english

Dit doet klimaatverandering met jouw gezondheid

Je leefomgeving is in gevaar. De gevolgen door klimaatverandering zijn groot: de zeespiegel stijgt, de natuur verdwijnt, en je krijgt steeds vaker te maken met extreem weer. Jouw welzijn en dat van je dierbaren staat op het spel. Dit zijn 4 grote bedreigingen voor onze gezondheid veroorzaakt door klimaatverandering. En hoe jij daar iets aan kan doen.

1. Dodelijke hittegolven

Koel blijven in India tijden een hittegolf

Afgelopen zomer was het elke dag raak. Zo‘n intense hitte zagen we nog nooit. Van hittegolven in Canada en Siberië tot bosbranden in Zuid-Europa en Azië. Bij elke hittegolf gaan er meer mensen voor hun tijd dood en lopen ouderen en mensen met onderliggende aandoeningen extra gevaar.  En het wordt elk jaar heter. Uit onderzoek blijkt dat het over 50 jaar vrijwel onleefbaar heet is voor een derde van de wereldbevolking.

Terwijl de hitte toeneemt, neemt ook het risico toe op allerlei gezondheidsproblemen, zoals hart- en vaatziekten, longklachten en hittestress. Dan helpt het om verkoeling te zoeken.

De oplossing: pak grote vervuilers aan

Grote vervuilende bedrijven moeten stoppen met olie, kolen en gas. Als zij meedoen hebben we een kans. Maar uit zichzelf veranderen ze niet. Daarom is er een wettelijke klimaatplicht nodig die grote vervuilers verplicht snel te vergroenen. Door met zoveel mogelijk mensen een signaal af te geven aan de politiek, zorgen we samen dat die wet er komt. Help je mee?

Klimaatverandering is de grootste bedreiging voor onze gezondheid schrijft de WHO in een nieuw rapport. Steeds meer mensen lopen gevaar. Extreme kou of hitte, stormen en overstromingen, zorgen voor grote voedsel- en watertekorten. Mensen raken ondervoed en worden eerder ziek.  En wat dacht je van de corona-pandemie? Een dramatisch gevolg voor de mens door het afbreken van de natuur. Daarnaast zien we een explosieve toename van psychische problemen door de klimaatcrisis.

2. Hollandse lucht is nergens meer gezond

Hoge fijnstofmetingen bij Tata Steel

Duizenden mensen in Nederland sterven jaarlijks aan de gevolgen van luchtvervuiling. Astma, hartaandoeningen of longkanker zijn allemaal mogelijke gevolgen van de lucht die je elke dag inademt. Er is steeds meer bewijs dat luchtvervuiling ernstige gevolgen heeft voor je lichaam. Door onze CO2-uitstoot te verminderen, zorgen we ook voor een gezondere lucht. En dus een betere gezondheid.

De oplossing: pak eens wat vaker de fiets

De uitstoot van auto‘s, vliegtuigen en schepen is de belangrijkste oorzaak van luchtvervuiling. Als we dat meteen aanpakken, boeken we de meeste winst. Zelf kan je bijvoorbeeld vaker de fiets, metro, tram of trein pakken. En minder vliegen.

De overheid speelt de belangrijkste rol. Bijvoorbeeld door meer in te zetten op duurzaam vervoer. Dat kan bijvoorbeeld door te zorgen voor een eerlijke prijs voor vliegen en te zorgen dat alternatieve vervoermiddelen, zoals de trein, betaalbaar zijn.

3. Zonder goede natuur overleven we het niet

Rosita met een stekkie

Elke seconde verdwijnt er een voetbalveld aan bos. De groeiende vraag naar soya en palmolie gaat ten koste van de natuur.  Door de grootschalige ontbossing is er steeds minder voedsel en schoon water beschikbaar. Vooral voor de lokale bevolking. Daarnaast raakt de natuur versnipperd omdat we stukken bos weghalen en isoleren van elkaar. Virussen die ingesloten waren in de wilde natuur krijgen de kans om zich makkelijker te verspreiden. De Corona-pandemie is een direct gevolg hiervan.

De oplossing: een transitiefonds voor boeren

Nederland bungelt onderaan het lijstje in Europa als het gaat om gezonde natuur. We zijn één van de dichtstbevolkte landen ter wereld en het grootste deel van ons land wordt gebruikt voor intensieve landbouw. Dat is niet zozeer de schuld van de boeren, de fout zit in het landbouwsysteem. Veel boeren willen de draai wel maken naar kleinere, duurzamere landbouw, maar je moet die ommezwaai wel kunnen betalen. Een transitiefonds voor boeren zou daarbij kunnen helpen.

4. Klimaatdepressie: een sluipmoordenaar

Klimaatmars-David Stegenga

Hoe blijf je mentaal gezond terwijl de aarde opwarmt?  Drie kwart van de Nederlanders maakt zich ernstig zorgen om de gevolgen van klimaatverandering, zo meldde het CBS in juni 2021. Boosheid, wanhoop en verdriet zijn mogelijke reacties op de klimaatcrisis. Voor sommige mensen is het ondraaglijk, zij zoeken psychische hulp. Niet gek dus dat steeds meer mensen er onder lijden.

De oplossing: maak het bespreekbaar

Stress kan verlammend zijn.  Het helpt om die verlamming te doorbreken door het bespreekbaar te maken. Zo sta je er niet alleen voor. Wat ook helpt is om in beweging te komen. Zo krijg je het gevoel terug dat je controle over dingen hebt. Daarbij geeft het ook een goed gevoel om iets te doen. Begin een buurtmoestuin, sluit je aan bij een groep in jouw buurt, loop mee met de klimaatmars of lees deze tips om van een klimaatdepressie af te komen.

Concluderend

Schone lucht, veilig drinkwater, voldoende voedsel en een dak boven je hoofd: het zijn allemaal basisbehoeften. Door klimaatverandering lopen die voor miljoenen mensen in gevaar. De gevolgen raken ons niet allemaal even hard. Toch zijn er ook behoorlijke risico's hier in Nederland en is de toekomst onzeker. Het is belangrijk om rekening te houden met de oorzaken, risico's, en jezelf waar mogelijk te beschermen.

Om te beginnen kan je onze oproep steunen door 29 grote vervuilers te vragen om een klimaatplan. Samen zetten wij de grote vervuilers onder druk. Help je mee?

Zorg dat Shell zich aan de uitspraak van de rechter houdt

Wat is dat toch met Shell? Vorig jaar veroordeelde de rechter het bedrijf. De uitstoot moet in 2030 met bijna de helft omlaag. Maar ze doen niks. Dat brengt wereldwijd mensenlevens in gevaar. Spreek de verantwoordelijke bestuursleden van Shell daarom persoonlijk aan en stuur ze nu een kaartje.

Loading...