Oproep aan kabinet: stap uit energiehandvestverdrag

Nederland, stap uit het energiehandvestverdrag (ECT). Die oproep doen 12 maatschappelijke organisaties, waaronder Milieudefensie, aan premier Rutte en ministers Jetten en Schreinemacher.

Het verdrag beschermt de belangen van multinationals, waardoor overheden te maken kunnen krijgen met miljoenenclaims als ze klimaatmaatregelen nemen. Daarmee staat het ECT het halen van de klimaatdoelen van Parijs in de weg.

Lees de brief aan Rutte, Jetten en Schreinemacher.

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Oproep aan kabinet: stap uit energiehandvestverdrag'
20221009-brief-Modernisering-ECT.pdf — 171 KB
Loading...