english

Rutte: met deze 9 maatregelen pak je de klimaatcrisis echt aan

De stijging van de zeespiegel is “een bedreiging voor ons bestaan”. Dat zei Rutte vorige week bij de klimaattop in Madrid. En iedereen moet verantwoordelijkheid nemen om de klimaatcrisis aan te pakken. Toch doet Nederland zelf niet genoeg. Met deze 9 maatregelen kunnen we beginnen om de klimaatcrisis écht aan te pakken.

1. Stoot minimaal 15% minder broeikasgassen uit per jaar vanaf 2020

De opwarming van de aarde moet onder de 1,5°C blijven. Dat hebben we afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs. Dat betekent wereldwijd jaarlijks 7,6% minder uitstoot van broeikasgassen. Landen zoals Nederland kunnen daarin voorop lopen door zich echt in te zetten voor het jaarlijks doel: 15% minder uitstoot van broeikasgassen.

2. Zet mensenrechten centraal

Het belang van mensenrechten in het klimaatakkoord staat onder druk. Landen zoals China, Brazilië en Saudi Arabië vinden niet dat mensenrechten thuishoren in het klimaatakkoord. Wij zeggen: Nederland, zet mensenrechten centraal. Dat betekent ook een eerlijk omschakelen naar groene energie, zodat groene oplossingen en duurzame energie beschikbaar zijn voor iedereen. De omschakeling naar groene energie mag niet ten koste gaan van lokale gemeenschappen. In het bijzonder kwetsbare groepen in armere landen en vrouwenrechten.

3. Stop fossiele subsidies

Wereldwijd geven landen jaarlijks meer dan 500 miljard dollar uit aan fossiele subsidies. De Nederlandse steun aan de fossiele sector bedraagt ongeveer €7,6 miljard per jaar. Tegelijk investeren we maar 1,1 miljard in duurzame energie. Terwijl in het klimaatakkoord juist is afgesproken dat subsidies en investeringen in overeenstemming moeten zijn met de klimaatdoelen. Het is tijd dat de Nederlandse regering dit geld gaat investeren in groene energie en een eerlijke omschakeling.

RS65595_akklimmaatmars spandoek copy.jpg

4. Stop gebruik van CO2-emissiemarkten

Wat is een emissiemarkt?
Emissiemarkten zijn een marktinstrument met als doel de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Afhankelijk van de afspraken over CO2-uitstoot wordt een aantal emissierechten uitgegeven. Bedrijven en landen krijgen een aantal gratis emissierecht. Stoten ze meer uit dan die rechten, kunnen ze of nieuwe rechten bijkopen, of maatregelen nemen om de uitstoot terug te dringen. Tot nu toe heeft het uitgeven van emissierechten nog niet geleid tot een afname van CO2-uitstoot.

Tijdens de klimaattop in Madrid wordt er onderhandeld over regels voor emissiemarkten binnen het klimaatakkoord van Parijs. De Europese Unie ziet gelukkig af van een wereldwijde emissiemarkt. Dat zou namelijk betekenen dat er nog meer emissierechten te koop zijn. Grote vervuilende bedrijven kunnen deze kopen en zo gewoon door blijven gaan met het uitstoten van broeikasgassen. Als Nederland zich inzet om te voorkomen dat er een internationale handel in emissierechten komt, dan kunnen we de CO2-uitstoot echt terugdringen.

5. Samen eerlijk om

Als we de klimaatdoelen willen halen, is het nodig dat we vliegensvlug overstappen naar duurzame energie. Zonder dat we de kloof tussen arm en rijk verder vergroten. Dat kan. Met eerlijke klimaatoplossingen in Nederland én in het buitenland. Bijvoorbeeld door mensen die hun baan dreigen te verliezen om te scholen. En door te voorkomen dat lokale gemeenschappen en de natuur niet worden uitgebuit door grote bedrijven. Om dat op te nemen in het klimaatakkoord is een goede eerste stap.

6. Pak uitstoot en investeringen van grote vervuilers aan

Uit een nieuw rapport blijkt dat Shell de komende 5 jaar het meeste geld zal investeren in fossiele energie. Deze investeringen staan haaks op de klimaatdoelen. Want om die te halen zullen we fossiele energie juist moeten afbouwen. Nederlandse regering: zorg ervoor dat Nederlandse bedrijven het behalen van de klimaatdoelen niet in de weg staan.

RS2093_DSC_5524.jpg

7. Zorg ervoor dat vervuilers thuisblijven

Wat heeft de fossiele industrie te zoeken op de klimaattop in Madrid? Dat vragen wij ons ook af. Toch wemelt het er van de lobbyisten in dienst van de fossiele industrie. Bedrijven die blijven investeren in fossiele energie als olie, kolen en gas hebben niets te zoeken bij de klimaatonderhandelingen. Want zij brengen het klimaatakkoord in gevaar. Blijven zij thuis, dan zijn er ook meer plekken voor NGO's en mensen uit het mondiale Zuiden die nu al getroffen worden door klimaatverandering op de klimaattop. Win win! Dus Nederland, spreek je hiertegen uit bij de VN!

8. Verhoog de klimaatfinanciering

Welvarende landen hebben beloofd om lage-inkomenslanden financieel te steunen. Met behulp van deze klimaatfinanciering kunnen zij zich wapenen tegen de ergste gevolgen van klimaatverandering. En kunnen ze beginnen met het nemen van echte maatregelen. Helaas komen welvarende landen hun beloftes niet na en blijft de pot leeg. Hier hebben vooral de meest kwetsbare mensen last van. Vrouwenrechten en gendergelijkheid staan onder druk omdat er niet voldoende klimaatgeld beschikbaar is. Dat is onacceptabel. Als Nederland jaarlijks 2 miljard euro zou bijdragen, geven we het goede voorbeeld en zullen andere welvarende landen hopelijk volgen.

9. Zet lucht- en scheepvaart in het klimaatakkoord

De lucht- en scheepvaart behoren tot de meest vervuilende industrieën. In de komende jaren gaat de uitstoot van vliegtuigen en transportschepen alleen maar toenemen. Toch wordt deze industrie nog niet aan banden gelegd in het Nederlandse klimaatplan. Hoog tijd dat daar verandering in komt.

Minster Kaag en Wiebes nemen brief in ontvangst

Bovenstaande punten zijn opgenomen in een brief aan minister Kaag en Wiebes. Deze brief is ondertekend door Jongeren Milieu Actief, Youth 4 Climate, Milieudefensie, BothEnds, WECF (Women Engage for a Common Future) en Gender Concerns International. Lees de hele brief die tijdens de COP25 in Madrid in ontvangst is genomen door minister Kaag en Wiebes.

Download de brief

Hier gaan we voor: klimaat op 1 in het regeerakkoord

We hebben nog 9 jaar om te voorkomen dat de klimaatcrisis uit de hand loopt. De toekomst van onze kinderen staat op het spel. Het komt dus aan op het nieuwe kabinet. Daarom gaan we samen zorgen dat het klimaat op 1 staat bij de formatie. Doe je mee?

Loading...