Lokaal

Milieudefensie Purmerend e.o.

Milieudefensie Purmerend e.o.

26 mei 2014

Bij Milieudefensie Purmerend e.o. zijn we in totaal met zes actieve leden. Daarbij zijn er zo'n 65 mensen die op een of andere manier een functie bekleden of actief zijn met onder meer "Red het Beusebos", het Repair cafe, de Boomgaard Groenewoud, en energiecoöperatie Opgewekt in Purmerend. Tussendoor bezoekt de afdeling veel fractievergaderingen van de gemeente Purmerend en spreekt daar in over milieuonderwerpen. Ook volgt zij seminars waarbij vooral de belangstelling uitgaat naar zaken aangaande milieuwetgeving, energiebesparing en warmte.

Contact

Wil je met met ons meedoen?

Mail naar en wij nemen contact met je op.

Onze plannen voor 2018

 • Bijeenkomst op 7 maart i.s.m. de Fietsersbond en het Longfonds in het kader van de Gemeenteraadsverkiezingen. Thema: Purmerend, schone lucht, groene stad. Informatie en debat met lokale politici.
 • Uitreiking prijs aan groenste partijprogramma.
 • Metingen van luchtkwaliteit op diverse plaatsen in Purmerend, analyse en voorstel tot gemeentelijk beleidsmaatregelen. Doel: schonere lucht, auto’s uit het stadscentrum weren.
 • Discussie voeren over fietspad Purmerend-Amsterdam.
 • Beinvloeden gemeentelijk beleid om het Beusebos te behouden door ondersteuning stichting Vrienden van het Beusebos. Bijeenkomsten in het Beusebos, inspreken in raadsfracties en commissies, publieksgerichte informatie in pers, op beurzen e.d.
 • Deelname aan de regionale duurzaamheidsbeurs in april 2018.
 • Organisatie en deelname aan de jaarlijkse decemberbijeenkomst met alle actieve mensen in duurzaamheid, groen, milieu. Uitwisseling en, netwerken.
 • Organiseren en uitvoeren energiecursussen voor bewoners Purmerend.
 • Ondersteuning en deelname aan organisatie “Opgewekt in Purmerend”, “Zon op Purmerend” en andere initiatieven. Tot stand brengen van lokaal opgewekte schone energie.

    
Onze activiteiten in 2014-2018

 • We hebben het Repaircafé uitgebreid en verzelfstandigd. Hergebruik, reparatie en recyclen van apparaten, meubels, lampen, kleding door vrijwilligers.
 • Boomgaard Groenewoud opgericht en verzelfstandigd. 30 vrijwilligers onderhouden een oude fruitboomgaard, geven cursussen en informatie over snoeien e.d.
 • Opgewekt in Purmerend opgericht en Zon op Stadhuis Purmerend.
 • Inbreng in gemeentelijk beleid rondom de GR-verkiezingen: in 2014 analyse van partijprogramma’s en uitreiking prijs voor de partij met het groenste programma (toen de Stadspartij).
 • Oprichting Bomengroep met 12 inwoners, verdeeld over 5 wijken. Zij signaleren bomenkap in hun wijk. Een delegatie van 3 personen voeren regulier overleg met de afdeling groen van de gemeente.
 • Schaliegasbijeenkomst georganiseerd (Gem. Purmerend en Waterland nu schaliegasvrij).
 • Ledenjaarbijeenkomst gehouden.
 • Actie gevoerd voor Redt het Beusebos en de stichting Vrienden van het Beusebos mee opgericht.
 • Energiecursussen gegeven aan huurders i.s.m. de Woningbouwverenigingen.
 • Organisatie bijeenkomst met filmer Bromet over “zelfvoorzienend landschap”.  
 • Organisatie en deelname aan de jaarlijkse decemberbijeenkomst met alle actieve mensen in duurzaamheid, groen, milieu. Uitwisseling en, netwerken.