Jaarverslag
2019

In 2019 gingen we massaal de straat op voor het klimaat
We riepen foute investeringen een halt toe
Klimaatrechtvaardigheid krijgt steeds meer voet aan de grond
Alle hoogtepunten in 2019
jaarverslag 2019

Onze hoogtepunten in 2019:

Kletsnatte spandoeken, kippenvel, lachende gezichten en een sfeer van formaat. Op 10 maart 2019 trotseerden 40.000 mensen uit heel Nederland de druilende regen om mee te doen met de grootste Klimaatmars in Nederland ooit. We zijn ontzettend blij dat er zoveel mensen waren.

Daarmee lieten we zien dat er groot draagvlak is voor een eerlijk en ambitieus klimaatbeleid. Samen met FNV, Greenpeace, de Woonbond en nog veel meer bondgenoten organiseerden we de protestmars in Amsterdam.


Peter Kodde, een van de organisatoren van de mars:

‘Wij bouwen aan een beweging van mensen die maatregelen eist om de klimaatcrisis daadkrachtig aan te pakken. Dat lukt niet met pappen en nathouden zoals nu gebeurt.’

Een revolutionaire rechtszaak tegen
Shell

Op 5 april 2019 was het zover: we boden Shell, de grootste vervuiler van Nederland, onze officiële dagvaarding aan. Namens 17.379 mensen en 6 organisaties. Ons doel? We willen dat Shell stopt met het vernietigen van het klimaat. Nooit eerder vond een soortgelijke rechtszaak plaats.

Shell stoot 2 keer zoveel  broeikasgassen uit als heel Nederland bij elkaar. Wij willen dat Shell daarmee stopt om klimaatverandering tegen te gaan. Met onze rechtszaak dwingen we Shell om zijn verantwoordelijkheid te nemen en zijn beleid in lijn te brengen met het klimaatakkoord van Parijs.

Tijdens de uitverkochte Klimaatnacht in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam lanceerden we op 8 juni 2019 Operatie Klimaat. Sindsdien voeren we in het hele land gesprekken over eerlijke klimaatoplossingen. Hoe pakken we de klimaatcrisis op een eerlijke en effectieve manier aan?

Voor een antwoord op die vraag gingen we in gesprek met zoveel mogelijk Nederlanders. Ruim 300 vrijwilligers belden bij mensen aan en spraken ze aan op straat. Waarom? Omdat we benieuwd zijn naar ieders mening, vragen en zorgen. En omdat we ieders denkkracht nodig hebben om klimaatverandering te stoppen. Van alle input die we ophalen in het land maken we een klimaatplan om aan te bieden aan de politiek.

Klimaatrecht-
vaardigheid stijgt op de politieke agenda

In 2018 zorgden we ervoor dat klimaatrechtvaardigheid een veel besproken onderwerp werd: in het maatschappelijk debat en in de politiek. In 2019 vonden we het tijd voor concrete maatregelen. We voerden de druk op om tot een eerlijk en daadkrachtig klimaatakkoord te komen.

Onze inzet? Wij vinden dat grote vervuilers moeten betalen. Bijvoorbeeld door een CO2-heffing voor de industrie. Daarnaast moeten groene oplossingen beschikbaar zijn voor iedereen. We pleiten voor eerlijk omschakelen zodat iedereen mee kan doen met het aanpakken van klimaatverandering. 

Onze Klimaatduik kwam uitgebreid in het nieuws, zowel nationaal als regionaal. Van Schier tot Roermond, van Zandvoort tot Nijmegen: op 1 januari 2020 doken ruim 600 dappere duikers op 24 plekken het ijskoude water in. Waarom? Voor een beter klimaatbeleid.

Zo dook een groep stoere freedivers in 1 ademteug naar de bodem van de Vinkeveense Plassen. In IJburg gingen 150 mensen te water om geld op te halen voor een rechtszaak tegen een biomassacentrale in Diemen. Bethany dook ook: ‘Er gebeurt zoveel waaruit blijkt dat we hard aan de slag moeten voor het klimaat. Deze duik is een soort laatste wake-up call.’ 


Aftrap van het klimaatjaar 2020

Ons doel: het aftrappen van 2020, voor ons hét klimaatjaar. Dat geldt ook voor Wai: ‘Ik ga liever kopje onder vóór het klimaat, dan dóór het klimaat. Het water staat ons aan de lippen maar we hebben nog steeds geen ambitieus klimaatbeleid. Het is echt tijd voor verandering. Ik deed mee omdat ik de overheid wil laten zien dat het in 2020 menens is met het klimaat.’

Wij
stoppen
CETA

CETA is een handelsverdrag tussen Canada en de Europese Unie. Een verdrag dat goed is voor mulitnationals maar ten koste gaat van onze burgerrechten en het klimaat en milieu. Wij zetten ons al jaren in om de invoering van dit verdrag te stoppen. 

Bijna 3 jaar geleden keurde de Europese Unie CETA goed. Nu is het de beurt aan de lidstaten, waaronder Nederland. Wij kunnen CETA dus nog wegstemmen om de uitbreiding van macht van multinationals te stoppen. Op 18 februari 2020 stemde een hele kleine meerderheid in de Tweede Kamer helaas vóór CETA. Maar we hebben nog een kans. Nu richten we onze pijlen op de Eerste Kamer. Zij neemt in 2020 een besluit. 

Nederlandse banken en pensioenfondsen investeren met ons geld in bedrijven die: het klimaat verwoesten, tropische bossen kappen, mensen van hun land verjagen en het milieu vervuilen. Wij willen dat dit stopt en pleiten voor strenge Europese regels om foute investeringen te stoppen. 

Jarenlang voerden we campagne op de stoepen van banken en investeerders. In juni 2019 boden we ABN AMRO, ING en Rabobank een levensgrote ansichtkaart aan. Deze kaart stond symbool voor alle 102.945 exemplaren die de banken ontvingen. Hiermee riepen de schrijvers de banken op om te stoppen met het financieren van palmoliebedrijven. 

We versterken de groeiende beweging
van veranderaars

Als Milieudefensie willen we veranderingen tot stand brengen, samen met zoveel mogelijk mensen. Want samen staan we sterk en hebben we een enorme verandermacht. Samen kunnen we grote stappen zetten. En dat is heel hard nodig om klimaatverandering krachtig aan te pakken.

Om onze doelen te bereiken vinden we het van essentieel belang om te bouwen aan een groeiende beweging van ‘veranderaars’, binnen en buiten onze campagnes. En om deze beweging te versterken. Hierbij richten we ons niet alleen op onze leden en donateurs maar op alle mensen die zich met hart en ziel inzetten voor verandering. Deze mensen geven we met het Groepenloket het gereedschap in handen om het verschil te maken.


Dit doen we door:

  • groepen met een goed plan geld te geven,
  • advies te geven,
  • trainingen en workshops te verzorgen,
  • goed te luisteren naar wat er leeft en dit een plek te geven in onze strategie. 

Zo bouwen we aan een brede en krachtige beweging die laat zien dat er groeiend draagvlak is om klimaatverandering zo snel, effectief en eerlijk mogelijk aan te pakken. En zo bewegen we politici richting de moedige keuzes die zo hard nodig zijn. Zo werken we aan een toekomstbestendig Nederland. 

Milieudefensie maakt onderdeel uit van het Friends of the Earth-netwerk wereldwijd. We werken nauw samen met onze Friends of the Earth zusterorganisaties in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Samen pakken we met steeds meer succes misstanden aan. We doen dat op locatie én in Nederland. 

In de betrokken landen versterken we het verzet van gemeenschappen en organisaties tegen schendingen van mensenrechten en milieumisstanden.

In ons eigen land spreken we bedrijven aan die zich elders in de wereld misdragen.

Het is belangrijk dat we in Nederland en in Europa snel stoppen met activiteiten die het klimaat schaden. Daarnaast moeten Nederlandse bedrijven stoppen met de winning van olie, kolen en gas in andere delen van de wereld. En dat is inclusief het promoten van schijnoplossingen, zoals biobrandstoffen. Die maken het klimaatprobleem alleen maar erger. Met onze internationale aanpak werken we hier aan. Daarbij zetten we in op eerlijk omschakelen (zie ook hoogtepunt 4).

We zijn
financieel
gezond

Milieudefensie is financieel gezond. De groei in inkomsten zet door(+2,5%) en Milieudefensie sluit 2019 af met een positief resultaat van € 1.130. Daarmee blijven onze reserves intact en kunnen we de continuïteit in ons werk waarborgen als de inkomsten lager zijn dan verwacht. 

Waar komt een donatie van 1 euro terecht

Van elke ontvangen euro in 2019 hebben we 92 cent direct aan onze doelstellingen besteed (incl. baten van alliantie-partners). Een uitleg over de exacte besteding vind je in de jaarrekening

Over Milieudefensie

Hoe geef jij onze aarde door?

Dat is de belangrijkste vraag van deze tijd. En die vraag is door de coronacrisis alleen maar actueler geworden. Wat doe jij om de aarde goed achter te laten voor onze kinderen? 


Het is de vraag die wij stellen aan mevrouw Van Loon van Shell en aan premier Rutte. Wat doen zij om de aarde beter door te geven? En wat doen andere ceo's en politici. En het is de vraag die we aan jou stellen.

Een goed leven voor ons allemaal op een gezonde aarde is mogelijk. Maar vanzelf gaat het niet.

Daarom bouwt Milieudefensie aan een 'verandermacht'.
Want samen krijgen we meer voor elkaar!