8 x bewijs dat Shell zich niet aan het klimaatakkoord houdt

Samen met 17.000 mede-eisers zijn we dit jaar een rechtszaak gestart tegen Shell. We eisen dat Shell, als 1 van de grootste vervuilers ter wereld, stopt met het veroorzaken van klimaatverandering. Op 13 november ontvingen wij de reactie van Shell op onze dagvaarding. Shell zegt daarin dat het al veel doet om klimaatverandering tegen te gaan. Wij zetten 8 punten voor je op een rij waaruit compleet het tegenovergestelde blijkt.

1. Shell boort alleen maar meer olie en gas op

In zijn reactie zegt Shell:
De wereld heeft een schoner energiesysteem nodig om klimaatverandering tegen te gaan.

Maar ondertussen blijft Shell boren naar olie en gas. Een paar weken geleden werd bekend dat Shells olie- en gasproductie de komende 10 jaar met 38% zal groeien.

2. Shell investeert miljarden in fossiel

In zijn reactie zegt Shell :
Shell heeft miljarden dollars geïnvesteerd in een reeks koolstofarme technologieën, van biobrandstoffen, waterstof en windenergie tot het opladen van elektrische voertuigen en slimme oplossingen voor de opslag van energie.

Maar wat Shell hier verzwijgt is dat dit maar een klein deel is van het totaal aan investeringen dat Shell doet. Shell is van plan de komende jaren tot 35 miljard per jaar te investeren, waarvan slechts 2-3 miljard naar duurzamere projecten zal gaan. Het overgrote deel gaat dus naar olie en gas. Die investeringen kunnen oplopen tot 149 miljard in de komende 10 jaar.

3. Shell hoort bij grootste vervuilers ter wereld

Shell staat op nummer 7 in de lijst van bedrijven met de grootste historische CO2-uitstoot. Shells producten zijn verantwoordelijk voor 2,36% van de wereldwijde CO2- en methaanuitstoot tussen 1965 en 2017. Shell speelt dus een grote rol in de opwarming van onze aarde.

Driekwart van de Nederlanders wil dat het bedrijfsleven meer doet om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Wat vind jij? Geef je mening en vul de enquête in op operatieklimaat.nl

Geef je mening

bal inolie 3.JPG

4. Shell kent de ernst van de klimaatproblematiek al jaren, maar doet niets

In 1986 waarschuwde Shell intern al dat delen van de aarde onbewoonbaar kunnen worden door klimaatverandering. In de jaren 90 ging Shell tijdelijk een duurzamere koers varen. Dat was echter van korte duur. Sindsdien investeert Shell in de meest vervuilende energievormen, als teerzanden, schaliegas en noordpoololie. Shell zegt in zijn reactie dat het heus niet de enige was die afwist van de klimaatproblematiek.

5. Shell beperkt de keuze van de consument tot olie en gas

Shell zegt dat de vraag naar energie zal blijven stijgen en het daarom "geen andere keus heeft dan te investeren in olie". Shell stelt dat het pas kan veranderen als de consument niet langer naar olie en gas vraagt. Maar mensen vragen niet om olie en gas. Ze vragen om een warm huis. Of om een manier om van A naar B te komen. Door miljarden te investeren in vervuilende brandstoffen en door een hele actieve lobby bepaalt Shell echter, welke keuzes consumenten kunnen maken.

6. Shell moet blijven boren anders loopt de aandeelhouder weg

In een recent interview met Reuters zegt Shell baas Ben van Beurden dat hij bang is dat aandeelhouders zullen weglopen bij Shell. En die angst is heel reëel, maar alleen als Shell blijft investeren in olie en gas en niet overstapt naar duurzaam.
Veel van die investeringen betalen zich namelijk pas over 50 jaar terug. Als overheden vanwege het klimaat besluiten dat deze olie- en gasreserves in de grond moeten blijven, zijn Shell en zijn aandeelhouders een groot deel van hun geld kwijt.

shell_versus_climate_change_2883465.jpg


7. Shell gokt op onbewezen en onwenselijke technologieën


Shell denkt dat het kan blijven boren naar olie en gas omdat het gokt op technologieën die in de toekomst CO2 weer uit de lucht kunnen halen. Klimaatwetenschappers waarschuwen dat deze technologieën risicovol en op grote schaal onbewezen zijn. In de Urgenda zaak concludeerde het Hof ook al dat het weinig realistisch is dat deze de klimaatcrisis kunnen oplossen.

8. Shell in zee met Trump en Bolsonaro

Shell investeert een groot deel van zijn geld in projecten in Amerika en Brazilië. Trump is een grote ontkenner van klimaatverandering en heeft zich teruggetrokken uit het klimaatakkoord. De president van Brazilië, Bolsonaro, brandt grote delen van de Amazone plat wat ernstige gevolgen heeft voor het klimaat. Als je in de media beweert het klimaatakkoord te omarmen, dan is in zee gaan met dit soort leiders out of the question.

Hoe verder

Het mag duidelijk zijn: Shell heeft niet de intentie om aan onze eisen te voldoen. Advocaat Roger Cox gaat de juridische reactie van Shell, het 272 pagina's tellende juridisch document, uitgebreid bestuderen. We komen in de loop van de maand met een uitgebreide reactie. Bekijk ons persbericht over de reactie en meer achtergrondinformatie.

Geef je mening

Nederland steekt nog steeds ruim twee keer zoveel subsidie in olie, kolen en gas als in duurzame energie. Wat vind jij daarvan? Geef je mening en vul de enquête in op operatieklimaat.nl.

 

Word mede-eiser in onze nieuwe Klimaatzaak tegen ING

Wij klagen ING aan in een baanbrekende nieuwe Klimaatzaak. Nooit eerder werd een bank in Nederland aangeklaagd omdat zijn klimaatbeleid tekortschiet. En jij kan meedoen. Sluit je aan bij deze nieuwe rechtszaak en word mede-eiser.

Loading...