jaarverslag 2019
Met 40.000 mensen op straat voor een beter klimaat

Klimaatstakingen

Na de mars volgden diverse klimaatstakingen waar we aan deelnamen of onze steun aan betuigden. En richting de verkiezingen van 2021 gaan we op herhaling. Ook dan mobiliseren we een heleboel mensen om te laten zien dat er echt iets moet veranderen. Natuurlijk in de veronderstelling dat we tegen die tijd weer met zijn allen de straat op mogen.

Met resultaat voor het klimaat

Dankzij de inzet van de 40.000 helden die meeliepen is een mooi resultaat behaald: de vervuiler gaat betalen. De politiek voert een CO2-heffing voor de industrie in. We zijn blij met deze groene maatregel, maar plaatsen wel een kanttekening. De lusten en lasten worden namelijk niet eerlijk verdeeld
(zie ook hoogtepunt 4).