Huishoudens zijn de dupe onder Rutte III

Onze kosten voor gas- en elektra stijgen de komende jaren flink, terwijl onze regering grote vervuilende bedrijven als Shell ontziet. Dat is de schokkende conclusie uit een onderzoek dat CE Delft voor ons deed. De kloof tussen arm en rijk en tussen huishoudens en bedrijven groeit zo alleen maar. Milieudefensie roept het kabinet op: maak het klimaatbeleid eerlijker.

Klimaatrechtvaardigheid is dé oplossing tegen gevaarlijke klimaatverandering

Grootste vervuilers het minst belast

De klimaatlasten van kwetsbare groepen verdubbelen de komende 4 jaar. Zo’n 800.000 arme huishoudens besteden straks bijna 20% van hun inkomen aan gas en elektra. Bij 10% van hen is zelfs sprake van ‘energiearmoede’. En dat terwijl huishoudens relatief weinig bijdragen aan de CO2-uitstoot die de oorzaak is van de problemen. Toch stijgt de klimaatbelasting van huishoudens veel harder dan van bedrijven. En het zijn juist de grote bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de meeste CO2-uitstoot.

Rutte III is hardleers

Milieudefensie zei vorig jaar al: het klimaatbeleid moet eerlijker. Huishoudens dragen nu al veel meer bij aan de overgang naar duurzame energie dan grote, vervuilende bedrijven. Dat bleek uit een eerder onderzoek van CE Delft, gedaan voor Milieudefensie. De armste huishoudens worden relatief het hardst geraakt. Het rapport zorgde voor vragen in de Tweede Kamer. Nu blijkt dat deze ongelijkheid alleen maar groeit door Rutte III.

Zorg dat iedereen mee kan doen

Donald Pols, directeur van Milieudefensie: “Het klimaatbeleid is heel oneerlijk. Rutte III kiest er nog duidelijker voor om de vervuiler niet te laten betalen, en de zwaarste lasten op de zwakste schouders te leggen. Zo’n systeem is niet houdbaar. We staan voor een enorme overgang. Iedereen moet meedoen, maar wel naar draagkracht, anders loopt het spaak. De verhoudingen zijn nu volkomen scheef.”

Maak groene alternatieven bereikbaar voor iedereen

Het is niet genoeg om lasten te verzwaren en mensen te dwingen te verduurzamen. De overheid moet zorgen dat de armste huishoudens ook mee kunnen doen. Groene alternatieven, zoals biologisch eten, zonnepanelen of isolatie, zijn voor veel mensen te duur. Als we de vervuiler laten betalen, kunnen we de armste huishoudens ontzien. Dat is stukken eerlijker dan andersom.

Maak het klimaatbeleid eerlijk

Milieudefensie werkt aan het eerlijker maken van het klimaatbeleid van de regering. Het nieuwe klimaatakkoord biedt daarvoor kansen. Het kabinet maakt daarover nu afspraken met bedrijven, milieuorganisaties en bijvoorbeeld vakbonden. Afspraken over hoe we de uitstoot van broeikasgassen in Nederland gaan verminderen. Wij gaan ervoor zorgen dat het klimaatakkoord een eerlijk akkoord wordt.

Lees hier het onderzoek van CE Delft en het bijlagenrapport. Dit onderzoek laat zien dat de lasten voor huishoudens blijven stijgen, terwijl het kabinet de industrie juist meer ontziet.

Word mede-eiser in onze Klimaatzaak tegen ING

Wij klagen ING aan in een baanbrekende nieuwe Klimaatzaak. Nooit eerder werd een bank in Nederland aangeklaagd omdat zijn klimaatbeleid tekortschiet. En jij kan meedoen. Sluit je aan bij deze nieuwe rechtszaak en word mede-eiser.

Loading...