jaarverslag 2019
Klimaatrecht-vaardigheid stijgt op de politieke agenda

Wat is eerlijk omschakelen?

Donald Pols, directeur van Milieudefensie: 

‘Nederland is aan het omschakelen. De tijd van kolen, olie en gas loopt op zijn eind. Maar de lusten en de lasten van die omschakeling zijn niet eerlijk verdeeld. We willen dat de vervuiler betaalt en dat groene alternatieven bereikbaar zijn voor iedereen. Dat betekent dat niet alleen burgers voor de kosten opdraaien, maar bedrijven hun deel gaan betalen. En dat mensen met de laagste inkomens ook profiteren van subsidies om te verduurzamen. We hebben iederéén nodig om klimaatverandering te stoppen. Dan moet ook iedereen mee kunnen doen. Wij noemen dat: eerlijk omschakelen of klimaatrechtvaardigheid.’

We zetten ons in voor een krachtig klimaatakkoord

In 2019 onderhandelden we, samen met Greenpeace, Natuur & Milieu en de Provinciale Milieufederaties, mee over het klimaatakkoord. We boekten winst maar tekenden toch niet, omdat we het akkoord niet eerlijk genoeg vinden. 


De successen die we boekten:

• Er komt een CO2-heffing voor de industrie: dat is een wereldwijd unicum.

  • Kanttekening
    Helaas worden de lusten en lasten nog niet eerlijk verdeeld. Zo profiteert de industrie van miljardensubsidies om te vergroenen, terwijl zij nauwelijks bijdraagt aan het vullen van de subsidiepot. Deze pot wordt vooral gevuld door burgers en het MKB. De CO2-heffing dwingt de industrie wel om de subsidies echt te gaan gebruiken. Wij pleiten voor een CO2-heffing waarmee geld wordt opgehaald om de vergroening van de industrie te betalen. Zo draaien burgers en het MKB niet op voor deze kosten.

• Er komt een warmtefonds voor woningisolatie door woningeigenaren.

  • Kanttekening
    Helaas is de drempel voor mensen met een klein inkomen te hoog om mee te kunnen doen zonder financiële zorgen. Ook worden woningcorporaties nog steeds op kosten gejaagd door de verhuurdersheffing. Zij kunnen hun geld beter steken in het aardgasvrij maken van hun sociale huurwoningen.

• We pleitten ervoor dat burgers geen stijgende energierekening krijgen. Dat is door de politiek overgenomen. Het resultaat? De energierekening in 2020 valt gemiddeld 170 euro lager uit.


Vervolgstappen 2020

In 2020 blijven we ons inzetten voor eerlijke klimaatoplossingen.

Deze zijn, juist nu, belangrijker dan ooit. We voeren campagne voor duurzaam wonen, duurzaam vervoer en duurzaam voedsel.