english

Wij willen een eerlijk Klimaatakkoord

Milieudefensie beslist mee over het Nederlands Klimaatakkoord. Ons doel? Wij willen een eerlijk Klimaatakkoord. Zodat alle Nederlanders mee kunnen doen en klimaatverandering zo snel mogelijk stopt.

Wat is het Nederlands Klimaatakkoord?

Het klimaatakkoord van Parijs is een afspraak tussen bijna alle landen van de wereld om klimaatverandering te stoppen. Ook Nederland heeft het akkoord ondertekend. Daarom werkt de regering nu met allerlei partijen aan een Nederlands Klimaatakkoord. Daarin worden onder andere afspraken gemaakt over energie, voedsel en verkeer. Aan tafel zitten: overheden, werkgevers en vakbonden, en milieuorganisaties zoals Milieudefensie. Die spreken samen af hoe we de doelen van Parijs hier in Nederland kunnen halen.

Wat is een eerlijk Klimaatakkoord?

Ook Milieudefensie zit aan tafel bij het opstellen van het Klimaatakkoord. Ons doel? Een eerlijk Klimaatakkoord. Maar wat is dat?

Als Nederlanders denken we natuurlijk allereerst aan de kosten. Duurzame alternatieven zoals zonnepanelen, isolatie en bijvoorbeeld een warmtepomp kosten veel geld. Niet iedereen kan dat betalen. Daarom moeten we die kosten eerlijk verdelen tussen bedrijven en burgers, rijk en arm, hoog- en laagopgeleid, woningbezitters en huurders. Dat kan best als de vervuiler betaalt. Maar grote, vervuilende bedrijven betalen nu bijna niets. Dat moet veranderen. Als het aan Milieudefensie ligt, gaan zij meer betalen.

Maar een eerlijk Klimaatakkoord gaat niet alleen over kosten. Het gaat ook over het betrekken van mensen. Laat mensen meedenken en meebeslissen over hoe hun omgeving en hun wijk duurzaam wordt. Plaats mensen niet voor het blok. Dat is in de eerste plaats een opdracht voor gemeenten en bijvoorbeeld woningbouwcorporaties. Als mensen betrokken worden, wordt het klimaat iets van ons allemaal.

Het klimaat is van ons allemaal

Het Nederlands Klimaatakkoord heeft gevolgen voor jouw dagelijks leven. De beslissingen die nu genomen worden, hebben gevolgen voor hoe jij je straks verplaatst, voor wat je op tafel zet en hoe je je huis verwarmt en verlicht. Niet alleen in de toekomst, maar nú. Want het gaat razendsnel.

Het klimaat gaat ons allemaal aan. Het gaat over de wereld waarin onze kinderen en kleinkinderen opgroeien. Daarom is een eerlijk Klimaatakkoord zo belangrijk.

Wil je meer weten?

Loading...