english

Veelgestelde vragen over schaliegas

In Nederland zit schaliegas in de grond. In 2009 wilde een aantal bedrijven dit gas uit de grond halen. Dankzij het protest van ons en bewonersgroepen is er uiteindelijk nooit naar schaliegas geboord. Schaliegas is schadelijk voor de omgeving en het klimaat.

  1. Wat is schaliegas?
  2. Wat is fracking?
  3. Wat gebeurt er met het water?
  4. Is schaliegas slecht voor het milieu?
  5. Wat is het verschil tussen schaliegas en aardgas?
  6. Hoe vaak moet er geboord worden?
  7. Wat gebeurde er in Nederland rond schaliegas?
  8. Waar zit schaliegas in de grond?
  9. Wat gebeurt er in de rest van de wereld?

 

1. Wat is schaliegas?

Schaliegas is gas dat als kleine belletjes vast zit in steen. Het komt voor in twee soorten gesteente: schalie (steen) en kleisteen.

^ Terug omhoog

2. Wat is fracking?

De piepkleine gasbelletjes zitten in stenen opgesloten. Om het schaliegas uit de steen te krijgen, moet de steen onder de grond worden opengebroken. Dat heet fracking. Onder hoge druk worden enorme hoeveelheden water, zand en chemische stoffen in de grond gespoten. Zo krijg je scheuren in de steenlaag en kan het gas eruit.

^ Terug omhoog

3. Wat gebeurt er met het water?

Via deze scheuren kan het gas, samen met een deel van het water worden opgepompt. Met het water komt ook een deel van de chemische stoffen omhoog. Boven de grond wordt gas en afvalwater gescheiden.

^ Terug omhoog

4. Is schaliegas slecht voor het milieu?

Ja, schaliegas draagt bij aan de opwarming van de aarde. Ook het gebruik van chemische stoffen kan schadelijk zijn. Ons drinkwater kan in gevaar komen als vervuild water in het grondwater terecht komt. Dat kan gebeuren via scheuren in de grond. Of via lekkages in leidingen tijdens het winnen van het schaliegas. Zoals dat gebeurde in Amerika.

^ Terug omhoog

5. Wat is het verschil tussen schaliegas en aardgas?

Schaliegas is een vorm van aardgas. Chemisch gezien, zijn schaliegas en aardgas dezelfde brandstof. Ze bestaan allebei hoofdzakelijk uit methaan (CH4). Schaliegas zit als kleine belletjes in de grond. Gewoon aardgas zit als één grote bel in de grond.

^ Terug omhoog

6. Hoe vaak moet er geboord worden?

Bij de winning van gewoon aardgas is één boring meestal genoeg om jarenlang aardgas omhoog te pompen. Om schaliegas uit de grond te halen worden veel meer gaten geboord. De grond wordt vaak een paar keer onder hoge druk gefrackt. Met een hoger risico op aardbevingen en vervuild water als gevolg.

^ Terug omhoog

7. Wat gebeurde er in Nederland rond schaliegas?

^ Terug omhoog

8. Waar zit schaliegas in de grond?

Een vlekkenkaart laat zien op welke plekken in Nederland schaliegas in de grond zit

^ Terug omhoog

9. Wat gebeurt er in de rest van de wereld?

In Europa wordt alleen nog in Engeland naar schaliegas gezocht. In veel andere landen wil de politiek niet dat er naar schaliegas wordt geboord. Of de gasbedrijven hebben geen interesse meer, omdat ze er niet veel aan kunnen verdienen.

In Argentinië, China, Australië, de VS en Canada wordt wel schaliegas gewonnen. Het Nederlandse bedrijf Shell heeft projecten of plannen in Zuid-Afrika, China, de VS, Canada en Turkije. Daar maken burgers zich grote zorgen. Omdat er enorm veel water nodig is en de omgeving ernstig vervuild kan raken.

^ Terug omhoog

Wil je meer weten?

Loading...