english

Weer, klimaat, milieu... Wat is het verschil?

In Nederland hebben we een zeeklimaat. Daardoor zijn de winters zacht en de zomers koel. Tenminste, dat was zo. Want ons klimaat verandert en dat heeft invloed op ons weer. Weer, klimaat... Wat is het verschil? En wat heeft milieu met klimaat te maken? Ik leg het uit.

Het verschil tussen weer en klimaat

Het klimaat gaat over de lange termijn. Het weer gaat over vandaag of morgen. Het weer is grillig en maar een paar dagen vooruit te voorspellen. In het klimaat zijn patronen zichtbaar. Zoals de hete zomers van de afgelopen 10 jaar. Die waren warmer dan de 10 zomers daarvoor. 

Soms is het ene jaar iets kouder dan het andere. Kijk je naar een reeks van jaren, dan zie je dat de temperatuur steeds meer en steeds sneller stijgt. Het klimaat verandert. En dat heeft invloed op ons weer. Het wordt droger en heter, maar we hebben ook te maken met wateroverlast door hevige stortbuien. Ons weer wordt extremer. Dat komt vooral omdat wij met zijn allen zoveel olie, kolen en gas gebruiken en zo ontzettend veel vlees eten. Daardoor komen er steeds meer broeikasgassen in de lucht en warmt de aarde op.

Meer informatie over de oorzaken, gevolgen en oplossingen van klimaatverandering lees je hier. 

Het verschil tussen milieu en klimaat

Het milieu gaat over de grond, de lucht en het water. Dus over de leefomgeving van planten, dieren en mensen. Als de leefomgeving vervuild wordt, loopt de gezondheid van mensen, dieren en de natuur gevaar. 

Het broeikaseffect is belangrijk voor het klimaat op aarde. Broeikasgassen, zoals CO₂ en methaan, zorgen ervoor dat de warmte op aarde wordt vastgehouden. Dat is op zichzelf goed en belangrijk, omdat het anders te koud zou zijn om hier goed te leven. Maar nu pompen wij mensen veel te veel broeikasgassen de lucht in. Dat heeft het broeikaseffect enorm versterkt. Daardoor warmt de aarde steeds verder op en verandert het klimaat. 

Tientallen miljoenen jaren geleden was het ook warm. Zelfs nog warmer dan nu. Maar zo snel als de aarde nu opwarmt, is nog nooit eerder gebeurd. Help ons klimaatverandering te stoppen. Het moment is nu.

Bekijk in dit filmpje van de Vlaamse televisie (VRT) de verschillen tussen klimaatproblemen en milieuproblemen: 

Raakvlakken tussen milieu en klimaat

Hoewel milieu en klimaat niet hetzelfde zijn, hebben ze vaak wel met elkaar te maken. Hieronder bespreken we 3 voorbeelden van problemen die zowel voor klimaatverandering als voor milieuvervuiling zorgen:

1. Auto’s en vliegtuigen

auto.jpg

Als je in een auto of vliegtuig stapt, worden fossiele brandstoffen verbrand. Denk aan benzine, diesel en kerosine. Bij die verbranding komt CO₂ vrij. Dit heeft invloed op het klimaat. Maar auto’s en vliegtuigen zorgen ook voor milieuvervuiling. Denk aan geluidshinder en luchtvervuiling. Het fijnstof dat vrijkomt heeft direct effect op de lucht in je omgeving en op je gezondheid.

Als we stoppen met olie, kolen en gas zorgt dat voor minder luchtvervuiling en voorkomen we verdere klimaatverandering.

2. Ons eten

RS1220_koe 220x220.jpgHet produceren van voedsel heeft invloed op het klimaat én op het milieu. We nemen vlees als voorbeeld. Koeien laten boeren en scheten (net als mensen, maar dan iets meer 😉). Daarbij komt er methaan vrij. Methaan is een sterk broeikasgas. We eten wereldwijd ontzettend veel vlees, dus samen zorgt dat voor veel broeikasgassen. Als we veel minder vlees eten of daar helemaal mee stoppen, is dat dus goed voor het klimaat.

De bio-industrie, de plek waar ons vlees vandaan komt, zorgt ook voor uitstoot van nitraat, fosfaat en ammoniak. Die stoffen vervuilen onze lucht, water en bodem. Oftewel het milieu.

3. Ontbossing

ontbossing.jpg

Wereldwijd worden er elke seconde 169 bomen gekapt in tropische bossen. Dat is slecht voor het klimaat. Bossen nemen CO₂ op en geven zuurstof af die wij inademen. Als we bomen kappen, komt de opgenomen CO₂ weer grotendeels in de lucht terecht.

Ontbossing zorgt ook dat de omgeving verandert. De bodem wordt armer, er ontstaat erosie (slijtage, afbraak) en er kunnen zelfs overstromingen ontstaan. Dieren en mensen die afhankelijk zijn van het bos verliezen hun dagelijks eten, drinken en onderdak.

Wat jij kan doen

Jij kan ons helpen klimaatverandering te stoppen. Teken de oproep aan de politiek. Nu gaat er ieder jaar 8 miljard euro van ons belastinggeld naar grote vervuilende bedrijven. Wij stellen voor dat geld te investeren in klimaatoplossingen. Dan kunnen we ernstige klimaatschade tegengaan en zorgen voor tienduizenden groene banen. Investeringen die goed zijn voor ons allemaal. Doe je mee?

Ja, ik teken de petitie

Word lid van Milieudefensie

Door lid te worden doe je echt iets aan klimaatverandering. Want je steunt de invloedrijkste klimaatorganisatie van Nederland. Dankzij ons moet Shell van de rechter stoppen met vervuilen, is er nu een Klimaatwet en komt er een CO2-heffing voor de industrie. En samen met jou zorgen we dat het volgende kabinet kiest voor eerlijk en ambitieus klimaatbeleid.

Loading...