Veelgestelde vragen over het Klimaatakkoord

Als je meer wil weten over het Nederlands klimaatakkoord ben je hier op de juiste plek. Lees alles over de onderhandelingen, waarom wij een eerlijk akkoord willen, en wat de gevolgen voor jou zijn.

1. Waarom krijgen we een Nederlands Klimaatakkoord?
2. Wat komt er in het Klimaatakkoord te staan?
3. Wie beslissen mee over het Klimaatakkoord?
4. Wanneer treedt het Klimaatakkoord in werking?
5. Wat gaan we merken van het Klimaatakkoord?
6. Wat is een eerlijk Klimaatakkoord?

1. Waarom krijgen we een Nederlands Klimaatakkoord?

We moeten klimaatverandering zo snel mogelijk stoppen. Daarom wil Nederland in het jaar 2030 tussen de 49 en 55% minder CO2 uitstoten (ten opzichte van 1990). Het gaat in totaal om een reductie van 49 Mton.

Het Nederlands Klimaatakkoord is een direct gevolg van het huidige regeerakkoord en het klimaatakkoord van Parijs, dat in 2015 door bijna alle landen ter wereld is ondertekend. In dat akkoord staat dat we onder een opwarming van 2 graden moeten blijven. Beter is zelfs 1,5 graad.

^ Terug omhoog

2. Wat komt er in het Klimaatakkoord te staan?

Het Klimaatakkoord gaat over 5 onderwerpen: onze huizen en kantoren, verkeer, industrie, elektriciteit en landbouw. Over elk onderwerp worden afspraken gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan het stoppen met gaswinning, beter geïsoleerde huizen en kantoren, meer ruimte voor fietsen en openbaar vervoer, het verdwijnen van kolencentrales, meer zonnepanelen en windmolens, en duurzaam eten.

^ Terug omhoog

3. Wie beslissen mee over het Klimaatakkoord?

Verschillende partijen praten mee. Onder andere: overheden, gemeenten, consumentenorganisaties, industrie, boeren, netbeheerders en milieuorganisaties zoals wij, Milieudefensie. Milieudefensie praat mee over de onderwerpen: gebouwde omgeving, mobiliteit en landbouw.

^ Terug omhoog

4. Wanneer treedt het Klimaatakkoord in werking?

Zodra de partijen zijn uitonderhandeld en de Tweede Kamer akkoord is, treedt het Klimaatakkoord in werking. De verwachting is dat dit begin 2019 gebeurt.

^ Terug omhoog

5. Wat gaan we merken van het Klimaatakkoord?

We gaan veel merken van het Klimaatakkoord. Bijvoorbeeld in het verkeer, in de supermarkt en gewoon in je eigen huis. Je gaat elektrisch koken, krijgt zonnepanelen op je dak en het gebruik van gas is verleden tijd. Je pakt minder vaak de auto en juist vaker de fiets of het openbaar vervoer. En op je bord ligt steeds vaker duurzaam en lokaal geteeld eten: meer groenten en minder vlees.

^ Terug omhoog

6. Wat is een eerlijk Klimaatakkoord?

Het Klimaatakkoord heeft impact op ons allemaal. Daarom wil Milieudefensie een eerlijk Klimaatakkoord. Eerlijk betekent dat de lusten en lasten eerlijk worden verdeeld en dat iedereen mee mag beslissen. Alleen dan wordt het klimaatprobleem zo snel mogelijk opgelost.

Wij willen dat de vervuiler betaalt. En dat de sterkste schouders  de zwaarste lasten dragen. Nu betalen gewone mensen 80 tot 90% van de kosten om klimaatverandering aan te pakken. Grote bedrijven betalen maar 10 tot 20%. Terwijl zij verreweg de meeste vervuiling veroorzaken. In het Klimaatakkoord zal die verhouding eerlijker moeten worden.

^ Terug omhoog

Meer informatie

Loading...