Klimaatzaak: memorie van antwoord

Op dinsdag18 oktober stuurden Milieudefensie en de mede-eisende organisaties het antwoord op het hoger beroep van Shell. In het 250 pagina's tellende document reageren we op de argumenten van Shell en leggen we uit waarom Shell moet stoppen met het veroorzaken van gevaarlijke klimaatverandering.

Naast ons memorie van antwoord, hebben wij ook twee deskundigenverklaringen ingeleverd bij het Hof. Deze verklaringen leggen uit waarom de Klimaatzaak belangrijk is en dat het opleggen van 45% CO2 vermindering voor Shell echt bijdraagt aan het halen van de klimaatdoelen van het klimaatakkoord. Hieronder de 2 verklaringen. 

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Klimaatzaak: memorie van antwoord'
Memorie van antwoord Milieudefensie c.s. (2022-10-17).pdf — 3359 KB

Stuur grote vervuilers de Laatste Aanmoediging

Dit voorjaar is het erop of eronder. Grote bedrijven spelen een beslissende rol in de klimaatcrisis. Tijdens hun jaarlijkse aandeelhoudersvergadering stemmen zij over hun toekomst. En die van ons klimaat. Stuur de laatste aanmoediging en overtuig CEO's om het juiste te doen.

Loading...