovrije zondag uit tot een symbool. Niet alleen van een dag rust in de steden, maar ook van een andere manier om naar het verkeer te kijken. Duurzaam, gezond, veilig en klimaatvriendelijk, daar praten we dan over. Vanaf 2002 werd de autovrije zondag deel van de Week van de Vooruitgang, een hele week in september in het teken van duurzaam verkeer.

Het verkeer zorgt met name in onze steden voor veel problemen. Onveiligheid, lawaai en drukte vallen natuurlijk het meeste op. Maar ook luchtvervuiling speelt een belangrijke rol, net als de gevolgen van al dat verkeer voor het klimaat.

Lekker op straat spelen

Daarom hebben wij al bijna zolang als we bestaan campagne gevoerd voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer. Geef milieuvriendelijk vervoer de ruimte. De autovrije zondag en later de Week van de Vooruitgang waren prachtige manieren om hier aandacht voor te vragen. Het leverde veel sympathie op en mooie plaatjes in de kranten en de televisiejournaals.

Niet iedereen was altijd blij met afgesloten straten. Maar de meeste mensen en vooral kinderen beschouwden de autovrije zondag als een feestje. Lekker op straat spelen en je geen zorgen maken over auto’s en vrachtwagens! Met rolschaatsen onder zwieren over asfalt dat anders in beslag wordt genomen door auto’s, vrachtwagens en scooters.

Week van de Vooruitgang

De Week van de Vooruitgang liep van 2002 tot 2010. De week was eigenlijk een mooie aanloop naar de autovrije zondag. Het was een manier om extra aandacht te vragen voor duurzaam verkeer en vervoer. Vaak organiseerde Milieudefensie in de Week debatten en andere extra’s. Daarbij werkten we vaak samen met een grote gemeente, waaronder Amsterdam, Rotterdam en Maastricht.

Ook op dit moment bestaat er nog een Week van de Vooruitgang. Die week staat niet langer in het teken van duurzaam verkeer, maar heeft een bredere agenda. Milieudefensie is daar niet bij betrokken.

Milieudefensie zit ondertussen natuurlijk niet stil. Lees meer over onze campagne Recht op gezonde lucht.

Zorg voor elkaar en de toekomst

Het gaat nu maar om 1 ding: het oplossen van de coronacrisis. Samen kunnen we deze crisis aan. Toch is het verstandig om ook alvast vooruit te kijken: naar de economische crisis en de klimaatcrisis. Want hoe willen we verder? Door nu naar de toekomst te kijken, komen we hier samen beter uit.

Loading...