Publicaties

Publicaties

18 februari 2011 20 november 2017
Milieudefensie Actief nr. 46

Milieudefensie Actief nr. 46

September 2014 - Onze nieuwsbrief Actief heeft een nieuw jasje! Met onder andere interviews, nieuws over onze campagnes en een overzichtje van waar je zelf aan mee kunt doen.

Lees verder...

Actieplan Gezonde lucht in Rotterdam

Actieplan Gezonde lucht in Rotterdam

3 september 2014 - Net als in andere grote steden is de luchtkwaliteit in Rotterdam nog steeds erg ongezond. Op tal van plekken wordt nog niet aan de wettelijke normen voldaan. Voor roet, de meest schade­lijke stof, bestaat zelfs geen veilige norm. Rotterdammers hebben recht op gezonde lucht. Daarom is het nodig om vooral de uitstoot van schadelijke stoffen door verkeer te bestrijden. Minder en schoner wegverkeer is de oplossing. In dit actieplan stelt Milieudefensie een pakket maatregelen voor waarmee de luchtvervuiling kan worden aangepakt. Dit actieplan is tegelijk met het eindrapport van de meetcampagne aangeboden aan de gemeenteraad van Rotterdam.

Lees verder...

Eindrapport Hoe gezond is onze lucht?

Eindrapport Hoe gezond is onze lucht?

Amsterdam, 26 juni 2014 – De lucht op veel plekken in Nederland is nog steeds ongezond. Dit blijkt uit metingen die 60 bewonersgroepen samen met ons hebben uitgevoerd. Bewoners hebben de luchtvervuiling gemeten op plekken die voor hen belangrijk zijn, zoals op het schoolplein van hun kinderen of in een straat waar ze dagelijks fietsen. Op 12 van de 101 meetpunten overschrijden de jaargemiddelde concentraties de Europese normen. Helaas is ook op de andere locaties de lucht niet gezond. De resultaten van het meetproject staan in dit rapport. In het rapport staat ook een vergelijking van de metingen met berekeningen door het RIVM. Hieruit blijkt dat deze op veel punten goed overeenkomen. Dit geeft veel vertrouwen in onze metingen.

Lees verder...

RIVM-rapport: Gemeten en berekende stikstofdioxide concentraties in 2013 op meetlocaties van Milieudefensie

RIVM-rapport: Gemeten en berekende stikstofdioxide concentraties in 2013 op meetlocaties van Milieudefensie

Juni 2014 - Deze rapportage is een bijlage bij de eindrapportage meetcampagne 'Hoe gezond is onze lucht?' van Milieudefensie (juni 2014). Samen met Milieudefensie hebben bewoners van oktober 2012 - april 2014 op verschillende locaties in Nederland stikstofdioxide concentraties gemeten met behulp van Palmesbuisjes. In overleg met Milieudefensie heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in het voorjaar van 2014 voor al deze meetpunten van berekeningen voor stikstofdioxide uitgevoerd met de rekentool van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). De metingen en berekeningen zijn met elkaar vergeleken. Deze bijlage beschrijft hoe de berekeningen zijn uitgevoerd en hoe de vergelijking is gemaakt.

Lees verder...

RIVM: bijlage bij rapport over meet-rekenvergelijking juni 2014

RIVM: bijlage bij rapport over meet-rekenvergelijking juni 2014

26 juni 2014 - In dit bestand staan de invoergegevens die het RIVM heeft gebruikt voor de vergelijkende luchtkwaliteitsberekeningen van onze metingen met de rekenmodellen van het Rijk. Dit bestand is een bijlage bij het rapport van het RIVM over deze vergelijking (zie link hieronder bij gerelateerde informatie).

Lees verder...

Jaarverslag Milieudefensie 2013

Jaarverslag Milieudefensie 2013

Milieudefensie vindt dat het streven naar een duurzame en eerlijke wereld voorop moet staan. Het besef dat het anders moet, leeft bij een aanzienlijk deel van de bevolking, maar dringt nog onvoldoende door tot bestuurders en beleidsmakers: het is nog niet zichtbaar genoeg. Milieudefensie wil daar verandering in brengen. Als sterke vereniging met een groeiend ledenaantal bundelen wij lokale krachten, die we inzetten voor het publieke belang. Onze verkeerscampagne voor gezonde lucht en schaliegascampagne tegen milieu-ontwrichtende winningsmethoden bewijzen het succes van onze aanpak. Burgers komen op voor hun recht op een gezonde leefomgeving, wij bundelen en versterken dat signaal.

Lees verder...

Onze reactie op de nieuwe structuurvisie schaliegas

2 juni 2014 - Brief van Milieudefensie en de Stichting Schaliegasvrij Nederland aan de Tweede Kamer. In deze brief wordt uitgelegd waarom het nieuwste onderzoeksplan van minister Kamp -de zogeheten "concept notitie reikwijdte en detailniveau voor de structuurvisie schaliegas" (NRD) - te weinig rekening houdt met de belangen van de omwonenden, natuur, milieu landbouw en waterwinning

Lees verder...

Heading South - the dash for unconventional fossil fuels in Argentina

Heading South - the dash for unconventional fossil fuels in Argentina

21 May 2014 - The global hunt for shale gas and shale oil reserves has drawn fossil fuel energy companies to Patagonia, southern Argentina. Shell is test drilling and wants to start large-scale fracking operations - including in nature reserves, and in an overall very drought-prone and pollution-vulnerable region. While profit margins in the US are already very low and companies including Shell are actually losing money on their US shale gas adventure, this report shows the Patagonian dash for gas could prove a wrecking experience, most of all for the people and the local environment.

Lees verder...

Shell's Carbon Bubble

Shell's Carbon Bubble

20 May 2014 - The carbon bubble defines a very large overvaluation of proven reserves of all major oil and gas companies. According to other estimates it could amount to up to 80 percent of all proven reserves, and an overvaluation of up to 21 billion US dollars. As energy companies' share values are based on the false assumption that all proven reserves will be brought to market, carbon bubble understanding is likely to have major financial consequences. In the report Shell's Carbon Bubble it is shown that Shell's vulnerability to the carbon bubble reserve overvaluation is higher than that of the average oil and gas company.

Lees verder...

Maatregelenpakket voor gezonde lucht in Eindhoven

Maatregelenpakket voor gezonde lucht in Eindhoven

Eindhoven, 8 april 2014 - De Werkgroep Luchtkwaliteit en Klimaat van Milieudefensie heeft op dinsdagavond 8 april het resultaat van de Eindhovense petitie voor gezonde lucht aangeboden aan wethouder Toronoglu. In een half jaar tijd zijn daarvoor 3475 handtekeningen verzameld. In dit document is het voorgestelde maatregelenpakket voor gezonde lucht verder uitgewerkt.

Lees verder...

Veevoerverklaring

Veevoerverklaring

31 maart 2014 - De akkerbouwers en veehouders die de veevoerverklaring hebben ondertekend pleiten voor het dichterbij elkaar brengen van de teelt en het gebruik van veevoer in Nederland. Dit biedt namelijk kansen om van vlees, zuivel en eieren echte streekproducten te maken: producten die afkomstig zijn van dieren die hier zijn geboren, grootgebracht en gevoerd met voer uit eigen streek.

Lees verder...

Impact of the oil industry on mangrove vegetation and carbon stocks in Nigeria

Impact of the oil industry on mangrove vegetation and carbon stocks in Nigeria

28 february 2014 - This report aims to determine the impact of oil production activities on mangroves in the Niger Delta of Nigeria. It generates the best available estimate of oil discharge, and develops and applies an evaluation method for assessing impact on mangrove vegetation including the levels of carbon releases that have been caused by loss of previously vital vegetation.

Lees verder...

Memo Herberekening luchtkwaliteit A10 West

Memo Herberekening luchtkwaliteit A10 West

3 oktober 2012 - Op verzoek van Milieudefensie heeft EW Milieu-advies een herberekening uitgevoerd naar de luchtkwaliteit bij de A10 West. In haar berekeningen om de 80-kilometerzone af te schaffen op de A10 in Amsterdam heeft verkeersminister Schultz van Haegen het verkeerde rekenmodel gebruikt. Milieudefensie heeft officieel bezwaar gemaakt tegen deze verhoging van de maximumsnelheid.

Lees verder...