english

Dankzij Shell wonen Nigerianen nog altijd in olie-hel

Shell beloofde in 2011 een deel van de Nigerdelta op te ruimen. Uit het rapport No clean up, no justice, dat we vandaag naar buiten brengen, blijkt dat Shell op alle vlakken heeft gefaald. Lees hoe dat zit.

Slechts 16 % aangepakt, maar niet opgeruimd

Shell verzuimt de olievervuiling in Ogoniland op te ruimen. Zo stond in een vernietigend rapport uit 2011 van de UNEP (milieuprogramma van de VN). Shell beloofde beterschap. Ruim 9 jaar en 30 miljoen euro later is daar weinig van te merken. Slechts 16% van het vervuilde gebied is aangepakt. Dat betekent niet dat er daadwerkelijk is opgeruimd. Het overgrote deel van Ogoniland is nog net zo vies als eerst.

Shell slaagt er niet eens in om aan de basisbehoeftes te voldoen. Hierdoor hebben mensen nauwelijks toegang tot schoon water. Door de olievervuiling zijn vissen uit de rivieren verdwenen en leveren akkers nauwelijks meer iets op. Met als gevolg dat mensen geen inkomsten meer hebben en kampen met gezondheidsproblemen door het gif dat ze dagelijks binnen krijgen.

Daarom hebben wij, samen met 4 Nigeriaanse boeren, een rechtszaak aangespannen tegen Shell. Wil je ons helpen gerechtigheid te krijgen? Steun ons dan met een gift.

Steun ons  met een gift

De slager keurt zijn eigen vlees

Om het schoonmaakproces in Nigeria beter te begeleiden werd de HYPREP (Hydrocarbon Pollution Remediation Project) opgericht. De taak van HYPREP is om te controleren of er goed wordt schoongemaakt.

Shell is ook lid van HYPREP en dat zorgt voor extreme belangenconflicten. Shell oordeelt over zijn eigen werk of dit snel en grondig gebeurt. Gevolg: er is absoluut geen sprake van onafhankelijk toezicht en transparantie. Zo zijn er 9 jaar na het UNEP rapport nog steeds geen voortgangsindicatoren en een stevig monitoringsplan opgesteld. Hoe kan je dan de voortgang van het schoonmaakproces  objectief in kaart te brengen? 

Er is inmiddels zo'n 30 miljoen euro uitgegeven.  Maar door het ontbreken van enige administratie, zie je niet waar dat geld aan is uitgegeven. 

Godwin Ojo van ERA (Environmental Rights Activists): "Al jaren voeren wij in Nigeria campagne om vervuilers uit de directiekamers van het milieubeleid te krijgen. Het is niet aan Shell om toezicht te houden op overheidsinstellingen die verantwoordelijk zijn voor de schoonmaak. Mensen in Ogoniland  gaan niet alleen dood omdat ze dagelijks giftige dampen inademen, met olie vervuilde vis eten en van olie vergeven water drinken. Ze zijn ook ziek van het wachten op gerechtigheid."

1351scr_429ebd43a2c59a3.jpg

Een autodealer, poelier en modebedrijf ruimen de olie op
Shell heeft zelf geen schoonmaakafdeling. Daarom worden er andere bedrijven ingehuurd. Uit onderzoek blijkt dat 16 van de 21 bedrijven nauwelijks ervaring hebben in het opruimen van olielekken. Zo stond het bedrijf dat verantwoordelijk was voor perceel 2 geregistreerd als een palmoliebedrijf; dat van perceel 11 als pluimveehouderij; en het bedrijf dat verantwoordelijk was voor perceel 18 had een breed scala aan activiteiten geregistreerd, variërend van autohandel tot modehuis.

De aanpak van olievervuiling moet anders
Volgens de schrijvers van het rapport moeten de volgende maatregelen genomen worden:

  • Alle gemeenschappen die getroffen zijn door de olievervuiling van Shell worden gecompenseerd.
  • Shell voorkomt nieuwe lekkages door oliepijpleidingen beter te onderhouden en bewaken.
  • Shell stapt uit bestuursorganen die toezicht houden op schoonmaakproces om verdere belangenverstrengeling te voorkomen.
  • Shell blijft ook financieel verantwoordelijk voor het opruimen van de Nigerdelta.
  • Shell zorgt voor een transparant schoonmaak proces. Waardoor een duidelijk overzicht ontstaat van de geldstromen, van de manier waarop gebieden worden schoongemaakt en welke gebieden er nog schoongemaakt moeten worden.

> Lees het volledige rapport No clean up, no justice.

Onze rechtszaak tegen Shell in Nigeria

11 jaar geleden startten wij samen met 4 boeren een rechtszaak tegen Shell in Nigeria. Wij eisen dat Shell de boeren compenseert, zijn troep opruimt en voorkomt dat er in de toekomst nog meer lekkages plaatsvinden. In oktober staan we hopelijk voor de laatste keer tegenover Shell in de rechtbank. Wil je ons helpen gerechtigheid te krijgen voor de slachtoffers van Shell? Steun ons dan met een gift. Want alleen samen kunnen we een van de grootste en machtigste vervuilers ter wereld aanpakken.


Ja, ik help

Teken voor een klimaatplicht voor grote vervuilers

Dankzij onze Klimaatzaak moet Shell van de rechter veel meer doen om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. De CO2-uitstoot moet sneller en fors omlaag. Dat geldt niet alleen voor de activiteiten van Shell zelf, maar ook voor alle toeleveranciers. Dit vonnis is pure winst. Maar als de andere grote vervuilers gewoon doorgaan met vervuilen en mensenrechten negeren, komen we er niet.

Wil je meer weten?

Loading...