Op naar de rechtbank!

Ik heb nog nooit iemand gesproken die gezonde lucht níet belangrijk vindt. Toch moeten we heel hard knokken om te zorgen dat er maatregelen genomen worden die de luchtvervuiling aanpakken. Daarom staan we vandaag voor de tweede keer in de rechtbank; om ons recht op gezonde lucht te bepleiten.

En ik ben zó blij dat ik dat niet alleen hoef te doen! Sommige mensen zijn al jaren actief voor onze campagne. Ze zijn inmiddels oude bekenden voor me. Ze stappen bijvoorbeeld af op gemeenteraadsleden en uiten hun zorgen over luchtkwaliteit. Anderen doen mee aan fietsdemonstraties, doen de auto de deur uit, organiseren acties of tekenen onze petitie. Weer anderen geven geld om onze rechtszaken te bekostigen. En regelmatig krijgen we allerlei mails en reacties die een enorme steun in de rug zijn.

Eigenlijk zou mijn werk volstrekt onmogelijk zijn zonder al die mensen die op wat voor manier dan ook meedoen. Sinds vorige week zijn we begonnen met het werven van Luchtwachters. Dat zijn mensen die samen met ons ervoor gaan zorgen dat gemeenten en het Rijk goede maatregelen nemen om te voldoen aan het vonnis van de rechter. Die oordeelde in de vorige rechtszaak namelijk dat de Staat zo snel mogelijk maatregelen moet nemen om overal in Nederland de luchtkwaliteit te verbeteren, en in ieder geval te voldoen aan de Europese wet. Inmiddels hebben al ruim 200 mensen zich opgegeven om Luchtwachter te worden. Geweldig!

Het is een voorrecht om namens deze Luchtwachters en al die andere mensen die onze campagne steunen vandaag opnieuw in de rechtbank te staan. Dit keer gaan we een stap verder dan de eerste keer. We eisen nu niet alleen dat de lucht aan de Europese wet voldoet, maar ook dat het mensenrecht op gezondheid gerespecteerd wordt. Want wat is een 'recht op gezondheid' als je al ziek kunt worden door gewoon te ademen?

De afgelopen weken hebben we samen met de advocaat hard gewerkt aan de pleitnota en een gedegen onderbouwing van ons verhaal. Ik had nooit gedacht dat ik nog eens zo diep met mijn neus in het rechtssysteem zou duiken. Maar ik ben heel benieuwd, het wordt een spannende dag. En over zo'n twaalf weken volgt een nog veel spannendere dag. Dan doet de rechter uitspraak.

Nu eerst vandaag maar eens afwachten…

Hartelijke groet,

Anne Knol, campagneleider Mobiliteit

PS Onze pleitnota staat online.

PPS Volg me vandaag via Twitter!

Kijk ook de vlog:

Word mede-eiser in onze nieuwe Klimaatzaak tegen ING

Wij klagen ING aan in een baanbrekende nieuwe Klimaatzaak. Nooit eerder werd een bank in Nederland aangeklaagd omdat zijn klimaatbeleid tekortschiet. En jij kan meedoen. Sluit je aan bij deze nieuwe rechtszaak en word mede-eiser.

Loading...