Dossier Luchtkwaliteit

Rechtszaak voor gezonde lucht

Rechtszaak voor gezonde lucht

12 september 2016

Samen met bewoners eisen we dat de Nederlandse staat zorgt voor gezonde lucht. De gezondheid van burgers loopt ernstige schade op, omdat de staat te weinig doet aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Daarmee wordt het grondrecht op gezondheid geschonden en overtreedt Nederland de Europese luchtkwaliteitswet. Milieudefensie klaagt de Nederlandse staat aan, zodat we allemaal zo snel mogelijk gezonde lucht kunnen inademen.

Waarom klagen we de staat aan?

Onze gezondheid is het belangrijkste wat we hebben. Helaas lijkt de staat ons recht op gezonde lucht niet serieus te nemen. De Nederlandse lucht is één van de vieste van Europa en Nederland voldoet nog steeds niet overal aande Europese wet voor luchtkwaliteit . We halen de normen voor fijnstof en stikstofdioxide niet. Met het huidige beleid van snelheidsoverhogingen, miljardeninversteringen in nieuwe wegen en sjoemeldiesels die niet worden aangepakt, zal de situatie lang niet snel genoeg verbeteren.

Wat eist Milieudefensie van de rechter?

rechtszaakBegin 2016 heeft Milieudefensie besloten om, samen met actieve bewoners, een rechtszaak tegen de Nederlandse staat aan te spannen.

Allereerst eist Milieudefensie dat de bestaande wettelijke normen voor luchtkwaliteit overal gehaald worden. Daarom wil Mileudefensie dat de rechter de Staat opdraagt om de overtredingen binnen een half jaar te stoppen. Daarbij vraagt Milieudefensie om het voorzorgsbeginsel toe te passen. Dit betekent dat de overheid beleid moet voeren om ver onder de wettelijke normen voor luchtvervuiling te blijven. Als er dan ergens onverwacht meer luchtvervuiling vrij komt, is de kans groter dat we alsnog aan de Europese norm voldoen.

Maar als de bestaande wettelijke normen gehaald worden zijn we er nog niet. Deze normen zijn namelijk slap en maken de lucht nog niet gezond. Gezondheid is een mensenrecht. Daarom vraagt Milieudefensie om een principiële uitspraak van de rechter: Nederland moet de mensenrechten respecteren en zorgdragen voor gezonde lucht.

Tijdlijn

 • 09-04-2018 Zitting hoger beroep van het kort geding 
 • 23-01-2018 Milieudefensie gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de bodemprocedure
 • 27-12-2017 Uitspraak rechtszaak (bodemprocedure) voor gezonde lucht
 • 14-11-2017 De zitting voor de rechtszaak (bodemprocedure) voor gezonde lucht
 • 07-09-2017 De uitspraak voor het kort geding voor gezonde lucht - We hebben gewonnen!
 • 23-08-2017 De zitting voor het kort geding voor gezonde lucht
 • 07-06-2017 Milieudefensie stuurt dagvaarding voor kort geding naar de staat 
 • 11-05-2017 Milieudefensie start crowdfunding voor kort geding
 • 09-11-2016 Het verweer van de Staat
 • 01-08-2016 Milieudefensie stuurt dagvaarding naar de Staat
 • 30-06-2016 Overleg Milieudefensie en Ministerie om tot oplossing te komen
 • 11-05-2016 Milieudefensie kondigt rechtszaak aan
 • 11-05-2016 Publicatie Meetrapport Miliedefensie

Meer informatie