english

Nieuwe plannen voor luchtkwaliteit moeten ambitieuzer

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven heeft nieuwe plannen gemaakt om onze luchtkwaliteit te verbeteren. Dat deed ze nadat wij dit afdwongen via de rechter. In september wonnen wij namelijk het kort geding tegen de Nederlandse Staat voor het recht op gezonde lucht.

De plannen zijn niet voldoende

Er staan een paar interessante maatregelen in het plan. De gemeente Arnhem gaat, zoals al eerder bekend, een strenge milieuzone invoeren en Den Bosch een 30 kilometerzone. Ook gaat het Rijk het mogelijk maken dat gemeenten hun parkeertarieven verlagen voor schone voertuigen. Maar helaas zijn deze maatregelen waarschijnlijk niet voldoende om zo snel mogelijk alle knelpunten op te lossen en overal aan de Europese wet te voldoen.

Gemiste kans

Belangrijke maatregelen, zoals bijvoorbeeld de maximumsnelheid van 130 kilometer per uur terugdraaien en stoppen met de aanleg van allerlei nieuwe snelwegen, staan niet in de plannen. Juist op plekken waar de knelpunten heel hardnekkig zijn, is onduidelijk of de maatregelen voldoende zijn om de grote verkeersdrukte terug te dringen. Een gemiste kans!

De overheid moet zo snel mogelijk voldoen aan het vonnis

De rechter stelde in september 2017 dat de overheid zo snel mogelijk aan de slag moet om de luchtvervuiling in Nederland aan te pakken. Dat vonnis geldt nog steeds en voert het ministerie nu uit met dit plan. Of het ministerie daarin slaagt, wordt pas echt duidelijk in mei, als de effecten van de maatregelen op de luchtkwaliteit zijn berekend.

De plannen zijn ook nog niet definitief. Komende weken, tot begin mei, mag iedereen die dat wil zijn mening erover geven. Dat zal Milieudefensie ook doen, samen met de Luchtwachters.

Hier gaan we voor: klimaat op 1 in het regeerakkoord

We hebben nog 9 jaar om te voorkomen dat de klimaatcrisis uit de hand loopt. De toekomst van onze kinderen staat op het spel. Het komt dus aan op het nieuwe kabinet. Daarom gaan we samen zorgen dat het klimaat op 1 staat bij de formatie. Doe je mee?

Loading...