Probleem en Oplossing

Luchtvervuiling is een van de grotere gezondheidsproblemen in Nederland. Verkeer is een belangrijke veroorzaker van de slechte luchtkwaliteit. Er zijn echter tal van mogelijke maatregelen om dit tegen te gaan.
04 maart 2011 11 mei 2012
Einde aan het fossiele scootertijdperk!

Einde aan het fossiele scootertijdperk!

Steeds vaker sta je als fietser bij het stoplicht te wachten in de stinkende walmen van de scooter voor je. Sinds 2007 is het totaal aantal scooters met bijna 60% gestegen. Maar Milieudefensie vindt fossiele scooters niet meer van deze tijd. Ze stoten enorm veel schadelijke stoffen uit en zorgen voor veel onveilige verkeerssituaties en overlast. Recentelijk bleek ook dat fabrikanten sjoemelen met de uitstoottests; ze brengen scooters op de markt die vele malen meer vervuilen dan de modellen die zij aanleveren voor de tests. Hoogste tijd om het einde van het fossiele scootertijdperk in te luiden.

Lees verder...

Oplossingen voor gezonde lucht

Oplossingen voor gezonde lucht

Minder én schoner verkeer. Dat is de belangrijkste oplossing voor gezondere lucht. Om dit te bereiken is niet één zaligmakende maatregel voorhanden. Maar met een combinatie kunnen we een heel eind komen. Aan oplossingen is geen gebrek.

Lees verder...

Rechtszaak voor gezonde lucht

Rechtszaak voor gezonde lucht

Samen met bewoners eisen we dat de Nederlandse staat zorgt voor gezonde lucht. De gezondheid van burgers loopt ernstige schade op, omdat de staat te weinig doet aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Daarmee wordt het grondrecht op gezondheid geschonden en overtreedt Nederland de Europese luchtkwaliteitswet. Milieudefensie klaagt de Nederlandse staat aan, zodat we allemaal zo snel mogelijk gezonde lucht kunnen inademen.

Lees verder...

Ultrafijnstof en Rochelroutes

Ultrafijnstof en Rochelroutes

In september en oktober 2013 hebben bezorgde bewoners op verschillende plekken in het land de luchtvervuiling tijdens hun fietstocht door de stad gemeten. Bij deze zogenaamde 'rochelroutes' is specifiek gekeken naar de concentraties ultrafijnstof. Uit de meetresultaten blijkt dat deelnemers in het verkeer continu worden blootgesteld aan hoge concentraties van het zeer ongezonde ultrafijnstof.

Lees verder...

Kort geding: We eisen nu gezonde lucht

Kort geding: We eisen nu gezonde lucht

Onze rechtszaak voor gezonde lucht dreigt te verzanden in een eindeloze procedure. Ondertussen ademen wij in Nederland dag in dag uit ongezonde lucht in. Dit is onacceptabel. Donderdag 11 mei 2017 lanceerden wij de crowdfunding voor een kort geding om NU maatregelen te eisen van de Nederlandse Staat. De € 9.500 euro die daarvoor nodig was is in een record-tempo opgehaald. We willen iedereen die meegedaan heeft heel hartelijk danken.

Lees verder...

Film: Luchtvervuiling en gezondheid in Schoner Nederland van RTL4

Juni 2015 - Het RTL4-programma Schoner Nederland besteedt aandacht aan het onderwerp luchtvervuiling en gezondheid. In dit item vertelt Florien, bewoonster aan de Amsterdamse Wibautstraat over haar zorgen over de gezondheid van haar kinderen. Anne Knol, campagneleider mobiliteit en specialist op het onderwerp verkeer en gezondheid, vertelt over de gevolgen van het leven in vervuilde lucht.

Lees verder...

Smogplan

Smogplan

Nog steeds wordt Nederland elk jaar getroffen door perioden met smog: grote hoeveelheden schadelijke luchtvervuiling die vaak enkele dagen lang als een dikke deken boven het land blijft hangen. Mensen die normaal gezond zijn krijgen last van hun luchtwegen. Gevoelige groepen, zoals mensen met luchtwegaandoeningen, moeten hun activiteiten beperken of hun medicatie opvoeren. Tijdens en net na flinke smog laten de overlijdensstatistieken een piek zien. Het is hard nodig dat de overheid maatregelen neemt om smog te voorkomen en om mensen beter te waarschuwen als er toch smog ontstaat. In dit document geeft Milieudefensie aan welke maatregelen in een landelijk smogplan moeten worden opgenomen.

Lees verder...

Dieselgate: 12 dingen die Nederland kan doen

Dieselgate: 12 dingen die Nederland kan doen

Gesjoemel met software, auto's die in de praktijk veel meer uitstoten dan op papier, en de gigantische vinger van de autolobby in het luchtkwaliteitsbeleid. Wat kan Nederland daaraan doen? Het gaat tenslotte om Europese regels en ons land kent geen auto-industrie van enig formaat. Toch kan ook Nederland iets doen aan al die auto's die hier rondrijden en de lucht veel meer vervuilen dan afgesproken. Milieudefensie heeft een 12-puntenplan opgesteld waarmee het Rijk stappen kan nemen tegen de vervuilende auto-industrie en de lucht in Nederland een stukje gezonder kan maken.

Lees verder...

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is het programma waarmee de overheid de bouwsector vrij baan geeft inzake luchtkwaliteit. Hoewel de naam van het programma anders doet vermoeden, bevat het NSL geen effectieve maatregelen om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. Maar het plan zorgt er wel voor dat de bestaande rechtsbescherming voor luchtkwaliteit zal verdwijnen.

Lees verder...

Wat kun je zelf doen?

Wat kun je zelf doen?

Er zijn veel manieren om je eigen bijdrage aan vieze lucht te verminderen. Ook kun je er voor zorgen dat je op bepaalde momenten minder last hebt van luchtvervuiling. We zetten er een paar op een rij.

Lees verder...

Houtstook

Houtstook

Houtrook is een substantiële bron van luchtvervuiling en schaadt de gezondheid. De rechtszaak die Milieudefensie voert op het gebied van luchtvervuiling kan – bij een positieve uitkomst - aanknopingspunten bieden (voor andere partijen of burgers) om meer maatregelen te eisen om houtrook aan te pakken. Zowel vanuit klimaat als vanuit gezondheidsperspectief moet het stoken van hout schoner en minder gebeuren.

Lees verder...