Lokaal

Milieudefensie Purmerend e.o.

Milieudefensie Purmerend e.o.

26 mei 2014

Bij Milieudefensie Purmerend e.o. zijn we in totaal met zes actieve leden. Daarbij zijn er zo'n 65 mensen die op een of andere manier een functie bekleden of actief zijn met onder meer "Red het Beusebos", het Repair cafe, de Boomgaard Groenewoud, en energiecoöperatie Opgewekt in Purmerend. Tussendoor bezoekt de afdeling veel fractievergaderingen van de gemeente Purmerend en spreekt daar in over milieuonderwerpen. Ook volgt zij seminars waarbij vooral de belangstelling uitgaat naar zaken aangaande milieuwetgeving, energiebesparing en warmte.

Contact

Wil je met met ons meedoen?

Mail naar en wij nemen contact met je op.

Onze plannen voor 2015

 • Contactbijeenkomst met boeren organiseren
 • Verder met de inmiddels opgerichte klankbordgroep Beusebos
 • Bijeenkomst organiseren voor leden rondom een specifiek thema (voedsel?)
 • Samen met Opgewekt in Purmerend een energiecafé houden
 • Crowdfunding voor een bepaald onderwerp (Olifantsgras ?)
 • Afval heeft onze flinke aandacht
 • Meer aandacht voor bomen en groen

Onze activiteiten in 2014

 • We hebben het Repaircafé uitgebreid en verzelfstandigd
 • Boomgaard Groenewoud opgericht en verzelfstandigd
 • Schaliegasbijeenkomst georganiseerd (Gem. Purmerend en Waterland nu schaliegasvrij)
 • Ledenjaarbijeenkomst gehouden
 • Actie gevoerd voor Redt het Beusebos 

Archief

Onze activiteiten in 2013

 • De afdeling heeft het afgelopen jaar een milieufietstocht georganiseerd met als motto “een tandje erbij voor het milieu” waarbij zij samen met de lokale politici uit Purmerend  de afvalverwerking, de stadsverwarming, een leverancier van zonnepanelen en een ecologische woonwijk bezochten. Het initiatief werd door de lokale politici goed ontvangen (en financieel door enkele partijen ondersteund). Doel was meer besef te kweken bij bestuurders en belangstellenden aangaan het milieu en daarvoor ideeën opdoen.
 • Na het nodige gelobby en het uitoefenen van de nodige druk zag in 2011 eindelijk (na jaren) een nieuw milieubeleidsplan het licht. De afdeling zag diverse van haar punten in het milieubeleidsplan opgenomen al bleef een milieuwerkplan tot op heden uit. Domper was dat de financiële inbreng om zaken tot stand te kunnen brengen marginaal was en is. De afdeling heeft in alles de indruk dat deze Stadsverwarming (25.000 aansluitingen) met als groot aandeelhouder de gemeente zelf, over al haar milieu-beslissingen en besluiten een negatieve slagschaduw werpt. Een stadsverwarmingsbedrijf dat weliswaar goed bijdraagt aan gunstige Co2 uitstoot maar verder in alles een voortdurend “schip van bijleg” is en daardoor allerlei andere goede initiatieven en voorstellen “uit de markt” drukt.

Onze plannen voor 2012

 • De gemeente Purmerend zien te overtuigen dat zij (i.v.m. de Stadsverwarming) aansluiting moet zoeken met nabijgelegen afvalverwerkingsbedrijven die warmte opwekken uit bio afval. Aansluiting zoeken bij de door de lokale politiek in het leven geroepen kopgroep die plannen moet ontwikkelen voor meer bewust omgaan met energie,  initiatieven  moet ontwikkelen aangaande de energietransitie en het duurzaamheidsbesef  in  Purmerend moet bevorderen. Vooruitlopend daarop wil de afdeling (zeker gezien de minimale financiële speelruimte die er is) in maart beginnen met een poging een initiatief van de grond te tillen al la “Zon op Noord” (coöperatie in Amsterdam Noord van bewoners met zonnepanelen die op daken van overheids- en semi-overheidsgebouwen geplaatst zijn).  Ook hiervoor gaat zij een fietstocht organiseren naar Amsterdam Noord om de politiek warm te krijgen zodat platte daken van scholen en bibliotheken ter beschikking worden gesteld.
 • De afdeling wil door gaan met lobbyen om het besef in Purmerend wakker te maken dat zij (de politiek) veel geld laten liggen op provinciaal, landelijk en semi-overheidsniveau als het gaat om gebruik maken van subsidies voor zonnepanelen en andere duurzame initiatieven en ontwikkelingen.
 • Verder vindt de afdeling dat zij teveel in de anonimiteit opereert en wil zijn meer gebruik maken van de sociale media als Hyves, Facebook en Twitter. Ook wil zij een (e-mail) nieuwsbrief gaan uitgeven die aan sympathisanten en leden gestuurd zal worden.