Jaarverslag
2020

Ook in coronatijd groeit onze beweging fors en is 2020 een ongekend succesvol jaar
Onze rechtszaken tegen Shell hebben consequenties voor alle grote vervuilers
We zetten duurzaam herstel van ons land op de kaart en klimaat op 1 bij de politiek
Alle hoogtepunten in 2020
jaarverslag 2020

Onze hoogtepunten in 2020:

We daagden klimaatvervuiler Shell voor de rechter

Om te voorkomen dat de aarde meer dan 1,5 graad opwarmt is nú actie nodig. En dat kan alleen als grote bedrijven zoals Shell meedoen. Zij veroorzaken een groot deel van het probleem en zijn daarom verantwoordelijk om bij te dragen aan de oplossing.

Samen met 17.379 mede-eisers en 6 andere organisaties daagden we Shell voor de rechter. Nooit eerder vond een soortgelijke rechtszaak plaats. In december 2020 waren de zittingsdagen en op 26 mei 2021 verwachten we de uitspraak.

Al vanaf de eerste lockdown vroegen we aandacht voor duurzaam herstel. We riepen policiti op om tijdens de coronacrisis óók vooruit te kijken: naar de economische en de klimaatcrisis. Ruim 100.000 mensen tekenden onze petitie voor een klimaateconomie.

Vervuilende bedrijven krijgen op dit moment alle ruimte blijkt uit ons rapport. De Nederlandse overheid steunt ze jaarlijks met 8,3 miljard euro. Wat als we al dat geld investeren in groene oplossingen? Een overweldigend aantal mensen tekende onze petitie waarin we de overheid vragen om te kiezen voor een klimaateconomie: een eerlijke, toekomstbestendige economie waarbij vervuiling belast wordt en vergroening beloond en waarbij gewone mensen niet op kosten worden gejaagd. Het resultaat: vrijwel alle politieke partijen namen onze speerpunten over in hun verkiezingsprogramma.

Internationaal: 130.000 ha bos Kameroen gered

Ook in 2020 droegen we bij aan successen van internationale partners. Zo werd in Kameroen meer dan 130.000 hectare tropisch bos voorlopig behoed voor kap. Heel goed nieuws voor de mensen die afhankelijk zijn van dit bijzondere bos met zijn grote rijkdom aan planten- en diersoorten.

Deze grote overwinning is te danken aan de voortdurende inspanningen van de lokale Banen-gemeenschappen. Wij droegen daaraan bij, samen met onze zusterorganisatie Friends of the Earth Kameroen (CED).

En nog meer goed nieuws: dankzij het harde werk van CED staan ook de plannen voor een palmolieplantage van 28.000 hectare in de ijskast. Beide successen maken deel uit van ons internationale werk, waarin we ook in 2020 veel voor elkaar hebben gekregen. 

Voor de toekomst van onze jongeren is een stevig klimaatbeleid van levensbelang. Onze jongerenorganisatie Jongeren Milieu Actief (JMA) stelde daarom een klimaatmanifest op, samen met 6 politieke jongerenorganisaties én Jan Terlouw.

Beslissingen worden vaak vóór jongeren genomen en niet dóór hen. Het klimaatmanifest heeft als doel om de politieke moederpartijen bewegen tot krachtige stappen tegen klimaatverandering. In slechts 2 weken tijd tekenden ruim 12.000 jongeren.

Op 22 oktober overhandigden de jongerenorganisaties het klimaatmanifest aan de politieke moederpartijen. In het manifest roepen zij op om een klimaatneutraal Nederland op te nemen in de verkiezingsprogramma's.

Gewonnen! Rechtszaak tegen Shell in Nigeria

Op 29 januari 2021 wonnen we, samen met vier Nigeriaanse boeren, de rechtszaak tegen Shell die maar liefst 13 jaar duurde. Drie van de vier boeren krijgen compensatie voor de geleden schade. Eindelijk. De uitspraak over de vierde boer volgt later.

Bijna 20 jaar geleden verloren 4 boeren uit de Nigerdelta álles, door grootschalige olievervuiling van Shell. Hun landbouwgrond werd onbruikbaar en vissen verdwenen uit de rivieren. De gevolgen waren schrijnend: zonder inkomsten was er geen eten, schoon drinkwater en scholing voor de kinderen. En nog schrijnender, de olievervuiling maakte hen ziek.

Meer dan 32.000 veranderaars tekenden onze brandbrief aan minister Cora van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Stientje van Veldhoven. We vragen hen om te stoppen met biobrandstoffen uit voedsel en te kiezen voor écht duurzame oplossingen. 

Biobrandstof uit voedsel wordt gemaakt van gewassen zoals palmolie, soja, mais en tarwe. Voor de productie is enorm veel landbouwgrond nodig en daar wordt uniek regenwoud voor gekapt. Zo verdwijnen zeldzame dieren en planten en worden mensen van hun land verjaagd. Wij vinden: voedsel hoort op ons bord, niet in de benzinetank.

Er komt een CO2-heffing voor de industrie

We hebben het voor elkaar! De Tweede Kamer heeft ja gezegd tegen een CO2-heffing voor de industrie. Hier hebben we jarenlang stevig campagne voor gevoerd en met volharding gelobbyd. Nederland is het eerste land ter wereld waar de vervuiler gaat betalen.

Bovenstaand succes is een mooi voorbeeld van het werk van onze inhoudelijk medewerkers. Zij lobbyen bij overheid en bedrijfsleven om onze doelen te bereiken. Dat werkt zo: met onze publiekscampagnes maken we zichtbaar waar we voor staan en bouwen we draagvlak op. Vervolgens voeren de inhoudelijk medewerkers achter de schermen stevige lobbygesprekken om onze inzet te verankeren op beleidsniveau.

Milieudefensie gelooft in de kracht van mensen die samenwerken. Samen kunnen we grote stappen zetten. Samen hebben we invloed op vervuilende bedrijven en politici.  Daarom bouwen we aan een beweging van ‘veranderaars’, die de klimaatcrisis aan wil pakken.

We vinden het heel belangrijk om binnen en buiten onze campagnes te bouwen aan deze groeiende beweging. Om de samenwerking te versterken, zodat we onze doelen bereiken. Daarbij richten we ons op álle mensen die zich met hart en ziel inzetten voor het klimaat: Operatie Klimaatgroepen, leden, lokale initiatieven en lokale afdelingen.

We zijn
financieel
gezond

We bereikten de magische grens van 100.000 leden en donateurs! De groei van de inkomsten zet door (+2,1%) en hoewel we 2020 afsluiten met een negatief resultaat van €318.375 blijven we daarmee ruim binnen de begroting van minus € 410.000.

Het Bestuur heeft er bewust voor gekozen in 2020 reserves te investeren in specifieke activiteiten zoals de rechtszaak tegen Shell. Het resultaat wordt ten laste van de continuïteitsreserve gebracht. Deze reserve bedraagt 63,6% (was 73,0%) van de structurele uitvoeringskosten en voldoet daarmee nog ruim aan onze norm dat het minimaal 50% moet zijn van deze kosten.


Waar komt een donatie van 1 euro terecht?

Van elke ontvangen euro in 2020 hebben we 89 cent direct aan onze doelstellingen besteed (incl. baten van alliantie-partners). Een uitleg over de exacte besteding vind je in de jaarrekening.


Over Milieudefensie

Hoe geef jij onze aarde door?

Dat is de belangrijkste vraag van deze tijd. Volgens het KNMI hebben we nog maar 9 jaar om te voorkomen dat de klimaatcrisis uit de hand loopt (de opwarming komt dan boven de 1,5 graden uit). Dus het komt nu op ons aan! En aan wat wij doen om de aarde goed achter te laten voor onze kinderen.


Hoe geef jij onze aarde door? Het is de vraag die wij stellen aan mevrouw Van Loon van Shell en aan premier Rutte. Wat doen zij om de aarde beter door te geven? En wat doen andere politici en topmensen van bedrijven?


En het is de vraag die we aan jou stellen. Want een goed leven voor ons allemaal op een gezonde aarde is mogelijk. Maar vanzelf gaat het niet.

Daarom bouwt Milieudefensie aan een 'verandermacht'.

Want samen krijgen we meer voor elkaar! Samen zijn we sterker dan grote vervuilers en treuzelende politici. Doe je mee?