jaarverslag 2019
Hoe geef jij de aarde door?

Hoe geef jij onze aarde door? Dat is de belangrijkste vraag van deze tijd. En die vraag is door de coronacrisis alleen maar actueler geworden. Wat doe jij om de aarde goed achter te laten voor onze kinderen? 

Het is de vraag die wij stellen aan mevrouw Van Loon van Shell en aan premier Rutte. Wat doen zij om de aarde beter door te geven? En wat doen andere ceo's en politici. En het is de vraag die we aan jou stellen. Wat doe jij? Want de tijd van pappen en nathouden is echt voorbij. We moeten nu aan de slag.

Juist nu! 

Dit is het moment om een andere richting in te slaan; om gelijk met de economische crisis ook de klimaatcrisis aan te pakken. En dat op een eerlijke manier te doen. Zodat grote vervuilende bedrijven en hun aandeelhouders ook meedoen. Wij noemen dat klimaatrechtvaardigheid.

Maar vanzelf gaat dat niet. Want vervuilende bedrijven willen niet veranderen. En politici durven niet of staan op de rem. Daarom vragen we aan iedereen die zich zorgen maakt over de klimaatcrisis en daar iets aan wil doen: doe met ons mee. Want samen hebben we invloed en krijgen we meer voor elkaar. Samen werken we aan een goed leven voor iedereen op een gezonde aarde.


Verandermacht


Een goed leven voor ons allemaal op een gezonde aarde is mogelijk. Maar vanzelf gaat het niet. Daarom bouwt Milieudefensie aan een 'verandermacht'. Want samen krijgen we meer voor elkaar!


Wat is een verandermacht?

Onze 'verandermacht' bestaat uit mensen die zich zorgen maken over de klimaatcrisis en daar iets aan willen doen. Veel 'veranderaars' steunen onze campagnes en delen onze verhalen. Sommige veranderaars doen meer en nemen taken op zich of coördineren activiteiten. Dankzij onze verandermacht kunnen we de overheid en bedrijven onder druk zetten. 


Om mensen een gepast aanbod te kunnen doen en daardoor meer betrokkenheid te creëren, hebben we de betrokkenheid van onze achterban opgedeeld in fasen (zie figuur). Supporters, bijdragers, eigenaren en leiders rekenen we tot onze verandermacht.

 

Mensen raken op verschillende manieren bij ons werk betrokken en kunnen als het ware een reis door onze verandermacht maken, van onbekende naar volger en uiteindelijk zelfs tot eigenaar. Zo is er voor iedereen een fase die het beste bij hem of haar past.

Op 1 januari 2020 telden wij 124.069 mensen in onze verandermacht.


4 soorten veranderaars:

  • Leiders: zetten zelfstandig acties op en coördineren groepen.
  • Eigenaren: zijn actief in een lokale afdeling/initiatief en hebben daar de rol van coördinator of contactpersoon, of steunen ons financieel met meer dan 200,- per jaar.
  • Bijdragers: zijn lid of structurele donateur, of aangesloten bij een lokale afdeling/initiatief (denk aan de Luchtwachters of de vrijwilligers van Operatie Klimaat).
  • Supporters: gaven eenmalig in de afgelopen 12 maanden een losse donatie, tekenden een petitie, of bezochten een bijeenkomst.


Buiten de verandermacht hebben we ook nog een groep mensen die we 'volgers' noemen. Zij  ontvangen onze e-mail nieuwsbrief maar doen (nog) niet actief mee.


Meer informatie