Publicaties

Publicaties

18 februari 2011 20 november 2017
Maatregelenpakket voor gezonde lucht in Eindhoven

Maatregelenpakket voor gezonde lucht in Eindhoven

Eindhoven, 8 april 2014 - De Werkgroep Luchtkwaliteit en Klimaat van Milieudefensie heeft op dinsdagavond 8 april het resultaat van de Eindhovense petitie voor gezonde lucht aangeboden aan wethouder Toronoglu. In een half jaar tijd zijn daarvoor 3475 handtekeningen verzameld. In dit document is het voorgestelde maatregelenpakket voor gezonde lucht verder uitgewerkt.

Lees verder...

Veevoerverklaring

Veevoerverklaring

31 maart 2014 - De akkerbouwers en veehouders die de veevoerverklaring hebben ondertekend pleiten voor het dichterbij elkaar brengen van de teelt en het gebruik van veevoer in Nederland. Dit biedt namelijk kansen om van vlees, zuivel en eieren echte streekproducten te maken: producten die afkomstig zijn van dieren die hier zijn geboren, grootgebracht en gevoerd met voer uit eigen streek.

Lees verder...

Impact of the oil industry on mangrove vegetation and carbon stocks in Nigeria

Impact of the oil industry on mangrove vegetation and carbon stocks in Nigeria

28 february 2014 - This report aims to determine the impact of oil production activities on mangroves in the Niger Delta of Nigeria. It generates the best available estimate of oil discharge, and develops and applies an evaluation method for assessing impact on mangrove vegetation including the levels of carbon releases that have been caused by loss of previously vital vegetation.

Lees verder...

Memo Herberekening luchtkwaliteit A10 West

Memo Herberekening luchtkwaliteit A10 West

3 oktober 2012 - Op verzoek van Milieudefensie heeft EW Milieu-advies een herberekening uitgevoerd naar de luchtkwaliteit bij de A10 West. In haar berekeningen om de 80-kilometerzone af te schaffen op de A10 in Amsterdam heeft verkeersminister Schultz van Haegen het verkeerde rekenmodel gebruikt. Milieudefensie heeft officieel bezwaar gemaakt tegen deze verhoging van de maximumsnelheid.

Lees verder...

Halfjaarrapportage Hoe gezond is onze lucht?

Halfjaarrapportage Hoe gezond is onze lucht?

September 2013 - In de campagne Samen voor Gezonde Lucht wordt door bewonersgroepen gedurende een jaar op 101 plekken in Nederland de luchtkwaliteit gemeten met behulp van Palmesbuisjes. Deze buisjes meten de concentratie stikstofdioxide in de lucht. Stikstofdioxide is een goede indicator voor luchtvervuiling door verkeer. In dit rapport worden de meetresultaten van het eerste half jaar beschreven (oktober 2012 - juli 2013).

Lees verder...

Jaaroverzicht Milieudefensie 2013

Jaaroverzicht Milieudefensie 2013

Dankzij jou hebben we in 2013 staatssecretaris Sharon Dijksma overtuigd van het behoud van dierrechten, zijn de proefboringen naar schaliegas uitgesteld en staat luchtkwaliteit op de politieke agenda. Dit jaaroverzicht laat zien waar onze kracht ligt. Als maar genoeg mensen zich roeren kunnen we bergen verzetten!

Lees verder...

Factsheet: Externe kosten groei melkveehouderij

Factsheet: Externe kosten groei melkveehouderij

14 januari 2014 - Deze quick scan van Milieudefensie laat zien dat de verwachte groei van de melkveehouderij jaarlijks ruim 350 miljoen euro aan extra externe kosten op gaat leveren. Dit zijn kosten die afgewenteld worden op overheid en samenleving. Deze kosten overschrijden ruimschoots de mogelijke groei van de toegevoegde waarde van 270 miljoen euro. Wij roepen staatssecretaris Dijksma en de Tweede Kamer op om maatregelen te treffen om de melkveehouderij niet verder te laten groeien.

Lees verder...

Vleesatlas

Vleesatlas

9 januari 2014 - Nergens in Europa is de veehouderij zo intensief als in Nederland. Dit blijkt uit de vleesatlas, een onderzoek van Milieudefensie en tal van Europese maatschappelijke organisaties naar de Europese vee-industrie. Met gemiddeld 6,4 stuks vee per hectare landbouwgrond heeft Nederland de hoogste concentratie vee in heel Europa.

Lees verder...

Commodity crimes. Illicit land grabs, illegal palm oil, and endangered orangutans

Commodity crimes. Illicit land grabs, illegal palm oil, and endangered orangutans

21 november 2013 - De Rabobank investeert miljoenen euro's spaargeld van Nederlande burgers in palmoliebedrijf Bumitama, dat zich op het Indonesische Borneo schuldig maakt aan landroof, ontbossing en overtreding van nationale wetten en internationale richtlijnen. Ook ING, ABN AMRO en de pensioenfondsen ABP en PFZW zijn -zij het indirect- betrokken bij de illegale praktijken. Dit blijkt uit onderzoek dat Milieudefensie en een aantal van haar zusterorganisaties uit het wereldwijde Friends of the Earth netwerk vandaag publiceren, op de tweede dag van een Nederlandse handelsmissie van premier Rutte en minister Ploumen naar Indonesië. Ook duurzame handel in en productie van palmolie staan daarin op de agenda (1).

Lees verder...

Voorbeeldbrief aan Rotterdamse gemeenteraad over luchtkwaliteit

12 november 2013 - Op 4 december 2013 vergadert de Rotterdamse gemeenteraad over aanvullende maatregelen voor verbetering van de luchtkwaliteit in de stad. Die maatregelen zijn hard nodig, want Rotterdam gaat de Europese normen niet halen. De luchtkwaliteit is nog steeds ongezond. Stuur de gemeenteraadsleden een email en vraag om maatregelen! In het document vind je een voorbeeldtekst en de emailadressen van de raadsleden.

Lees verder...

Resultaten EKO-tellingen 2013

Resultaten EKO-tellingen 2013

7 november 2013 - Voor het zestiende opeenvolgende jaar telde Milieudefensie het aantal biologische en fairtrade producten in de schappen van de supermarkt. In dit infoblad vind je de resultaten van de EKO-tellingen 2013.

Lees verder...

Programmaboekje Groene Boulevard 13 oktober 2013

Programmaboekje Groene Boulevard 13 oktober 2013

13 oktober 2013 - Op zondagmiddag 13 oktober worden de Weesperstraat en de Wibautstraat in Amsterdam één feestelijke culturele Boulevard, waar je kunt wandelen, spelen, eten, drinken, dansen, genieten van muziek, theater, tentoonstellingen, workshops een straatparade. Bekijk hier het volledige programma.

Lees verder...

Milieudefensie-review schaliegasrapport Witteveen+Bos

Milieudefensie-review schaliegasrapport Witteveen+Bos

september 2013 - Inhoudelijke review van het rapport over schaliegaswinning van Witteveen+Bos. Dit rapport geeft door ernstige onderzoeksfouten en subjectieve beschouwing van de literatuur geen antwoord op de vraag of schaliegaswinning in Nederland op verantwoorde wijze kan plaatsvinden.

Lees verder...

Pamflet "Ieder kind heeft recht op natuur"

21 juni 2013 - Voor hun welzijn en gezondheid moeten kinderen weer in contact gebracht worden met de natuur. Dat is een belangrijke prioriteit van ruim vijftig (natuur)organisaties, waaronder Milieudefensie. Zij hebben de Nederlandse overheid tijdens de Natuurtop op 22 juni opgeroepen zich hiervoor ook actief in te zetten. In het pamflet 'Ieder kind heeft recht op natuur!' vragen de ondergetekenden om het recht van kinderen op natuur in wetgeving en beleid te veranderen.

Lees verder...

De risicos van schaliegas en steenkoolgas

2 juni 2013 - Factsheet met een overzicht van de laatste wetenschappelijke studies naar de gevolgen en risico's van de winning van schaliegas en steenkoolgas, inclusief praktijkervaringen uit de Verenigde Staten en Australië. Daarnaast in dit document speciale aandacht voor de situatie in Nederland en Europa.

Lees verder...