Kunnen de Nederlandse dijken een superstorm aan?

Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel en neemt de kans op overstromingen door een storm toe. Ook zullen we vaker te maken krijgen met extreem weer, zoals de regen die voor overstromingen in Limburg zorgde in de zomer van 2021. Wij vragen ons af: hoe lang houden onze dijken ons nog droog?

Hoe is Nederland beschermd tegen watersnoodrampen?

OverstromingsrisicoRuim een kwart van Nederland ligt onder zeeniveau. En maar liefst 59% van het land kan overstromen door water uit de zee of rivieren. Om Nederland te beschermen tegen deze overstromingen, heeft ons land ruim 3.700 kilometer aan waterkeringen. Zonder deze keringen zouden grote gebieden van Nederland onderlopen met water. Waterkeringen zijn:

  • Dijken, zoals de Afsluitdijk
  • Dammen
  • Stuwen
  • Gemalen
  • Stormvloedkeringen, zoals de Oosterscheldekering en de Deltawerken
  • Duinen

Gebieden waar veel slachtoffers kunnen vallen door een overstroming, of waar de economische schade van een overstroming groot zou zijn, worden extra beschermd.
Hier zie je of jij tijdens een nieuwe watersnoodramp droge voeten houdt.

We lieten de klimaatplannen van 29 grote vervuilers onderzoeken. De resultaten staan in de Klimaatcrisis-Index. Het is alarmerend: alle bedrijven op de lijst scoren een onvoldoende. Ze doen allemaal veel te weinig om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Kijk voor meer informatie over de Klimaatcrisis-Index en wat jij kan doen om te helpen.

Hoe veilig zijn onze dijken? 

Op dit moment zijn Nederlanders dus goed beschermd tegen het water. Toch is de kans aanwezig dat wij in ons leven een extreme superstorm mee zullen maken. Daarom doet Rijkswaterstaat er alles aan om onze dijken en duinen te versterken. Zo proberen ze de volgende ramp voor te blijven. Maar wat als het mis gaat, bijvoorbeeld tijdens een extreem zware storm? 

Wanneer is een storm gevaarlijk?

Een storm is gevaarlijk als de gemiddelde windsnelheid boven de 103 km per uur uitkomt, dat is windkracht 11 en een zeer zware storm. Windstoten tot 130 km per uur, dit is orkaankracht, die plotseling opzetten zijn extreem gevaarlijk.  Het KNMI spreekt bij deze windkracht 11 of 12 over code rood. In het verkeer is het op de stukken waar de wind vrij spel heeft, zoals dijken of wegen in open velden, echt gevaarlijk. 

De impact van een zware storm of superstorm is vooral duidelijk in kustgebieden, omdat ze kunnen worden weggeblazen door harde wind. Bomen worden omver geblazen. Een zware storm kan kustgolven verhogen of zware regenval die overstromingen veroorzaken. In combinatie met springtij kan een zware storm verwoestend zijn. Een voorbeeld is de watersnoodramp in 1953.

Dat het de laatste tijd steeds vaker harder waait, heeft te maken met de versterkte klimaatverandering. Gevolg is regelmatig onstuimig weer en meer storm.

Wat is een superstorm?
Volgens het KNMI kan een superstorm ontstaan tijdens zeer uitzonderlijke omstandigheden, waarbij 2 stormdepressies samenvloeien tot 1 superstorm. Superstormen worden gekenmerkt door ongekende windsnelheden van wel 170 km per uur en zeer extreme neerslag. Dit levert een risico op voor onze dijken. De opwarming van de Aarde vergroot de kans op deze superstormen.

Als de dijken breken: de gevolgen

De Nederlandse dramaserie Als de dijken breken laat zien wat er kan gebeuren na een tweede watersnoodramp. De kuststreken van Nederland en België lopen onder water. Delen van West-Vlaanderen worden geëvacueerd en ook de Nederlandse regering waarschuwt de randstad voor het water. Maar de evacuatie verloopt chaotisch en snelwegen lopen muurvast.

Het gevolg? In Nederland verdrinken 25.000 mensen en meer dan 100.000 mensen worden vermist. De levens van nog veel meer mensen zullen nooit meer hetzelfde zijn.

Dat dit een dramaserie is, betekent niet dat dit niet zou kunnen gebeuren. Hoeveel schade een tweede watersnoodramp zal veroorzaken, valt moeilijk te voorspellen. Maar 1 ding is zeker. Deze serie laat ons zien hoe vernietigend de kracht van water kan zijn.

Watersnoodramp Limburg: overstromingen en de link met klimaatverandering
In Nederland hebben we een zeeklimaat. Daardoor zijn de winters zacht en de zomers koel. Tenminste, dat was zo. Want ons klimaat verandert en dat heeft invloed op ons weer. In juli 2021 brak de watersnood in Limburg, België en Duitsland records qua neerslag, afvoer en schade.  Lees hier alles over het verschil tussen weer en klimaat en de link tussen de watersnoodramp in Limburg en klimaatverandering.

 

Het water komt: een waarschuwing

Door de opwarming van de aarde smelten de ijskappen steeds sneller. De kans op extreem weer wordt groter en de zeespiegel stijgt. Een nieuwe watersnoodramp is dus niet ondenkbaar. De meest recente klimaatmodellen voorspellen voor eind deze eeuw een mogelijke zeespiegelstijging van 100 tot 180 cm. Kunnen de Deltawerken Nederland dan nog beschermen tegen het water? Bij de aanleg daarvan werd immers rekening gehouden met een stijging van slechts 40 cm.

Rutger Bregman, bekend van de Correspondent, stuurde een open brief aan alle Nederlanders: Het water komt. Daarin doet hij een oproep voor een nieuw Deltaplan. Groter en ambitieuzer dan ooit. Alleen met zo'n plan zorgen we ervoor dat onze (klein)kinderen Nederland niet prijs hoeven te geven aan het water. 

Grote vervuilers, kom met een klimaatplan

De boodschap van Rutger Bregman is helder: Nederland staat aan de vooravond van de grootste verbouwing ooit. Dit gaat over dijken, windmolens, huizen isoleren en CO2-uitstoot afbouwen. En bij deze verbouwing hebben we iedereen nodig.  

Grote bedrijven zijn verantwoordelijk voor heel veel uitstoot van broeikasgassen. Als zij in beweging komen dan kan het snel gaan met het aanpakken van klimaatverandering.  Het is tijd dat de grote vervuilers  laten zien hoe ze hun CO2-uitstoot zo snel mogelijk afbouwen. Want ze maken de wereld ziek. Alleen zo voorkomen we de ergste klimaatrampen nog. Samen zorgen we dat ze kiezen voor een gezonde bedrijfsvoering die wel houdbaar is.

Help ons een nieuwe Klimaatzaak winnen

Een beter milieu begint bij de grote vervuilers van Nederland. Daarom vroegen wij 30 grote bedrijven om hun klimaatplannen. Sommige bedrijven doen hun best. Maar de rest blijft doorgaan met vervuilen. We bereiden ons voor op een nieuwe Klimaatzaak tegen een grote vervuiler. Help je mee?

Loading...