jaarverslag 2019
We versterken de groeiende beweging van veranderaars

Mensen die zich inzetten voor verandering -  we noemen ze ‘veranderaars’ - zijn ons fundament, onze basis. Met deze veranderaars maken we hét grote verschil. Zij verdienen alle steun om zich op een goede en efficiënte manier te kunnen organiseren.  

Wij vinden het ontzettend belangrijk om naar deze veranderaars te luisteren: om te horen wat er speelt en om te horen wat zij nodig hebben. Dit doen we met onze lokale afdelingen, maar we vinden het ook belangrijk om andere groepen in de samenleving op weg te helpen waar dat wenselijk is. Zo kunnen we samen optrekken en laten zien dat het écht tijd is voor krachtige maatregelen die klimaatverandering een halt toeroepen.

Elkaar ontmoeten en inspireren

We zorgen voor ontmoetingen zodat we elkaar leren kennen, naar elkaar kunnen luisteren, van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren. Zo praten en beslissen duizenden leden mee over het beleid van Milieudefensie: via ledenpeilingen, ledenavonden en de Algemene Ledenvergadering. We ondersteunen tientallen groepen via het Groepenloket en we helpen honderden mensen op weg met workshops en trainingen. 

Het Groepenloket

We geloven in samenwerken, verbinden en versterken. Samen met lokale groepen, want verandering komt uit de samenleving. Inspirerende initiatieven dreigen soms stuk te lopen door gebrek aan financiële middelen of (juridische) kennis. Ons Groepenloket biedt ondersteuning en advies met onderstaand aanbod.

 • Het Groepenfonds biedt financiële steun
  Met het Groepenfonds voorzien we lokale groepen van geld om lokaal invloed uit te oefenen. Als een groep een geweldig idee heeft om de wereld mooier te maken en de middelen ontbreken komt zij in aanmerking voor een financieel steuntje in de rug. Het plan moet lokaal worden uitgevoerd, kort en projectmatig zijn en aansluiten bij de doelen van Milieudefensie. ‍
 • Bijvoorbeeld...
  Dankzij het Groepenfonds kon Students for Climate Maastricht een klimaatstaking organiseren. Delphine de Potter: 'Daar stonden wij, in maart, in de regen op het Vrijthof. Studenten en inwoners van Maastricht maakten een belangrijk statement: wij willen meer actie om klimaatverandering aan te pakken! Er waren zo’n 3000 mensen en de sfeer was levendig en krachtig. Graag willen we Milieudefensie bedanken: zonder jullie was het onmogelijk geweest om zo’n groot evenement te organiseren.'
 • De juridische toolkit helpt groepen op weg
  Soms wil een groep juridische stappen zetten maar weet zij niet hoe. Onze online juridische toolkit biedt uitkomst met informatie, tips en voorbeeldbrieven. 
 • Trainingen en workhops geven gereedschap in handen
  We verzorgen trainingen en workshops om groepen op weg te helpen naar effectief actievoeren. Denk aan trainingen Media en PR, Social Media, Duurzaam Actievoeren, Organizing en Lobbyen. 

Luchtwachters in actie


Sinds 2017 zetten Luchtwachters zich in voor gezonde lucht en duurzaam verkeer. Het zijn zeer betrokken mensen uit heel Nederland die samen met ons de (lokale) overheid aansporen om de juiste maatregelen te nemen. Ook in 2019 waren zij actief. Zo organiseerden Luchtwachters in Rotterdam een avond over de luchtkwaliteit in Rotterdam.

Succesvol? Jazeker. De 80 aanwezigen reageerden positief en constructief. Iemand voelde zich gestimuleerd om inspraak te doen bij de gemeente over het verkeersplan. Anderen boden hun hulp aan bij de organisatie van de Rotterdamse Klimaatmars. Die vond op 8 september plaats, met 1500 deelnemers. 


Actief in Eindhoven

In Eindhoven is een mooie samenwerking ontstaan tussen de 'ouderen' van de lokale Milieudefensie-afdeling en de jongere stadsorganizers die zich inzetten voor Operatie Klimaat (zie hoogtepunt 3). Ze trekken regelmatig samen op. Stadsorganizer Bram Boer (23): 'De huis-aan-huisgesprekken doen we samen. Voordat we op stap gaan, spreken we gezellig af bij iemand thuis. Daarna lopen we de wijk in om met mensen in gesprek te gaan over klimaatverandering. Na veel positieve reacties en interessante gesprekken sluiten we weer gezamenlijk af, met een hapje en drankje. Met deze succesformule gingen we al bij meer dan 1500 mensen langs.'


'Ook vragen wij soms advies aan de ervaren mensen van de lokale afdeling. Zij vertellen ons bijvoorbeeld hoe we lokale politici het beste kunnen benaderen. Relevant voor ons want we richten ons met Operatie Klimaat de komende tijd op de verkiezingen.'


Wat deden we in 2019?

 • In 2019 presenteerden we het Groepenloket op verschillende plekken, bijvoorbeeld bij de Algemene Ledenvergadering. 
 • We optimaliseerden de vindbaarheid van het Groepenloket.
 • De aanvragen bij het Groepenfonds namen hierdoor toe. We honoreerden er 31: 14 aanvragen van lokale Milieudefensie-afdelingen en 17 van nieuwe groepen. Daarvan hadden 14 aanvragen een relatie met het thema klimaat. 
 • We verbeterden de praktische toolkits op onze website. 
 • We lanceerden het online platform Voor Veranderaars waar levendig op gediscussieerd werd. 
 • We ondersteunden 10 groepen met juridische zaken en er werd ruim 900 keer gebruikgemaakt van onze online juridische toolkit.
 • We organiseerden 5 ledenavonden rond de thema’s bevolkingsgroei, luchtvaart, biomassa, handelsverdragen en de strategie van Milieudefensie. In totaal deden 250 leden mee. 

25 jaar Bulderbos 

In 2019 bestond ons Bulderbos 25 jaar. Het actiebos is nog steeds een levend protest tegen de overlast en uitbreiding van Schiphol. Het is een historische plek tussen de opstijgende vliegtuigen en wordt liefdevol onderhouden door een van onze lokale afdelingen: de Bulderboswachters. 

Feest!

Op 15 juni 2019 vierden we een feestje. Tussen het weelderige groen blikten we terug op de afgelopen 25 jaar, samen met Wijnand Duyvendak, oud-campagneleider Vliegverkeer. Met een hapje, drankje, muziek en een speurtocht haalden we herinneringen op. Met de nieuwe generatie strijders, de jonge klimaatbeweging, keken we vooruit. Uiteraard bedankten we ook de Bulderboswachters. 

Wat doen we in 2020?

In 2020 blijven we doen wat we al doen. En we ontwikkelen ons verder. Een belangrijk aandachtspunt is dat we dichterbij groepen en leden gaan staan: kunnen we onze ondersteuning, ontmoetingen, trainingen en ledenavonden regionaal organiseren?

Ook zetten we in op de groei van Operatie Klimaatgroepen: van 20 naar 90 lokale groepen die samen met ons klimaatrechtvaardigheid lokaal en nationaal op de kaart zetten, in de aanloop naar de verkiezingen in 2021.  Zo wordt de verandermacht steeds sterker en kunnen politieke partijen er niet omheen om eerlijke klimaatoplossingen tot uitgangspunt te maken van het beleid.

En daarna?

De komende jaren willen we de betrokkenheid van leden bij de verschillende beleidsprocessen binnen vereniging Milieudefensie vergroten en diverser maken. In 2019 ontwikkelden we een strategie voor de komende jaren, om leden actief te betrekken bij het bepalen van onze thema’s, veranderstrategieën en campagneplannen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 22 juni 2019 legden we de eerste voorstellen rond participatie aan de leden voor. Ook konden zij input geven. De uitkomsten hiervan nemen we mee in de ontwikkeling van de verdere strategie.

Nieuw! Fair Future Generators

Fair Future Generators is een nieuw initiatief van Milieudefensie waarbij jongeren vorm kunnen geven aan hun Maatschappelijke Diensttijd. Deze diensttijd kan ingevuld worden bij Milieudefensie of een collega-organisatie. In september 2019 startten de eerste trajecten. 

Een diverse groep jongeren

Maar liefst 45 jongeren tussen de 18 en 30 jaar volgden trainingen en ontwikkelden hun vaardigheden binnen projecten in de klimaatbeweging. Fair Future Generators slaagde erin om een diverse groep jongeren aan te trekken: met verschillende achtergronden en opleidingsniveaus. Dat bereikten we door nauw samen te werken met de Fawaka Ondernemersschool die expertise heeft op het gebied van inclusiviteit. En door deelnemers te werven via andere dan de gebruikelijke kanalen. Van alle deelnemers had 33% een migratie-achtergrond, was de helft praktisch opgeleid en kende 41% Milieudefensie niet toen ze aan Fair Future Generators begonnen.

Intensief en succesvol

De deelnemers van Fair Future Generators werkten aan campagnes bij 15 organisaties: bij Milieudefensie maar ook bij ActionAid, DrMonk en Fossielvrij. Ze leerden bijvoorbeeld organizen, projecten plannen, storytelling en lobbyen. 

De samenwerking met de collega-organisaties was intensief: we boden ondersteuning bij het opzetten van projecten en bij de begeleiding van en de communicatie met de jongeren. Dit intensieve samenwerken wierp zijn vruchten af: bijna alle plaatsingspartners willen meedoen aan het tweede traject van Fair Future Generators (januari-juni 2020). 

Wat deden de deelnemers van Fair Future Generators?

 • Ze spraken Pensioenfonds Horeca en Catering aan op hun investeringen in de fossiele industrie. 
 • Ze maakten een spoken word-video over de klimaatcrisis.
 • Ze stonden op het podium van Paradiso 
 • Ze organiseerden een Treefest: een bruisend festival over bomen en bestuivers.
 • Ze zeilden naar COP25 in Chili om aandacht te vragen voor de invloed van reizen op het klimaat.