english

Veelgestelde vragen over de Luchtwacht

Sinds januari 2018 houden wij samen met de Luchtwachters in 7 steden de gemeente en het Rijk in de gaten. Hieronder lees je meer over hoe en waarom we dat doen.

  1. Wat willen jullie met de Luchtwachters bereiken?
  2. Waarom focussen jullie je op 7 steden?
  3. Wat is de invloed van Luchtwachters op de overheid?
  4. Hoe gaan jullie zelf controleren of het vonnis van de rechter wordt uitgevoerd?
  5. Meten Luchtwachters ook de luchtkwaliteit?

 

1. Wat willen jullie met de Luchtwachters bereiken?

Wij willen dat de overheid het vonnis van de rechter zo snel mogelijk gaat uitvoeren. Dat wil zeggen: het Rijk en gemeenten moeten zo snel mogelijk maatregelen treffen op alle plekken waar te veel luchtvervuiling is. Maar halve maatregelen willen we voorkomen. Het is niet genoeg als de luchtkwaliteit alléén bij knelpunten verbetert. Want dan verplaatsen we de vervuiling alleen maar over andere delen van de stad en het land. Wij willen dat de luchtkwaliteit overal opknapt!

^ Terug omhoog

2. Waarom focussen jullie je op 7 steden?

Het RIVM heeft een lijst opgesteld met zogenaamde overschrijdingspunten. Dat zijn plekken waar Nederland de Europese wet voor luchtkwaliteit overschrijdt. Dus waar te veel vervuiling is. In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Den Bosch, Eindhoven, Arnhem en Utrecht liggen deze punten langs gemeentelijke wegen. De overschrijding is daar vooral het gevolg van te veel verkeer. Het gaat dan om de stof stikstofdioxide: een giftig gas dat met name door het verkeer wordt uitgestoten. Er zijn ook plekken waar Nederland de normen voor fijnstof overschrijdt. Die liggen vooral rondom grote veehouderijen.

Milieudefensie werkt aan duurzaam verkeer. Wij pakken daarom samen met de Luchtwachters vooral de overschrijdingen van het verkeer aan. De rijksoverheid en de gemeenten zijn verantwoordelijk voor het oplossen van de problemen. Daarom zoeken we Luchtwachters in die 7 steden. Als inwoner van een stad kun je je invloed als burger inzetten om de gemeente te beïnvloeden. Milieudefensie spreekt natuurlijk ook de Rijksoverheid aan op haar verantwoordelijkheid. Ook zij moet van alles doen om de lucht gezonder te maken.

^ Terug omhoog

3. Wat is de invloed van Luchtwachters op de overheid?

De luchtkwaliteitsnormen worden op verschillende plekken in Nederland overschreden. Ook op andere plekken is de lucht vaak ongezond. Als Luchtwachter kun je direct invloed uitoefenen op het beleid en de plannen van de gemeente. Je kunt controleren of je gemeente het vonnis van de rechter uitvoert en je gemeente erop aanspreken als ze dat niet (goed) doet.

^ Terug omhoog

4. Hoe gaan jullie zelf controleren of het vonnis van de rechter wordt uitgevoerd?

Wij gaan samen met de Luchtwachters de 7 gemeenten en het Rijk in de gaten houden. We gaan politici en andere beleidsmakers achter de broek zitten, zodat zij het vonnis van de rechter goed uitvoeren. Milieudefensie gaat daarover in gesprek met politici in Den Haag om goede maatregelen te bepleiten. Samen met de Luchtwachters kunnen we meer bereiken voor gezonde lucht en duurzame mobiliteit. Zo zorgen we voor leefbare steden.

^ Terug omhoog

5. Meten Luchtwachters ook de luchtkwaliteit?

Als Luchtwachter ga je de luchtkwaliteit niet meten. De afgelopen jaren zijn onze meetcampagnes zeer waardevol geweest. Milieudefensie heeft samen met bewoners aangetoond dat de lucht op veel plekken nog altijd erg ongezond is en dat de politiek meer maatregelen moet nemen om de lucht gezonder te maken. We zijn gestopt met meten, omdat we inmiddels ruimschoots hebben bewezen dat het slecht gesteld is met de luchtkwaliteit in Nederland. Nu willen we zorgen dat Nederland maatregelen neemt! De meetresultaten van 2015 zijn gebruikt in onze rechtszaak voor gezonde lucht.

^ Terug omhoog

Ja, ik wil gezonde lucht!

Wij eisen dat de overheid zo snel mogelijk zorgt voor betere luchtkwaliteit. Jouw hulp hierbij is onmisbaar. Help je mee? Want elke dag dat wij in ongezonde lucht moeten leven, is er één te veel.

Wil je meer weten?

Dit zeggen onze Luchtwachters

"Heel veel mensen worden ziek door luchtvervuiling. Mijn moeder is bijna overleden aan een longontsteking. Daarom wil ik mensen bewust maken hoe erg luchtvervuiling is. Want dan kunnen we er iets aan doen. Als Luchtwachter help ik mee de lucht gezonder te maken."
Loading...