Klimaatverandering is een gevaar voor mensenrechten

Het recht op leven, gezondheid, voedsel en een woning komt in gevaar door de klimaatcrisis. We moeten samen zorgen dat het recht op een schoon, gezond en duurzaam milieu wordt beschermd.

Klimaatverandering is een gevaar voor mensenrechten

Wereldwijd sterven mensen door hittegolven, overstromingen en stormen: weersextremen die steeds heftiger worden, en vaker voorkomen, door de opwarming van de aarde. Als we nu geen actie ondernemen wordt dit in de toekomst erger.

Zo bedreigt de klimaatcrisis mensenrechten, zoals het recht op voedsel, gezondheid en een woning:

  • Droogtes, overstromingen en extreem weer zorgen voor minder voedsel en water. Kwetsbare mensen zullen meer honger en dorst lijden. Dit bedreigt het recht op voedsel.
  • Stijgende temperaturen zorgen ervoor dat sommige ziektes zich makkelijker verspreiden. Dit bedreigt het recht op gezondheid.
  • En extreem weer richt steeds meer schade aan, bijvoorbeeld aan huizen en wegen, die weer nodig zijn om hulp te bieden. Dit bedreigt het recht op een woning.

> Lees meer over de gevolgen van de klimaatcrisis

Klimaatrechtvaardigheid

De klimaatcrisis maakt ook armoede en ongelijkheid erger. Het bedreigt economische, sociale en culturele mensenrechten, zoals het recht op een gelijke behandeling en het recht om niet gediscrimineerd te worden.

Groepen die al achtergesteld zijn hebben meer last van de klimaatcrisis. Inheemse volkeren, vrouwen, mensen van kleur en mensen met lage inkomens worden harder getroffen. Dit is niet eerlijk, want deze groepen hebben het minst bijgedragen aan het opwarmen van de aarde.

Natuurbeschermers verbinden klimaatbescherming aan mensenrechten, soms met gevaar voor eigen leven. Tussen 2012 en 2022 werden wereldwijd minstens 1.190 natuurbeschermers vermoord.

> Lees meer over klimaatracisme en rechtvaardigheid

Chautuileo Klimaatmars.jpg

Inheems activist Chautuileo Tranamil op het podium van de 2021 Klimaatmars.

De rechter geeft gelijk

Grote bedrijven die met hun uitstoot de aarde opwarmen kunnen worden gedwongen om hun CO2-uitstoot te verminderen. Bedrijven proberen nog steeds hun verantwoordelijkheid te ontlopen door (bijvoorbeeld) klimaatbeleid te vertragen.

De rechter oordeelde in onze rechtszaak tegen Shell dat het bedrijf mensenrechten schendt door heel veel CO2 uit te stoten. En dat het bedrijf daar dus zo snel mogelijk mee moet stoppen. Shell is het hier niet mee eens, en ging in hoger beroep. In april ontmoeten we Shell daarom opnieuw voor de rechter.

Wat voor Shell geldt, geldt voor alle bedrijven

Wij willen dat het recht op een leefbaar klimaat beschermd wordt. Na Shell moeten ook alle andere grote bedrijven die veel CO2 uitstoten verplicht worden om de ergste gevolgen van de klimaatcrisis te voorkomen. Daarom kondigen we op 19 januari een nieuwe rechtszaak aan. Steun deze nieuwe klimaatzaak!

Foto bovenin: een man hoedt zijn geiten op uitgedroogde grond.

Word mede-eiser in onze Klimaatzaak tegen ING

Wij klagen ING aan in een baanbrekende nieuwe Klimaatzaak. Nooit eerder werd een bank in Nederland aangeklaagd omdat zijn klimaatbeleid tekortschiet. En jij kan meedoen. Sluit je aan bij deze nieuwe rechtszaak en word mede-eiser.

Loading...