Zitting hoger beroep in kort geding

Vandaag zaten we opnieuw in de rechtszaal voor gezonde lucht. De Nederlandse Staat ging namelijk in hoger beroep tegen het vonnis van de rechter in het kort geding dat we vorig jaar september wonnen.

Kort geding eerder gewonnen

Vanochtend was Milieudefensie bij het Gerechtshof in Den Haag om opnieuw het recht op gezonde lucht te verdedigen. In september vorig jarig wonnen we het kort geding dat we hadden aangespannen tegen de Nederlandse Staat. Die moest vanaf dat moment hard aan de slag om overal in Nederland aan de wettelijke normen voor de luchtkwaliteit te voldoen. Ook oordeelde de rechter toen dat de Staat geen nieuwe maatregelen mag nemen die weer kunnen leiden tot nieuwe overschrijdingen van de normen.

Nederlandse Staat in hoger beroep

Met dat laatste was de Staat het niet eens. Daarom hebben ze een hoger beroep aangespannen. Vanochtend hebben drie rechters zich over deze vraag gebogen: mag de Nederlandse overheid maatregelen nemen die de lucht vervuilen, zoals bijvoorbeeld hogere snelheden invoeren of nieuwe wegen aanleggen, op plekken waar de luchtkwaliteit al zo slecht is dat het kan leiden tot nieuwe overschrijdingen van de normen?

Stevige maatregelen zijn toch logisch?

Milieudefensie vindt van niet. Advocaat Phon van den Biesen heeft in de rechtszaal nogmaals benadrukt hoe belangrijk schone lucht is. Ook gaf hij aan dat de Staat verplicht is zich aan de wet te houden, dus dat het dan logisch is dat zij geen maatregelen mag nemen die ertoe kunnen leiden dat ze de wet overtreden. De landsadvocaat vond dat zo'n maatregelenverbod in vervuilde gebieden strenger is dan de Europese wet en vindt dat dit verbod weer van tafel moet. De rechters stelden verschillende vragen en zullen zich nu over alle informatie gaan buigen.

De uitspraak komt waarschijnlijk op 22 mei. We zijn benieuwd.

Lees verder:

Word mede-eiser in onze nieuwe Klimaatzaak tegen ING

Wij klagen ING aan in een baanbrekende nieuwe Klimaatzaak. Nooit eerder werd een bank in Nederland aangeklaagd omdat zijn klimaatbeleid tekortschiet. En jij kan meedoen. Sluit je aan bij deze nieuwe rechtszaak en word mede-eiser.

Loading...