Klimaatzaak: memorie van antwoord

Op dinsdag18 oktober stuurden Milieudefensie en de mede-eisende organisaties het antwoord op het hoger beroep van Shell. In het 250 pagina's tellende document reageren we op de argumenten van Shell en leggen we uit waarom Shell moet stoppen met het veroorzaken van gevaarlijke klimaatverandering.

Naast ons memorie van antwoord, hebben wij ook twee deskundigenverklaringen ingeleverd bij het Hof. Deze verklaringen leggen uit waarom de Klimaatzaak belangrijk is en dat het opleggen van 45% CO2 vermindering voor Shell echt bijdraagt aan het halen van de klimaatdoelen van het klimaatakkoord. Hieronder de 2 verklaringen. 

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Klimaatzaak: memorie van antwoord'
Memorie van antwoord Milieudefensie c.s. (2022-10-17).pdf — 3359 KB

Help ons een nieuwe Klimaatzaak winnen

Een beter milieu begint bij de grote vervuilers van Nederland. Daarom vroegen wij 30 grote bedrijven om hun klimaatplannen. Sommige bedrijven doen hun best. Maar de rest blijft doorgaan met vervuilen. We bereiden ons voor op een nieuwe Klimaatzaak tegen een grote vervuiler. Help je mee?

Loading...