english

Onze visie

Er is maar 1 aarde. Daar zijn we allemaal van afhankelijk. De miljarden mensen die nu leven en de generaties die na ons komen. Daarom moeten we zuinig zijn op die ene aarde. En de rijkdommen van de aarde eerlijk delen met alle mensen. Niet alleen de mensen die nu leven, maar ook de mensen die nog geboren moeten worden.

We gaan niet goed om met de aarde. We vervuilen en verspillen te veel. Klimaatverandering zet de toekomst van onze kinderen op het spel.

Gelukkig kunnen we voorkomen dat klimaatverandering uit de hand loopt. Bijvoorbeeld door snel en volop in te zetten op schone energie en duurzaam eten.

Eerlijk omschakelen

Maar niet iedereen kan groene alternatieven betalen - denk aan: zonnepanelen, isolatie en een warmtepomp. Daarom willen wij dit soort duurzame oplossingen voor iedereen bereikbaar maken. Dat kan best. Door vervuilen duurder te maken en de sterkste schouders de zwaarste lasten te laten dragen. Dat betekent bijvoorbeeld dat grote vervuilende bedrijven meer gaan betalen dan ze nu doen. Wij noemen dat eerlijk omschakelen.

Samen krijgen we het voor elkaar

Nederland wordt niet vanzelf duurzaam en eerlijk. Daarvoor moet de manier waarop wij produceren en consumeren flink veranderen. Zulke grote veranderingen lukken alleen als veel mensen daar samen aan werken.

Daarom bouwt Milieudefensie aan een sterke beweging van mensen die willen werken aan een duurzaam en eerlijk Nederland. Samen zetten we vervuilende bedrijven en overheid onder druk, zodat ze in beweging komen en veranderen.

De rol van bedrijven

We stimuleren bedrijven om te kiezen voor mensen, klimaat en milieu in plaats van zoveel mogelijk winst. Want die winst komt meestal maar bij een hele kleine groep terecht. Door duurzaam en eerlijk te werken profiteren we allemaal. Dit betekent dat bedrijven goed zorgen voor hun werknemers, voor hun omgeving (de natuur en het milieu) en voor het klimaat. Niet alleen in ons land, maar ook in het buitenland. Zo helpen bedrijven mee om de economie klimaatvriendelijk en eerlijker te maken.

De rol van de overheid

De overheid is de enige die mensen en bedrijven kan verplichten om duurzaam en eerlijk te produceren en te consumeren. Zij kan ervoor zorgen dat vervuilers betalen en de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Daarop spreken we de overheid aan.

Lees meer over onze visie, missie en strategie in ons Algemeen Beleidsplan.

Meer over Milieudefensie

Loading...