Vandaag stonden we hopelijk voor de laatste keer in de rechtszaal voor gezonde lucht

3 jaar geleden startten wij een rechtszaak tegen de Nederlandse Staat voor gezonde lucht. Vandaag vond hopelijk de laatste zitting plaats: het hoger beroep. En op 7 mei doet de rechter uitspraak. Maar wat betekent winst of verlies eigenlijk?

Verlies betekent jaarlijks zo'n 20.000 doden

Als de overheid geen maatregelen hoeft te nemen van de rechter blijft de lucht ongezond. Jaarlijks zullen dan nog steeds zo'n 20.000 mensen sterven door de vieze lucht die ze elke dag inademen. De auto blijft de hoofdrol spelen in het verkeer. En die auto's stoten ook nog eens veel CO2 uit en veroorzaken klimaatverandering. 

Winst betekent duurzaam verkeer en gezonde lucht

Als de overheid wel aan de slag moet van de rechter, kunnen we allemaal gezonde lucht inademen. Want dan komt er meer duurzaam verkeer, zoals fietsers, wandelaars en schoon ov. En omdat de auto minder ruimte krijgt, kunnen we meer  genieten van groen en terrasjes. Daarnaast worden andere bronnen van vervuiling aangepakt, zoals de industrie, houtrook, scheepvaart en intensieve veehouderijen. Bovendien houdt Nederland zich dan gewoon netjes aan de wet. Wel zo logisch toch?

 >> Lees hier meer over onze rechtszaak voor gezonde lucht.

Tijdlijn van onze rechtszaak 

In 2016 stapte Milieudefensie naar de rechter. Inmiddels hebben we al 4 keer in de rechtszaal gestaan. Gezonde lucht is een mensenrecht en de Staat schendt dit recht. Als de Staat strengere regels maakt en goede maatregelen neemt, kan ze zorgen voor écht gezonde lucht. 

Tijdlijn rechtszaken

Welke stappen kan de overheid zetten?

Eigenlijk zijn de oplossingen niet zo moeilijk. We krijgen gezonde lucht door strengere regels voor vervuiling en door meer ruimte te geven aan duurzaam verkeer. Zoals fietsen, wandelen en schoon openbaar vervoer. Als aanvulling daarop is de elektrische deelauto een goede optie. Daarnaast kan de overheid nu al flink inzetten op volledig uitstootvrij verkeer. En daar kan de overheid nu al flink op inzetten. En ook andere bronnen van vervuiling, zoals scheepvaart, luchtvaart, industrie, houtrook en landbouw, kan ze aanpakken om overal gezonde lucht te krijgen.

Overal bereikbaar

Door de juiste verkeersmaatregelen krijgen we niet alleen gezonde lucht en een fijnere leefomgeving; ze zorgen ook voor betere ‘bereikbaarheid’. Het openbaar vervoer is op dit moment nog niet goed genoeg geregeld en niet iedereen kan of wil fietsen. Daardoor zijn belangrijke bestemmingen, zoals werk, supermarkt of dokter, niet voor iedereen makkelijk te bereiken. Dat is echt een armoedig situatie en dat moeten we niet willen in ons land. Duurzaam vervoer zou voor iedereen bereikbaar moeten zijn.

#OVeralbereikbaar

Oplossing gezonde lucht heeft veel voordelen

De maatregelen voor gezonde lucht hebben dus meerdere voordelen: 

  • minder luchtvervuiling is beter voor de gezondheid;
  • minder CO2 in de lucht is beter voor het klimaat;
  • meer ruimte door duurzaam vervoer zorgt voor veiligheid, rust en stilte;
  • meer ruimte door duurzaam verkeer zorgt voor meer groen en natuur;
  • meer en beter openbaar vervoer brengt iedereen op belangrijke plekken. 

Ze slaan dus 5 vliegen in 1 klap, als het er niet meer zijn. Win-win-win-win-win!

Word mede-eiser in onze nieuwe Klimaatzaak tegen ING

Wij klagen ING aan in een baanbrekende nieuwe Klimaatzaak. Nooit eerder werd een bank in Nederland aangeklaagd omdat zijn klimaatbeleid tekortschiet. En jij kan meedoen. Sluit je aan bij deze nieuwe rechtszaak en word mede-eiser.

Loading...