Rechtszaak voor gezonde lucht

Samen met bewoners eisen we dat de Nederlandse Staat zorgt voor gezonde lucht. De gezondheid van burgers loopt ernstige schade op, omdat de Staat te weinig doet aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Daarmee wordt het mensenrecht op gezondheid geschonden en overtreedt Nederland de Europese wet voor luchtkwaliteit. Milieudefensie klaagt de Nederlandse Staat aan, omdat die veel te weinig doet om onze lucht gezonder te maken.

Bekijk de tijdlijn

Wat eisen we?

Allereerst eisen wij dat de Nederlandse Staat minimaal aan de Europese luchtkwaliteitswet voldoet. Daarnaast willen wij dat de Staat stopt met het schenden van mensenrechten. We willen dat Nederland zorgt voor écht gezonde lucht. De Europese normen zijn niet voldoende om onze gezondheid te beschermen. De normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) komen meer in de buurt. Die zijn twee keer zo streng.

Rechtszaak en een kort geding

Begin 2016 heeft Milieudefensie besloten om, samen met actieve bewoners, een uitgebreide rechtszaak tegen de Nederlandse Staat aan te spannen. Een zogenaamde bodemprocedure. Maar het duurde veel te lang voordat deze rechtszaak kon beginnen. En ondertussen bleef de lucht vies. Daarom zijn we een spoedprocedure begonnen. Dit zogenaamde 'kort geding' vond op 23 augustus 2017 plaats. De rechter stelde ons volledig in het gelijk. De regering moest op korte termijn met een gedegen plan met maatregelen komen. Dat heeft de regering inmiddels gedaan. De komende tijd houden we in de gaten of die maatregelen wel genoeg zijn om de lucht gezond te maken en of ze wel goed uitgevoerd worden.

Daarnaast vond de rechter dat de Staat geen maatregelen mag nemen die nieuwe knelpunten veroorzaken. Knelpunten zijn plekken waar de luchtkwaliteitsnormen worden overtreden. Tegen dit laatste punt van de uitspraak is de Staat in hoger beroep gegaan. De zitting van dit hoger beroep was op 9 april 2018. De uitspraak volgde op 22 mei. Helaas besloot de rechter in het voordeel van de Staat.

De uitgebreide zitting van de rechtszaak (de bodemprocedure) vond uiteindelijk plaats op 14 november 2017. Op 27 december 2017 volgde een teleurstellende uitspraak. De rechter was het met ons eens dat Nederland niet voldoet aan de Europese normen voor luchtkwaliteit. Toch valt dat de Staat op dit moment niet te verwijten, vond de rechter. Nederland heeft volgens de rechter geen fouten gemaakt of op onrechtmatige manier gehandeld. Dat vinden wij onbegrijpelijk. Daarom zijn wij tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan. De zitting van dit hoger beroep vond plaats op 18 februari 2019. De uitspraak volgde op 7 mei 2019. In dit laatste vonnis besloot de rechter dat Nederland wél iets te verwijten valt. Maar de rechter besloot ook dat de overheid, door onze rechtszaak en het winnen van het kort geding, al genoeg maatregelen heeft gepland om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Wij vinden dat er nog veel meer moet gebeuren om onze lucht écht gezond te maken. We gaan nu in overleg met onze advocaat over onze mogelijkheden en eventuele vervolgstappen. En natuurlijk blijven we het Rijk en gemeenten aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid om voor duurzaam verkeer te zorgen.

Meer weten? Lees de veelgestelde vragen over onze rechtszaak voor gezonde lucht.

Tijdlijn van de rechtszaak voor gezonde lucht

2019
7 mei: uitspraak hoger beroep bodemprocedure
18 februari: pleitnota van de landsadvocaat
18 februari: pleitnota van onze advocaat Phon van den Biesen
18 februari: zitting hoger beroep in bodemprocedure

2018
28 september: Definitief NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit)
26 juni: De Staat geeft reactie op de reden voor hoger beroep in de bodemprocedure van Milieudefensie in de Memorie van Antwoord 
25 juni: Aangepaste NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) met bijlagen, waaronder het addendum en de reactie op alle zienswijzen
18 juni: Aanvullende zienswijze (reactie) van Milieudefensie op het NSL
7 juni 2018: Publicatie rapport over de effecten van het NSL
22 mei: Uitspraak van het hoger beroep in het kort geding
7 mei: Zienswijze (reactie) van Milieudefensie op het NSL
9 april: Zitting van het hoger beroep van het kort geding. De standpunten voor deze zitting lees je terug in de pleitnota van Milieudefensie en de pleitnota van de Landsadvocaat. 
3 april: Milieudefensie geeft reden voor hoger beroep in bodemprocedure in de Memorie van Grieven.
27 maart: Publicatie van het concept aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)
23 januari: Milieudefensie gaat in hoger beroep in de bodemprocedure
1
8 januari: Memorie van Antwoord: Milieudefensie reageert op het in hoger beroep gaan van de Staat in het kort geding.

2017
27 december: Uitspraak van de rechtszaak (bodemprocedure)
14 november: Zitting van de rechtszaak (bodemprocedure)
07 september: Uitspraak van het kort geding - We hebben gewonnen!
23 augustus: Zitting van het kort geding. De standpunten voor deze zitting lees je terug in de pleitnota van Milieudefensie en de pleitnota van de Landsadvocaat
07 juni: Milieudefensie stuurt dagvaarding voor kort geding naar de staat
11 mei: Milieudefensie start crowdfunding voor kort geding

2016
09 november: De Staat publiceert haar verweer (bodemprocedure)
01 augustus: Milieudefensie stuurt dagvaarding naar de Staat (bodemprocedure)
30 juni: Overleg Milieudefensie en ministerie om tot oplossing te komen
11 mei: Milieudefensie kondigt rechtszaak aan (bodemprocedure)
11 mei: Publicatie Meetrapport Milieudefensie

Tijdlijn rechtszaak  gezonde lucht

Stop de grote vervuilers

Het klimaat warmt op, en toch gaan grote bedrijven gewoon door met vervuilen. Maar... er is goed nieuws. Onze klimaatzaken tegen Shell en ING zorgen wereldwijd voor hoop. De vervuilers kunnen gestopt worden!

Loading...