Management en woordvoerders

Milieudefensie is een onafhankelijke vereniging met ruim 100.000 leden en donateurs en 35 lokale afdelingen. De vereniging heeft medewerkers in dienst die op het hoofdkantoor in Amsterdam werken.

Directie-bestuur

Donald Pols laan300-nw.png 

Van links naar rechts:
Donald Pols - directeur-bestuurder (lees meer over Donald Pols)
Laan van Staalduinen - directeur-bestuurder (lees meer over Laan van Staalduinen)

Afdelingshoofden


Freek Kallenberg Lotte Jeursen Marijn van der Pas karine.png

Van links naar rechts:
Freek Kallenberg -
hoofd Inhoud en Lobby
Lotte Jeursen-
hoofd Bewegingsopbouw
Marijn van der Pas - hoofd Programmabureau Internationale Samenwerking
Karine Hustinx - a.i. hoofd Communicatie en Fondsenwerving

Projectdirecteur

wijnand-def.png
Wijnand Duyvendak - projectdirecteur People Power

Programmamanagers

Lynn.png

Lynn van Leerzem - programmamanager Klimaatplannen van Bedrijven

Woordvoerders

Jorien de Lege Nine de PaterBram van Liere 


Wouter KolkPeer de Rijk

Van links naar rechts en van boven naar beneden:
Kirsten Sleven - woordvoerder Energie - @KirstenSleven
Nine de Pater - woordvoerder Klimaatzaak - @ninedepater
Bram van Liere - woordvoerder Verkeer - @bramvanliere
Wouter Kolk, woordvoerder Bossen en financiële instellingen - @wouterkolk74
Peer de Rijk, woordvoerder Klimaatplannen - @peerderijk

Meer over Milieudefensie

Loading...