english

Waar is de lucht ongezond?

In Nederland is de lucht bijna overal ongezond. Alleen op Vlieland en Schiermonnikoog kan je nog gezonde lucht inademen. Op de kaart hieronder zie je de plekken met de meeste luchtvervuiling. Op die plekken adem je te veel stikstofdioxide in. Je kan hierdoor kortademig worden, of last krijgen van astma of benauwdheid. Luchtvervuiling is extra slecht voor kinderen en ouderen.

Plekken met veel luchtvervuiling

Op de kaart hieronder zie je gebieden met overschrijdingen en risico's. Op veel plekken is sprake van overschrijdingen van de Europese wet voor luchtkwaliteit. Daarnaast zijn er locaties waar een groot risico is op dit soort overschrijdingen.

Woon of werk jij op een plek waar de lucht erg ongezond is? Kijk op de kaart!


De berekening is gedaan door onderzoeksbureau Witteveen+Bos. De gebruikte gegevens komen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

Doe mee: roep de overheid op in actie te komen

Je ziet het: op veel plaatsen moet de luchtkwaliteit verbeteren. De overheid moet daarom in actie komen. Er zijn maatregelen nodig tegen de oorzaken van luchtvervuiling (auto- en vrachtverkeer). De overheid zou alternatieven zoals thuiswerken, openbaar vervoer (ov), de elektrische fiets (e-bike en pedelec) en deelauto's (bijvoorbeeld Snappcar en Greenwheels) juist moeten bevorderen.

Ja, ik wil gezonde lucht!

De overheid moet snel in actie komen tegen luchtvervuiling. Met jouw handtekening voeren we de druk op. Onze steden kunnen een stuk duurzamer, leefbaarder en gezonder.

Wil je meer weten?

Loading...