Management en woordvoerders

Milieudefensie is een onafhankelijke vereniging met ruim 100.000 leden en donateurs en 35 lokale afdelingen. De vereniging heeft medewerkers in dienst die op het hoofdkantoor in Amsterdam werken.

Directie-bestuur

Donald Pols laan300-nw.png 

(links) Donald Pols - directeur-bestuurder (lees meer over Donald Pols)
(rechts) Laan van Staalduinen - directeur-bestuurder (lees meer over Laan van Staalduinen)

Afdelingshoofden

Luuk Versluis Freek Kallenberg Lotte Jeursen Oscar Stokvis

Van links naar rechts:
Luuk Versluis
- hoofd Communicatie en Fondsenwerving
Freek Kallenberg - hoofd Inhoud en Lobby
Lotte Jeursen- hoofd Bewegingsopbouw
Oscar Stokvis - hoofd Bedrijfsvoering

Marijn van der Pas Anne van Mierlo

Van links naar rechts:
Marijn van der Pas - hoofd Programmabureau Internationale Samenwerking
Anne van Mierlo - coördinator Communicatie

Projectdirecteur

wijnand-def.png

Wijnand Duyvendak
- projectdirecteur People Power

Programmamanagers

Lynn.png Paulien.png

Van links naar rechts:
Lynn van Leerzem - programmamanager Klimaatplannen van Bedrijven
Paulien Gankema - programmamanager Klimaatzaken

Woordvoerders

Jorien de Lege Nine de PaterBram van Liere 


Wouter KolkPeer de Rijk

Van links naar rechts en van boven naar beneden:
Kirsten Sleven - woordvoerder Energie - @KirstenSleven
Nine de Pater - woordvoerder Klimaatzaak - @ninedepater
Bram van Liere - woordvoerder Verkeer - @bramvanliere
Wouter Kolk, woordvoerder Bossen en financiële instellingen - @wouterkolk74
Peer de Rijk, woordvoerder Klimaatplannen - @peerderijk

Meer over Milieudefensie

Loading...