Veelgestelde vragen over verkeer

Milieudefensie werkt al jarenlang op het onderwerp verkeer en luchtkwaliteit. Iedereen heeft plezier van een duurzame stad en samen krijgen we het voor elkaar. Hier lees je meer over waarom we dat doen en welke keuzes we daarbij maken.

 1. Waarom werkt Milieudefensie op het thema Verkeer?
 2. Wat wil Milieudefensie bereiken?
 3. Doet de overheid nog niet genoeg aan duurzaam verkeer?
 4. Waarom gaat de campagne van Milieudefensie over wegverkeer? Waarom niet over scheepvaart of luchtvaart?
 5. Elektrisch vervoer is toch ook vervuilend?
 6. Nederland is toch al een fantastisch fietsland?
 7. Maar mensen hebben toch een auto nodig?
 8. Iedereen bestelt tegenwoordig alles via internet, houden jullie je ook bezig met bezorgdiensten?
 9. Voeren jullie campagne tegen de scooter?
 10. Wat kan ik doen tegen wegverbredingen en nieuwe wegen, en wat doet Milieudefensie er tegen?
 11. Waarom zijn jullie gestopt met het meten van luchtkwaliteit?

 

1. Waarom werkt Milieudefensie op het thema Verkeer?

Vervuilend verkeer neemt in steden verreweg de meeste ruimte in. En die vieze auto’s, scooters en busjes zitten wandelaars, fietsers en zelfs het openbaar vervoer in de weg. Wij willen steden met ruimte voor groen, spelen en ontspannen.

Steden met:

 • brede stoepen en fietspaden;
 • goed openbaar vervoer;
 • parken en pleinen;
 • schone deelauto's.

Wij willen dat de stad weer voor mensen is in plaats van voor het verkeer. In Nederland zorgt verkeer op de weg voor bijna 20% van de CO2-uitstoot. Als Nederland klimaatverandering wil stoppen, moeten we ons dringend anders gaan verplaatsen. Vooral in onze steden heeft vervuilend verkeer enorm veel invloed op onze luchtkwaliteit en leefomgeving.

^ Terug omhoog

2. Wat wil Milieudefensie bereiken?

Wij willen ervoor zorgen dat de stad weer van mensen wordt. Daarom laten wij gemeenten zien hoe belangrijk de omschakeling naar duurzaam verkeer is. Bestuurders en politici moeten concrete maatregelen nemen. Zo worden onze steden weer gezond, veilig en prettig om in te leven.

De prioriteit moet liggen bij het verbeteren van de bereikbaarheid voor iedereen. Meer ruimte voor lopen, fietsen, het openbaar vervoer en deelauto’s. Meer asfalt is niet de oplossing. Concrete maatregelen die de regering kan nemen zijn bijvoorbeeld:

 • een kilometerheffing;
 • het verlagen van maximumsnelheden;
 • meer geld naar beter en meer openbaar vervoer.

^ Terug omhoog

3. Doet de overheid nog niet genoeg aan duurzaam verkeer?

Milieudefensie ziet dat sommige gemeenten wel willen werken aan duurzaam verkeer. Maar ze zetten nog niet altijd grote stappen. Vaak vertellen gemeenten mooie verhalen, maar is er geen plan om echt iets te doen. Wij laten samen met bewoners zien hoe belangrijk duurzaam verkeer is. Veel mensen zijn het met ons eens. Zo proberen we gemeenten over de streep te trekken.

De regering werkt de omschakeling naar duurzaam verkeer helaas vaak nog tegen. Denk bijvoorbeeld aan het verhogen van de maximumsnelheid. Of aan hoe moeilijk het voor steden is om de scooter van het fietspad te halen. Daarom lobbyen we ook op landelijk niveau voor concrete maatregelen om duurzaam op weg te gaan.

^ Terug omhoog

4. Waarom gaat de campagne van Milieudefensie over wegverkeer? Waarom niet over scheepvaart of luchtvaart?

In Nederland zorgt verkeer op de weg voor de meeste CO2-uitstoot. Bijna 20%! Dit is absoluut niet nodig, want er zijn prima alternatieven. Denk aan: openbaar vervoer, fietsen, wandelen en schone deelauto’s. Als meer mensen daarvoor kiezen, daalt de CO2-uitstoot enorm.

Vliegverkeer en internationale scheepvaart hebben ook veel invloed op klimaatverandering. Wij vinden dat Nederland zo snel mogelijk de uitstoot van lucht- en scheepvaart moet beperken. Zowel nationaal als internationaal. Daarom werken wij op Europees niveau samen met de organisatie Transport&Environment.

^ Terug omhoog

5. Elektrisch vervoer is toch ook vervuilend?

Voor het klimaat en de luchtkwaliteit zijn elektrische auto’s veel minder vervuilend dan benzine- en dieselauto’s. Dit komt simpelweg doordat ze geen uitlaat hebben waar fijnstof, stikstofdioxide of CO2 uit komt. Het klopt dat de banden van elektrische auto’s iets sneller slijten (en dus iets meer fijnstof verspreiden). Dit weegt alleen niet op tegen de totale hoeveelheid aan ongezonde stoffen die auto’s met een verbrandingsmotor uitstoten.

Zelfs een elektrische auto op kolenstroom is beter voor het klimaat. Uiteraard is het veel beter om op groene stroom te rijden. Maar ook elektrische auto’s nemen veel ruimte in. Dus vinden wij het beter om auto’s te delen. Wij pleiten voor meer ruimte voor fietsen en wandelen, goed openbaar vervoer en elektrische (deel)auto’s als aanvulling.

^ Terug omhoog

6. Nederland is toch al een fantastisch fietsland?

Vergeleken met veel steden in het buitenland lijkt Nederland het goed geregeld te hebben voor de fietser. Maar het kan zoveel beter! Auto’s nemen nog steeds de meeste ruimte in in onze steden. Veel meer dan fietsen, wandelen en openbaar vervoer. Binnen steden groeit het fietsgebruik en ontstaan fietsfiles. En terwijl de overheid miljarden investeert in snelwegen, investeert ze heel weinig in fietsnetwerken.

Nederland was vroeger koploper, maar inmiddels is Kopenhagen fietsstad nummer 1 in de wereld. En Nederland zal alleen maar verder zakken op de ranglijsten als we niet meer gaan investeren. Op de korte afstanden nemen we in Nederland in 35% van de gevallen de auto. Op die afstanden is een (elektrische) fiets een uitstekend en duurzaam alternatief. Er valt dus nog een hoop ruimte en CO2 te besparen in ons fietsland.

^ Terug omhoog

7. Maar mensen hebben toch een auto nodig?

Veel mensen in Nederland hebben geen auto. De meesten kunnen hun bestemming prima bereiken, bijvoorbeeld met de fiets, lopend of met het ov.

Natuurlijk geldt dat niet overal en voor iedereen. Sommige mensen zijn vanwege een handicap veel mobieler met een auto. Anderen moeten met veel materiaal naar verschillende klanten rijden. Denk maar aan een loodgieter. Weer anderen wonen te ver van goed openbaar vervoer en kunnen daarom niet goed zonder auto. Voor hen is een (deel-)auto misschien een oplossing. Milieudefensie is daar niet tegen, zolang het niet anders kan. Dit zijn wel uitzonderingen op de regel. Als samenleving moeten we zorgen dat iedereen voor een groener alternatief dan de auto kan kiezen. Dat is eerlijk!

^ Terug omhoog

8. Iedereen bestelt tegenwoordig alles via internet, houden jullie je ook bezig met bezorgdiensten?

Jazeker, mensen winkelen steeds meer online en dat zorgt voor een flinke toename van ritten met bestelbusjes. Hierdoor is er meer drukte en overlast in woonwijken en op de weg. Milieudefensie is voorstander van schone bezorging in steden. Zo kunnen we de overlast flink beperken:

 • ophaalpunten in de wijk;
 • slimmer en efficiënter vervoer (bijvoorbeeld over het water);
 • en uiteraard fietsen, cargo-bikes en lichte elektrische voertuigen in plaats van dieselbusjes.

^ Terug omhoog

9. Voeren jullie campagne tegen de scooter?

Jazeker, Milieudefensie voert campagne voor duurzaam verkeer en leefbare steden. Daar passen geen vieze scooters in. Die moeten verdwijnen uit het straatbeeld! Zolang ze nog niet verboden zijn, zetten wij ons in om de meest vervuilende scooters te weren. Bovendien willen we de scooter verplaatsen naar de rijbaan. Scooters nemen veel ruimte in en zijn eigenlijk te groot voor de drukke fietspaden. Wij willen dat fietsers de ongezonde lucht van scooters niet direct hoeven in te ademen en zich veilig kunnen voelen op het fietspad.

^ Terug omhoog

10. Wat kan ik doen tegen wegverbredingen en nieuwe wegen, en wat doet Milieudefensie er tegen?

Bredere en nieuwe wegen leiden uiteindelijk tot bredere files of een verplaatsing van de files. Dat is dus geen oplossing voor de bereikbaarheid van ons allemaal. Onderzoek wijst dat keer op keer uit. Milieudefensie lobbyt tegen deze dure en zinloze investeringen. Wij willen juist investeringen in fietsen, openbaar vervoer en voorzieningen dichtbij huis zoals supermarkten, sport- en gezondheidscentra. Als Milieudefensie spreken we de landelijke politiek aan op hun keuzes. Het is tenslotte ons belastinggeld.

Helaas kunnen we niet op alle wegverbredingen reageren. Daarom ondersteunen wij bewoners die zich verzetten tegen deze wegverbredingen met advies. Voor wie dat wil, hebben we een praktische lobbyhandleiding geschreven.

^ Terug omhoog

11. Waarom zijn jullie gestopt met het meten van luchtkwaliteit?

De afgelopen jaren zijn onze meetcampagnes zeer waardevol geweest. Milieudefensie heeft samen met bewoners aangetoond dat de lucht op veel plekken nog altijd te vies is. De politiek moet meer maatregelen nemen om de lucht gezonder te krijgen. We zijn gestopt met meten omdat we inmiddels dubbel en dwars hebben bewezen dat de luchtkwaliteit in Nederland ver onder de maat is. De meetresultaten worden gebruikt in de rechtszaak voor gezonde lucht.

^ Terug omhoog

Stop de grote vervuilers

Het klimaat warmt op, en toch gaan grote bedrijven gewoon door met vervuilen. Maar... er is goed nieuws. Onze klimaatzaken tegen Shell en ING zorgen wereldwijd voor hoop. De vervuilers kunnen gestopt worden!

Loading...