Tweede Maasvlakte

De Tweede Maasvlakte maakt een forse groei van het containertransport mogelijk. Dat heeft grote gevolgen voor het milieu. Daarom heeft Milieudefensie zich jarenlang via de rechter verzet tegen de aanleg. Uiteindelijk wisten we winst te boeken voor het milieu.

Akkoord beperkt vervuiling - een beetje

In februari 2009 sloot Milieudefensie een akkoord met het Havenbedrijf Rotterdam. De uitstoot van ongezonde stoffen die het gevolg is van de ingebruikname van de Tweede Maasvlakte wordt beperkt met 10 procent. Dat betekent per jaar 25 ton minder fijnstof, 166 ton minder zwaveloxide en 380 ton minder stikstofoxide. Grofweg is dat de uitstoot van alle personenauto’s in de stad Utrecht. In ruil voor het akkoord gaf Milieudefensie verder verzet via de rechter op.

Korting voor schonere schepen

Onder de met het Havenbedrijf afgesproken maatregelen zit onder andere een korting op het havengeld voor schonere zeeschepen. Het akkoord zet verder in op het gebruik van energiezuinig en schoon materieel op containerterminals. Zeeschepen draaien voortaan als ze in de haven liggen op walstroom en niet op vieze stookolie. Verder vermindert het havenbedrijf de uitstoot van haar eigen vaartuigen.

Met de invoering van sommige maatregelen is gelijk gestart. Zo geeft Rotterdam sinds 1 januari 2011 korting aan schepen die goed scoren op de Environmental Ship Index, een soort keurmerk voor groenere schepen.

Scheepvaart en luchtvaart zorgenkinderen

De scheepvaart en het vliegverkeer dragen enorm bij aan klimaatverandering. Veranderingen gaan er erg langzaam. Toch kunnen zij niet achterblijven in de strijd om klimaatverandering te stoppen. De luchtvaart denkt vooral nog aan groei. Bij de scheepvaart is er eindelijk beweging.

In 2018 besloten 173 landen in Londen dat de uitstoot van de scheepvaart in 2050 moet zijn gehalveerd. Dat is weliswaar een grote stap vooruit, maar komt niet in de buurt van wat in het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken. Om dat akkoord te halen moet de uitstoot van de scheepvaart naar nul.

Lees ook: Vliegverkeer schaadt klimaat en gezondheid

Zorg voor elkaar en de toekomst

Het gaat nu maar om 1 ding: het oplossen van de coronacrisis. Samen kunnen we deze crisis aan. Toch is het verstandig om ook alvast vooruit te kijken: naar de economische crisis en de klimaatcrisis. Want hoe willen we verder? Door nu naar de toekomst te kijken, komen we hier samen beter uit.

Loading...