english

Vonnis kort geding: we hebben gewonnen!

De uitspraak in het kort geding voor gezonde lucht tegen de Nederlandse Staat is bekend. Milieudefensie is volledig in het gelijk gesteld. Dit betekent dat de overheid aan de slag moet.

Anne Knol, campagneleider duurzame mobiliteit Milieudefensie reageert enthousiast: “Dit is een regelrechte doorbraak voor gezonde lucht! We zijn blij dat de rechter de Staat dwingt om de gezondheid van de burgers beter te beschermen. De luchtvervuiling in Nederland moet nu echt aangepakt worden zodat minder mensen door luchtvervuiling ziek worden of doodgaan. Ook voor de miljoen longpatiënten in Nederland is dit zeer hoopvol nieuws.

Iedereen heeft recht op gezonde lucht

Bodemprocedure in November

En nu wachten we op de zitting voor de bodemprocedure op 14 november. Terwijl het in het kort geding enkel ging over of de Staat de Europese wet wel of niet overtreedt, wordt de zaak nu veel breder getrokken. De belangrijkste eis: Gezonde lucht als mensenrecht.

Ruimte in de stad

Maar tussen de rechtszaken door zitten we natuurlijk niet stil. Milieudefensie is nog steeds hard aan het werk om onze steden, naast gezonder, ook leefbaarder te maken. Onze huidige campagne richt zich daarom ook op ruimte in de stad. Het is gebleken dat vervuilend verkeer buitensporig veel ruimte toebedeeld krijgt in onze steden. Zie jij dit ook liever anders? Teken dan de petitie.

Lees hier het persbericht
Lees het volledige vonnis

Wij stoppen CETA!

Dit najaar heeft Nederland de kans om het CETA-verdrag te stoppen. Als we dat niet doen, wordt de macht van multinationals nog veel groter. Ten koste van mens, dier, milieu en klimaat. Roep de Kamerleden nu op: stem CETA weg en kies voor onze toekomst!

Loading...