Dit zijn de oplossingen voor luchtvervuiling

Auto's, busjes, scooters: ze vervuilen de lucht en ze nemen ook nog eens heel veel ruimte in. Waarom geeft de overheid niet meer ruimte aan duurzaam vervoer, zoals fietsen, wandelen, schoon ov en elektrische deelauto’s? Dan worden onze steden gezonder, duurzamer en leefbaarder. Voor iedereen.

Dit zijn de oplossingen waar Milieudefensie voor staat:

1. Meer ruimte voor fietsen

Nederland is een fietsland bij uitstek. We hebben in ons land zelfs meer fietsen dan inwoners. Toch zit je als fietser vaak in de knel. Je staat lang te wachten voor stoplichten (die alleen maar nodig zijn omdat er auto’s, scooters en busjes rijden), krijgt te smalle fietspaden, moet een drukke rijbaan delen met auto’s, of wordt om de haverklap voorbijgesneld door scooters. Dat is ongezond, onveilig en slecht voor het milieu.

Oplossingen:

 • Meer en bredere fietspaden
 • Meer fietsenstallingen
 • Meer snelfietspaden
 • Meer fietsstraten, waar auto’s te gast zijn

2. Meer ruimte voor wandelen

Ook als wandelaar krijg je te weinig ruimte. Voor korte afstanden is wandelen juist snel en fijn. Maar onderweg wordt het je moeilijk gemaakt. Stoepen staan vaak vol met geparkeerde auto’s, verkeersborden, parkeermeters, paaltjes en nog veel meer. Best gek dat er zoveel ruimte naar auto’s gaat, terwijl ze 95% van de tijd stilstaan. Dat kan echt anders. Stel je voor: onze kinderen spelen veilig op straat, zonder dat we ons zorgen maken over auto’s en vrachtwagens!

Oplossingen:

 • Meer en bredere stoepen
 • Meer groen, zoals parken en plantsoenen
 • Meer recreatiemogelijkheden zoals speelplaatsen, pleinen en bankjes

3. Meer schoon openbaar vervoer

Nederlanders wonen en werken vaak in verschillende steden. De afstanden zijn daardoor soms te groot om te wandelen of fietsen. Dan zijn de metro, tram, bus of trein de beste alternatieven. In sommige situaties, zoals bij een verhuizing of als mensen slecht ter been zijn, kan een elektrische deelauto een mooie aanvulling daarop zijn. Zo worden steden beter bereikbaar, voor iedereen.

Oplossingen:

 • Meer en betere verbindingen van openbaar vervoer
 • Openbaar vervoer zonder uitlaatgassen
 • Betaalbaar openbaar vervoer voor iedereen

4. Minder ruimte voor vervuilend verkeer

Het wordt de hoogste tijd dat de uitstoot van vervuilende auto’s, scooters en busjes omlaag gaat. Dat doen we door ze minder ruimte te geven. Door alle uitlaatgassen komen vieze stoffen in de lucht, zoals stikstofdioxide en fijnstof. Jaarlijks overlijden zeker 12.000 mensen aan de luchtvervuiling. En tienduizenden worden ernstig ziek.

Oplossingen:

 • Autoluwe steden, autovrije binnensteden en milieuzones
 • Betere regels en meer oplaadpunten voor elektrische deelauto’s
 • Geen nieuwe snelwegen, wegverbredingen en parkeergarages
 • Lagere maximumsnelheden
 • Rekeningrijden
 • Geen vieze auto’s op straat
 • Scooter naar de rijbaan
 • Geen biobrandstof in de tank
 • Hogere parkeerkosten
 • Kortere afstanden tussen wonen en werken
 • Elektrisch vervoer van spullen en elektrische taxi’s
 • Minder en minder vervuilende scheepvaart en vliegverkeer

Met duurzame oplossingen slaan we 3 vliegen in 1 klap

Luchtvervuiling aanpakken bij de bron is het enige dat helpt. Want oplossingen die alleen tijdelijk werken of het probleem verplaatsen zijn niet duurzaam genoeg. Voor gezonde lucht is het nodig dat de ruimte in stad anders wordt ingedeeld. Daardoor wordt niet alleen de luchtkwaliteit beter en is er minder uitstoot van broeikasgassen, maar wordt de stad ook een fijnere plek. Zo slaan we 3 vliegen in 1 klap!

Stop de grote vervuilers

Het klimaat warmt op, en toch gaan grote bedrijven gewoon door met vervuilen. Maar... er is goed nieuws. Onze klimaatzaken tegen Shell en ING zorgen wereldwijd voor hoop. De vervuilers kunnen gestopt worden!

Loading...