Klimaatzaak: het effect van de reductieverplichting van Shell

Voor het hoger beroep van Shell hebben wij 2 deskundigenverklaringen ingeleverd bij het Hof. Deze verklaringen gaan over de effectiviteit van het vonnis van de rechter in de Klimaatzaak tegen Shell. Hier vind je de eerste verklaring.

Shell stelt in de rechtszaak dat het vonnis niet effectief zou zijn. Het argument van het bedrijf: als Shell minder olie en gas zou verkopen, zouden er direct anderen in dat gat springen. In de deskundigenbrief wordt aangetoond dat dit onjuist is en de aannames van Shell niet kloppen.

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Klimaatzaak: het effect van de reductieverplichting van Shell'
Expert Letter_The likely effect of Shell’s Reduction Obligation (1).pdf — 460 KB

Stuur grote vervuilers de Laatste Aanmoediging

Dit voorjaar is het erop of eronder. Grote bedrijven spelen een beslissende rol in de klimaatcrisis. Tijdens hun jaarlijkse aandeelhoudersvergadering stemmen zij over hun toekomst. En die van ons klimaat. Stuur de laatste aanmoediging en overtuig CEO's om het juiste te doen.

Loading...