Shell ontkent tonnen te hebben gestoken in twijfel zaaien over klimaatverandering

Shell beweert al jaren het klimaatakkoord te omarmen. Nu blijkt dat het bedrijf liever investeert in klimaatontkenning, dan in de aanpak van het klimaatprobleem. Vind jij dat Shell zijn verantwoordelijkheid moet nemen?

Steun onze klimaatzaak tegen Shell

Shell betaalde in de jaren '90 klimaatscepticus Böttcher

Onderzoekers onthulden vorige week dat Shell in de jaren '90 klimaatscepticus Böttcher betaalde voor zijn diensten. Volgens Böttcher speelde CO2 geen rol in de opwarming van de aarde. Hij zette met het geld een internationaal netwerk van klimaatsceptici op en schreef op verzoek van zijn sponsoren activistische papers en artikelen.  Hierdoor werd de basis voor klimaatontkenning in Nederland gelegd.

De reactie van Shell-baas Marjan van Loon: “De suggestie dat Shell klimaatscepsis steunt kan ik absoluut niet plaatsen.” Van Loon lijkt dus te ontkennen dat Shell zich schuldig maakte aan het zaaien van twijfel over klimaatverandering. En ze beweert dus dat alle feiten uit De Volkskrant slechts 'suggesties' zijn die uit het niets komen.

Klimaat_Shell_Infographic_Cartoon.jpg

Shell's plannen haaks op het klimaatakkoord

De wetenschap is helder: om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te halen, moet de CO2-uitstoot terug naar netto-nul in 2050. Om deze doelen te halen moet het aandeel olie en gas omlaag.  Shell gaat de komende 10 jaar 20 tot 25 miljard euro investeren in olie- en gas. En slechts 1 tot 2 miljard in duurzame energie . Met andere woorden Shell omarmt het klimaatakkoord helemaal niet. Shell's plannen staan juist haaks op het klimaatakkoord.

Wat Shell zou moeten doen om de klimaatdoelen te halen

Shell is de grootste vervuiler van Nederland en stoot negen keer meer uit dan heel Nederland bij elkaar. Om de klimaatdoelen te halen is het nodig dat Shell zijn uitstoot in 2030 met 45% verminderd heeft ten opzichte van 2019.

Groot gat tussen Shell's woorden en daden

De klimaatdoelen van Shell kun je op verschillende manieren interpreteren.
Zo is Shell van plan om de CO2-intensiteit van zijn energieproducten per 2050 te halveren. Dit betekent dat Shell zijn klimaatdoelen zou kunnen halen door bijvoorbeeld simpelweg groene bedrijven op te kopen die zich bezig houden met duurzame energie. Zonder ook maar een druppel minder olie en gas op te pompen, daalt dan toch de CO2-intensiteit.

Het klimaat schiet hier niets mee op. Het enige dat gebeurt is dat een bestaand duurzaam bedrijf van eigenaar wisselt. En dit is helemaal niet ondenkbaar. Ruim een jaar geleden gaf Shell aan Eneco over te willen nemen.

Bovendien gaat het bij Shell niet om een harde doelstelling, maar om een vrijblijvende ambitie: “This is an ambition for Shell, not a target”, verduidelijkt de CEO van Shell expliciet in een toelichting op de geformuleerde ambitie.

Het wordt tijd de macht van Shell aan banden te leggen

We kunnen de klimaatdoelen niet halen als bedrijven als Shell dwars blijven liggen. Shell hoort bij de top 10 meest vervuilende bedrijven ter wereld, als we die niet aanpakken komen we nergens.

Daarom zijn wij bijna twee jaar geleden een rechtszaak gestart tegen Shell. Wij willen dat een rechter Shell dwingt zijn plannen echt in lijn te brengen met het klimaatakkoord.
Wil je ons hier bij helpen? Steun ons dan met een gift, zodat we verdere klimaatverandering kunnen stoppen.

Ja, ik help Shell te stoppen

Word mede-eiser in onze nieuwe Klimaatzaak tegen ING

Wij klagen ING aan in een baanbrekende nieuwe Klimaatzaak. Nooit eerder werd een bank in Nederland aangeklaagd omdat zijn klimaatbeleid tekortschiet. En jij kan meedoen. Sluit je aan bij deze nieuwe rechtszaak en word mede-eiser.

Loading...