Wat wij doen tegen luchtvervuiling

Milieudefensie werkt voor en met mensen. Samen met bewoners zetten we de landelijke en lokale politiek onder druk. We vragen aan gemeenten en de Nederlandse Staat om te zorgen voor meer ruimte voor duurzaam verkeer, gezonde lucht en leefbare, groene steden.

De gezondheid van burgers loopt ernstige schade op door luchtvervuiling. Overheden doen te weinig aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Wij vinden dat iedereen recht heeft op gezonde lucht. Het is een mensenrecht. Als de overheid zijn best niet doet, komt daar niet veel van terecht. Bovendien overtreedt Nederland de Europese wetten en normen.

Rechtszaak tegen de Nederlandse Staat

Milieudefensie klaagt de Nederlandse Staat aan, zodat we allemaal zo snel mogelijk gezonde lucht kunnen inademen. In onze steden gaat de helft van alle ruimte op straat naar auto's. Terwijl die ruimte ook gebruikt zou kunnen worden voor wandelen, fietsen, spelen, groen en terrasjes.

Laten zien dat het anders kan

Wij laten zien wat er mis gaat in onze steden en met ons verkeer. Dat doen we samen met mensen uit het hele land. Samen komen we in actie voor duurzaam verkeer en gezonde lucht. Als we anders kijken naar de stad, kunnen we de stad ook anders inrichten. Dat doen we door te experimenteren. We zijn bijvoorbeeld groot voorstander van leefstraten, stadsstranden en fietsoptochten. Zo laten we zien wat er gebeurt als duurzaam verkeer letterlijk meer ruimte krijgt en als de stad goed bereikbaar is voor iedereen.

Verder bieden we handleidingen, workshops en trainingen aan. Daardoor kan je ook zélf acties organiseren en politieke druk uitoefenen. En we zorgen dat lokale groepen aan de slag kunnen. Iedereen kan zich daarbij aansluiten.

We zijn al in 7 steden actief. Samen laten we zien dat het anders kan. Samen maken we onze steden leefbaarder, duurzamer en gezonder.

Onderzoek om steden duurzamer te maken

We zoeken vooral naar oplossingen die de lucht gezonder maken, zorgen voor minder CO2 en de stad ook nog groener en leefbaarder maken. Daarvoor is grondig onderzoek nodig. We houden in de gaten op welke plekken de luchtkwaliteit ongezond is. En we houden in de gaten hoe groot de overschrijding van wetten en normen is.

We spitten politieke dossiers en maatregelen door. Ook brengen we in kaart hoe de ruimte in steden is verdeeld. Wie krijgt er waar voorrang? Hoeveel plek neemt de vervuilende auto in ten opzichte van de schone fiets? Welke vieze deeltjes zitten er eigenlijk in de lucht die we elke dag inademen? En vooral: hoe kan het anders? Met al die informatie kunnen we de stad anders indelen: leefbaarder, duurzamer en gezonder. Voor iedereen.

Heeft de auto voorrang in jouw wijk? Kijk hoe de ruimte verdeeld is!

Stop de grote vervuilers

Het klimaat warmt op, en toch gaan grote bedrijven gewoon door met vervuilen. Maar... er is goed nieuws. Onze klimaatzaken tegen Shell en ING zorgen wereldwijd voor hoop. De vervuilers kunnen gestopt worden!

Loading...