english

Wat voor veranderaar ben jij?

Een duurzaam en eerlijk Nederland komt er niet vanzelf. Daar zijn veranderaars voor nodig. Wat voor veranderaar ben jij?

Je ziet ze misschien niet direct, maar ze zijn overal om je heen: veranderaars. Mensen die zich zorgen maken over het klimaat en er ook wat aan willen doen.
> Laat je inspireren en kom ook in actie.

Aïda Daneshvar, student, Santpoort Noord

Aida.JPG

'Ik vraag me steeds af: wat kan ík doen'

‘Ik geloof dat verandering begint bij mezelf. Daarom vraag ik me steeds af: wat kan ík doen? Een jaar geleden woonde ik nog in een asielzoekerscentrum. Ik zag dat het afval daar niet gescheiden werd. Dan ga ik daar dus achteraan. Helaas heeft het niet geholpen. Maar nu mijn moeder en ik ons eigen huis hebben, kunnen we het gelukkig zelf wél anders doen.

Sinds een jaar ben ik actief in de klimaatbeweging, onder andere bij JMA (de jongerenafdeling van Milieudefensie) en Extinction Rebellion. Daarvóór maakte ik me ook zorgen over het milieu. Maar door de ‘fair future training’ van JMA ben ik me nog bewuster geworden van de gevolgen van klimaatverandering.

En ik weet nu beter wat ik eraan kan doen! We moeten het systeem veranderen, én onze eigen manier van leven. Ik heb dit jaar  onder andere meegedaan aan de spijbelacties voor het klimaat, maar ben bijvoorbeeld ook zelf overgestapt naar een duurzame bank. Dat is niet ingewikkeld, maar je kunt er echt een verschil mee maken.

Soms vraag ik me af wat de impact is van wat ik doe. Maar gelukkig sluiten steeds meer mensen zich aan bij de klimaatbeweging. Dat is ook nodig want er moet echt veel veranderen, en heel snel. Ik kom als vluchteling uit Iran, heb
veel meegemaakt en veel mensen ontmoet met grote problemen. Natuurlijk wil ik dat oorlogen stoppen. Maar we hebben nu te kampen met een probleem dat nog veel groter is dan oorlog. Bovendien: voor klimaatverandering kun je niet vluchten.'

Maxime Schriek, psycholoog, Amsterdam

Maxime2.JPG'Ik laat zien dat duurzaam leven leuk is.'

'Toen ik jonger was, stond ik totaal niet stil bij de verhalen achter spullen die ik kocht, of het eten op mijn bord. De laatste jaren zet ik steeds meer vraagtekens. Waarom moet het altijd méér, duurder, beter? Ik besef dat we dat moeten veranderen, willen toekomstige generaties nog fijn kunnen leven.

Maar vanuit mijn studie psychologie weet ik hoe sterk gewoontes zijn. Veranderen is lastig. Forceren werkt niet, maar je kunt het mensen wél makkelijker maken. Dus dat probeer ik te doen. Zo was het voor mij niet zo moeilijk om vegetariër te worden. Ik houd van koken en varieerde altijd al veel met eten. Voor mensen die elke dag aardappels/vlees/groente gewend zijn, is het veel lastiger. Ik kook dan een keer lekker vegetarisch voor ze. Om te laten zien dat het helemaal niet zo ingewikkeld is. En heel lekker natuurlijk! Op die manier kan ik als individu impact maken.

Ik laat ook graag zien dat duurzaam leven leuk kan zijn. Voor kleding ga ik bijvoorbeeld niet meer naar de H&M; ik ruil kleren, ga naar duurzame winkels, of naar de tweedehandswinkel. En daar vind ik dan soms echt hele mooie, aparte kleren. Ik ga in gesprek met vrienden en kennissen over hoe ik dingen aanpak, deel nieuwe ideeën en probeer mensen op die manier mee te nemen en te helpen om duurzamer te leven. In mijn vriendengroep lukt dat al aardig. Het zijn wellicht niet de grootste veranderingen die ik op deze manier teweeg breng, maar ik zie wel dat steeds meer mensen zich bewust worden van het belang van duurzaamheid. Dat geeft mij de inspiratie om steeds een stapje verder te zetten.'

 

Zij doen al mee

Als psycholoog weet ik dat veranderen voor de meeste mensen lastig is. Routines omgooien in je leven gaat meestal moeizaam en traag. Toch is het belangrijk dat we nu, allemaal, veranderen. Om de wereld ook leefbaar te houden voor de mensen ná ons. Forceren werkt niet, daarom probeer ik anderen vooral te helpen. Door te laten zien dat duurzaam leven niet zo ingewikkeld is als het lijkt. En dat het heel leuk kan zijn!
'Ik wil mijn steentje bijdragen, daarom heb ik me aangesloten bij Milieudefensie om mee te doen. Ik merk door in gesprek te gaan met mensen dat iedereen wel een andere mening heeft over thema's als klimaatverandering. Veel mensen zijn bezorgd. Het is belangrijk om naar elkaar te luisteren.'
Sinds een jaar ben ik actief in de klimaatbeweging, onder meer bij JMA, de jongerenafdeling van Milieudefensie. Je werkt daar samen met mensen van heel diverse achtergronden: Milieudefensie brengt allerlei doelgroepen bij elkaar om samen klimaatverandering tegen te gaan. Je krijgt er de ruimte om zelf je eigen rol te vinden in die beweging. Dat vind ik mooi. Ik voel me thuis bij Milieudefensie.
'Het geeft me een goed gevoel hier aan mee te doen, en ik wil dat meer mensen zich bewuster worden van milieuproblematiek. Ik ben heel enthousiast over deze aanpak, omdat ik het belangrijk vind echt een goed gesprek aan te gaan. Door met elkaar van gedachten te wisselen ga je nadenken en krijg je nieuwe ideeën, die de eerste stap kunnen zijn naar anders handelen.'
Loading...