Disclaimer

Milieudefensie besteedt veel zorg aan de informatie die we op onze website plaatsen. We vinden het belangrijk je feitelijk juiste en betrouwbare informatie te bieden.

Onjuistheden

Ondanks die voortdurende aandacht kunnen we niet garanderen dat alle informatie op onze website steeds juist en volledig is. Daarom aanvaardt Milieudefensie geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de informatie op milieudefensie.nl, noch voor schade of problemen die voortkomen uit het gebruik of verspreiden ervan.

We stellen het zeer op prijs als je eventuele onjuistheden onder onze aandacht brengt. Dat kun je doen door een mailtje te sturen naar onze Servicelijn: service@milieudefensie.nl.

Milieudefensie is niet verantwoordelijk voor informatie op websites van anderen waarnaar op milieudefensie.nl wordt verwezen.

Milieudefensie behoudt zich het recht voor tekst en vorm van door derden voor milieudefensie.nl aangeboden informatie naar eigen inzicht aan te passen of te weigeren.

Copyright

Milieudefensie moedigt het gebruik en de verspreiding van informatie die op onze website staat, inclusief onze naam en ons logo, zeer aan. Maar niet alles mag:

 • Voor het gebruik van ons logo is altijd, voorafgaand en schriftelijk, toestemming nodig.
 • Voor commerciële doeleinden of persoonlijk gewin is altijd, vooraf en schriftelijk, toestemming nodig.
 • Milieudefensie is onafhankelijk, daarom is het gebruik van de naam, het logo en de standpunten van Milieudefensie in reclame van politieke partijen niet toegestaan.
 • Elke suggestie van goedkeuring door Milieudefensie van een politieke partij of de kandidaat van een politieke partij is niet toegestaan.
 • Elke suggestie van goedkeuring door Milieudefensie van een product, dienst of bedrijf is niet toegestaan, tenzij Milieudefensie dit zelf expliciet heeft gedaan.
 • Het is – uiteraard – niet toegestaan je op welke manier dan ook voor te doen als Milieudefensie door gebruik te maken van onze huisstijl, ons logo en onze naam.
 • Het copyright van de beelden op milieudefensie.nl berust bij de fotografen. Beelden mogen dus nooit zonder voorafgaande toestemming van de betreffende fotograaf of van Milieudefensie worden overgenomen.
 • Het staat een ieder vrij naar informatie op onze website te verwijzen en te linken of informatie met bronvermelding te citeren. Graag zelfs. Voor het overnemen van grotere stukken tekst in publicaties (met of zonder vormgeving) is voorafgaand schriftelijke toestemming nodig.

Huisregels Facebook en Instagram

Het doel van onze social media kanalen is om mensen te betrekken bij de doelen van Milieudefensie. We werken aan een duurzaam Nederland. Een Nederland dat minder verbruikt van wat de aarde ons biedt.

Onze Facebook- en Instagram-pagina's zijn ontmoetingsplekken. Je kunt hier in contact komen met ons en anderen. Het zijn plekken voor: het opdoen en delen van kennis, gesprek en discussie, het delen van inspirerende beelden en video ‘s, het oproepen voor actie en het vieren van successen. Om het voor iedereen leuk te houden, verzoeken we je om de volgende huisregels na te leven.

Waarom deze richtlijnen?
Wij staan open voor discussie maar vinden dat dit op een respectvolle manier moet gebeuren. Daarom hebben we deze richtlijnen opgesteld. Als een reactie niet aan deze richtlijnen voldoet of op een andere manier een normaal gesprek moeilijk maakt, kunnen we besluiten om het bericht te verwijderen.

Wat zien we graag op Facebook en Instagram?
Je bent van harte welkom om onze Facebook en Instagram te vullen met:

 • Jouw ideeën en ervaringen - zolang het bijdraagt aan het gesprek rondom een bericht.
 • Tips, suggesties of opbouwende kritiek voor Milieudefensie
 • Dialoog: we hebben graag een goed gesprek met je. We zien het ook graag als bezoekers onderling in gesprek zijn.
 • Humor! De beste grappen worden gedeeld tijdens onze lunchpauzes
 • Respect: dit betekent een vriendelijke toon en ruimte en tijd voor de ander om te reageren
 • Betrokkenheid bij een onderwerp en begrip voor elkaars standpunt.

Doe dit maar niet

 • Spammen: berichten met een niet relevante inhoud
 • Discriminatie in welke vorm dan ook.
 • Een persoonlijke aanval of bedreiging van andere bezoekers of Milieudefensiemedewerkers
 • Aandringen: herhaaldelijk plaatsen van hetzelfde soort bericht, link of plaatje
 • Schelden, gewelddadige of onzedelijke inhoud

Bovenstaande acties zijn aanleiding voor een waarschuwing, verwijdering van een bericht of een blokkade van de pagina.

Waar kan ik mijn suggesties en ideeën kwijt?

Milieudefensie kiest zelf onderwerpen uit waar campagne voor gevoerd wordt. Bij de keuze van onze campagne laten wij ons adviseren door onze leden, experts, boeren, politici, wetenschappers, partner-ngo‘s, milieuactivisten en anderen. Je mag ons altijd van advies of ideeën voorzien, zo blijven we in gesprek met alle belanghebbenden. Als we aangeven iets niet te doen, vragen we je om dit te respecteren.

Heb je vragen of suggesties?

Stuur een privé-bericht via Facebook of mail onze servicelijn op service@milieudefensie.nl.

Meer over Milieudefensie

Loading...